Työperäinen maahanmuutto on rikkaus suomalaisessa työelämässä

kaksi miesoletettua työskentelee läppäreillä

Opiskelijana – tullessasi uuteen harjoittelupaikkaan tai vaikkapa kesätöihin – ensimmäiset askeleesi työnteon aloittamiseen ovat usein perehdytyskansio ja työtoverit. Oman kokemukseni perusteella voin näistä sanoa, että useimmiten työtoverit toimivat merkittävimpänä tiedon lähteenä erityisesti käytännön asioissa. Työntekijöiden merkitys perehdytyksen kannalta on siis äärimmäisen suuri. 

STTK julkaisi alkuviikosta Aula Researchin kanssa toteutetun kyselyn maahanmuuttajien työllistymisestä ja maahanmuuttajataustaisiin työntekijöihin suhtautumisesta. Yli puolet vastaajista totesi, että maahanmuuttajataustaisilta työntekijöiltä voi oppia lisää työtapoja. Tästä olen ehdottomasti samaa mieltä: Työkokemus vastaavanlaisista tehtävistä ulkomailla monipuolistaa ja avartaa työyhteisön katsetta omaan työntekoon sekä siihen, millä tavoin sitä toteutetaan. Innovaatioiden kulkeutuminen muualta Suomeen nopeutuu, kun niitä tuovat mukanaan koulutetut työntekijät. Näin niitä päästään soveltamaan suomalaiseen työelämään huomattavasti nopeammin kuin tilanteessa, jossa niiden esittelyä odotettaisiin muita kanavia pitkin.  

Monikulttuurisuus tuo työpaikalle hyvin erilaista osaamista – innovaatioiden ja työntekotapojen ohella. Usein harjoitteluissani eri sairaalaosastoilla, päivystyksissä ja ensihoidossa vastaan on tullut huomattavan paljon eri kulttuureita. Maailmaamme mahtuukin valtava määrä erilaista suhtautumista esimerkiksi hoitotyön suorittamiseen. Sen tiedostaminen ja oikeanlainen suhtautuminen on äärimmäisen tärkeä kohtaamisen hetki työssämme. Tässä maahanmuuttajien osaaminen omasta ja muiden kulttuurista tuo rikkautta työpaikalle. Kollegat voivat oppia uusilta työntekijöiltä ja kehittää myös omaa toimintaansa kohdatessaan muita kulttuureita. 

Samalla tavoin opiskelijat tuovat mukanaan omaan kulttuuriin liittyvää osaamista, mitä tulisi juhlia. Suomeen tulee esimerkiksi vaihto-opiskelijoita ympäri maailmaa, joten kehotankin työpaikkoja ottamaan heitä huomaansa ja oppimaan heidän kokemuksestaan sekä uniikista osaamisestaan. 

Markus Wright 
Kirjoittaja on STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja.

Ajankohtaista

17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue