Työehtosopimusten mikroaggressiot – tarkista nämä kolme asiaa TES:stä

Kirjoittaja:

Tiina-Emilia Kaunisto

Monimuotoiset perheet -verkosto

Työnantaja ei aluksi halunnut maksaa palkkaa TES:in mukaisesti äitiysloman ajalta lapsen kuoltua, vaan oli sitä mieltä, että koska lapsi on kuollut, heidän velvoitteensa palkanmaksuun poistuu. Asia ilmaistiin sähköpostitse 1,5 viikkoa lapsen kuoleman jälkeen, ja asian korjaaminen sekä palkan vaatiminen jäivät jo kohtuuttomasti kuormittuneen työntekijän vastuulle.

Tarina on Monimuotoiset perheet -verkoston vuonna 2021 tekemästä kyselystä, joka käsitteli syrjintää ja epäasiallista käytöstä työelämässä perhemuotoon liittyen. Kyselyn mukaan monimuotoisissa perhetilanteissa olevat kohtaavat syrjinnän ja epäasiallisen käytöksen lisäksi mikroaggressioiden kaltaista kuormitusta, joka johtuu omasta perhemuodosta.

Mikroaggressiot ovat lausahduksia, tekoja tai eleitä, jotka paljastavat jotain ihmisen asenteista ja ennakkoluuloista. Ne voivat olla myös esimerkiksi tahatonta välttelyä, ohittamista ja toisen kokemuksen mitätöintiä.

Mikroaggressioita on käsitelty STTK:n podcastissa, jossa olin mukana keskustelijana. Haastan keskustelussa myös työmarkkinajärjestöjä pohtimaan, millaisia mikroaggressioita työehtosopimus voi sisältää.

Työehtosopimusten mikroaggressiot ovat yleensä monimuotoisuudesta vaikenemista ja sen ohittamista. Ehkä perheiden monimuotoisuus nähdään niin pieneksi ilmiöksi, ettei siitä ole tarpeen tehdä erillisiä kirjauksia työehtosopimukseen, jota muutoinkin pyritään lyhentämään nykyisestä.

Kun perheistä puhutaan yleisesti, kuten työehtosopimukset monissa kohdin tekevät, oletuksena on tietynlainen perhetilanne: heteroydinperhe, jossa kukaan ei ole eronnut tai kuollut, jossa lapset ovat syntyneet yksitellen ja läheissuhteet perustuvat biologiaan tai ovat vahvistettu oikeudellisesti.

Perheiden monimuotoisuuden huomioiminen ei ole pienen joukon etujen ajamista.

Työntekijän näkökulmasta työehtosopimusten yleistävät kirjaukset ja joidenkin perhetilanteiden huomioimatta jättäminen muistuttavat kuitenkin ulossulkevia mikroaggressioita. Ne voivat myös hankaloittaa turhaan monimuotoisen perheen arkea, kuten alun esimerkkitarina osoittaa.

Monimuotoisissa perheissä elävät kohtaavat syrjintää ja ulossulkemista arkielämässään esimerkiksi palveluissa, varhaiskasvatuksessa ja työpaikoilla. Jos omaa perhetilannetta ei huomioida työehtosopimuksissa tai ammattiliiton toiminnassa, voi se syventää syrjinnän kokemusta ja torjutuksi tulemisen tunnetta. Pahimmassa tapauksessa jäsen ei ehkä halua kuulua ammattiliittoon, koska kokee, ettei liitto edusta juuri häntä.

Perheiden monimuotoisuuden huomioiminen ei ole pienen joukon etujen ajamista. Jo useamman kuin joka kolmannen perhe poikkeaa oletetusta. Suurimmat perheryhmät ovat yhden vanhemman perheet, uusperheet, kahden kulttuurin perheet ja tahattomasti lapsettomat, mutta myös muuta monimuotoisuutta, kuten esimerkiksi sateenkaariperheellisiä, adoptioperheellisiä, leskeytyneitä tai monikkolasten vanhempia, löytyy ammattiliittojen jäsenistä.

Löytyvätkö nämä liittosi työehtosopimuksista?

Työehtosopimusten perhekäsitys tulee esille monista kirjauksista. En ole vielä sellaista työehtosopimusta löytänyt, joka ei olisi jossain kohdin ydinperhenormatiivinen ja sisältäisi monimuotoisuuden ohittamista. Perheiden monimuotoisuuden huomioiminen tarkoittaa yhtä aikaa pienien yksityiskohtien huomioimista ja laajan perhekäsityksen omaksumista. Tässä on joitakin esimerkkejä:

  • Perhevapaakirjaukset. Mainitse palkallisten perhevapaiden osuus esimerkiksi tilanteissa, joissa lapsi syntyy kuolleena tai kuolee perhevapaan aikana. Muista myös esimerkiksi uusperheet ja sateenkaariperheet, joissa saattaa olla useampi vanhempi. Voisivatko he kaikki saada palkallisen perhevapaaosuuden? Entä etävanhemman ja lähivanhemman puolisot?
  • Perhekäsitys läheisten kuolemaan liittyvien vapaiden kohdalla. Kunnioitatteko sosiaalista vanhemmuutta ja vanhempi-lapsi-suhteita, joissa vanhemmuus ei ole vahvistettu oikeudellisesti? Puolison sukulaisten muistaminen on ystävällistä, mutta entä bonusvanhemmat ja -sisarukset? Huomioiko TES vanhempi-lapsisuhdetta muistuttavat läheissuhteet, kuten perhehoitajien perheet, joissa on varttunut lapsi sijoitettuna?
  • Sairaan lapsen hoitovapaa. Monista työehtosopimuksista löytyy palkallinen vapaa sairaan lapsen lähi- ja etävanhemmalle sekä lähivanhemman puolisolle, mutta ei etävanhemman puolisolle. Jako on epäreilu vuoroasumistilanteessa. Myös joissakin sateenkaariperhetilanteissa vanhemmuus saattaa pudota näiden määritelmien ulkopuolelle. Anna oikeus lapsen hoitovapaaseen kaikille itsensä vanhemmaksi määritteleville, vaikka vanhemmuutta ei olisi virallisesti vahvistettu.

Jos jokin muotoilu mietityttää, Monimuotoiset perheet -verkostosta voi aina kysyä apua. Ajatuksia monimuotoisten perhetilanteiden huomioimiseen löytyy myös perheystävällisyysoppaastamme Monimuotoiset perheet työelämässä.

Tiina-Emilia Kaunisto
Kirjoittaja on työelämän erityisasiantuntija Monimuotoiset perheet -verkostossa.

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue