Työpaikoilla tarvitaan uusi ote mielenterveyden tukemiseksi

Kirjoittaja:

Erkki Auvinen

työelämäasiantuntija

Profiili

Mielen hyvinvointia ylläpidetään parhaiten toimivalla arjella. Kestävän hyvän olon lähteenä eivät ole työvapaat tai työyhteisölle järjestetyt ’laatuhetket’. Toimiva arki luodaan yhdessä ja sen sujumista seurataan jatkuvasti. Kun mielenterveyspuhe arkipäiväistyy, haasteisiin on helpompi tarttua ajoissa.

nainen tekee töitä jumppapallon päällä

Työpaikoilla on monia keinoja tukea työntekijöiden mielenterveyttä. Perustan muodostavat hyvät työehdot, työolosuhteet ja työn tekemisen edellytykset. Työtä on pystyttävä tekemään laadukkaasti ja sopivalla sykkeellä, jotta se ei johda riittämättömyyden, voimattomuuden tai syyllisyyden kokemuksiin.

Hyvän työn suunnittelemiseksi tarvitaan kaikkien työpaikan toimijoiden välistä yhteistyötä ja osaamisen vahvistamista. Toimiva arki tulee suunnitella työpaikan yhteistoiminnassa ja esimerkiksi työterveyshuollon apua hyödyntäen.

Hallituksen työelämän mielenterveysohjelmassa on tartuttu mielenterveyden ennaltaehkäisyn haasteisiin. Yhteistyössä työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa on kehitetty helppokäyttöisiä välineitä mielenterveyden tukemiseen. Työkalupaketti löytyy osoitteesta: ennenkuin.fi.

On kestämätöntä, että masennus vie joka päivä useita työikäisiä määräaikaiselle tai pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle.

Paketista löytyy testin, pelin ja laskurin kaltaisia toiminnallisia työkaluja työyhteisöille ja niiden työsuojelutoimijoille. Miten voit? -työhyvinvointitesti auttaa vastaajia hahmottamaan omaa työhyvinvointiaan. Palautumislaskurin avulla työpaikan työsuojelutoimijat voivat yhdessä arvioida ja kehittää työpaikan työoloja palautumisen näkökulmasta, päihdeohjelmatyökalulla puolestaan tehdä monipuolisen päihdeohjelman osana työkykyjohtamista. Muutosvalmiustyökalusarjan avulla erityisesti johto ja esihenkilöt voivat vahvistaa työpaikan kykyä varautua ja sopeutua muutoksiin.

Mukana työkalupaketissa on myös valmennuksia aiheista, joiden avulla esihenkilöt ja työsuojelutoimijat voivat vahvistaa osaamistaan mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Hyvän mielen työpaikka -valmennus antaa varmuutta ja valmiuksia mielenterveyttä tukevan työyhteisön rakentamiseen ja oikea-aikaiseen ongelmiin tarttumiseen. Mieli ja työn muokkaus -verkkokurssilta saa lisää osaamista ja näkökulmia esimerkiksi työn muokkaukseen, työkyvyn ylläpitoon, varhaisen tuen kehittämiseen ja työhön paluun suunnitteluun. Työuran uurtaja -valmennuksessa kouluttaudutaan vertaisryhmävalmennuksen ohjaajaksi ja työkyvyn kehittämisen tukijaksi. Liike & mieli -työkalusarjan verkkomateriaali antaa tietoa ja näkökulmia liikunnan ja liikkumisen edistämiseen osana työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukemista.

On kestämätöntä, että masennus vie joka päivä useita työikäisiä määräaikaiselle tai pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle. Työpaikoilla tarvitaan juuri nyt, jatkuvien muutosten ja kriisien keskellä, uudenlaista otetta mielenterveysasioihin. Työelämän mielenterveysohjelman työkalupakki on hyvä keino arkipäiväistää työpaikan mielenterveystyö. Onkin toivottavaa, että yhä useampi työpaikka ja työterveyshuolto ottaa työkalupakin menetelmät osaksi omaa arkeaan.

Erkki Auvinen
Kirjoittaja on STTK:n työelämäasiantuntija

Ajankohtaista

29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue
28.11.2023

Tehyn kysely: Hoitajien työhyvinvointi hieman parantunut, silti yli 90 % nuorista hoitajista harkitsee alanvaihtoa

Lue
27.11.2023

Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Lue
25.11.2023

Minä en pienestä hätkähdä, mutta…

Lue
24.11.2023

Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksan muuttaminen

Lue