Korona opetti ystävien ja yhteisöllisyyden arvon

Kirjoittaja:

Henriikka Mastokangas

puheenjohtaja, OSKU ry

STTK:n teetti alkusyksyllä kyselyn koronan vaikutuksista nuorten opiskeluun, työhön ja toimeentuloon. Kyselystä löytyy paljon näkemyksiä koronan eri vaikutuksiin, ja kuinka ne ovat mahdollisesti muuttuneet viime vuoden vastaavasta kyselystä.

Sosiaalisten kontaktien merkitys tänä vaikeana pandemia-aikana korostuu lisääntyvästi koko ajan.

Ensimmäisenä huomioni kiinnittyi perheen ja ystävien tärkeyteen elämässä. Selvityksen vastauksista käy ilmi, että ystävät ja perhe sijoittuivat selkeästi kolmen tärkeimmän esitetyn vaihtoehdon joukkoon. Sosiaalisten kontaktien merkitys tänä vaikeana pandemia-aikana korostuukin lisääntyvästi koko ajan. Jokainen meistä tarvitsee kuitenkin sosiaalisuutta ja ihan vaan jonkun, jolle voi puhua ja kertoa miten meni tänään koulussa, mikä oli siistiä ja miten menee. Jonkun, jolla on aikaa ja halua kysyä ja kuunnella mitä sinulle kuuluu.

Korona-ajan etäily ja kaiken kiinni meneminen on vaikuttanut ystävien löytämiseen ja kiinnittymiseen esimerkiksi oppilaitosyhteisöön. Sen omalta tuntuvan yhteisön ja hyvän kaveripiirin löytäminen on kriittinen etappi nuoren kasvua ajatellen. On tärkeä löytää kannustava ja kehittävä ystäväpiiri, joka auttaa silloin, kun nuori tarvitsee tukea ja kannustusta elämän isoissa muutosvaiheissa. Oppilaitoksessa yhteisöllisyyttä luo opiskelijakunnat. Kaikki ne tapahtumat ja tempaukset mitä oppilaitoksissa järjestetään ryhmäyttää opiskelijoita. Kun tuntee kuuluvansa johonkin porukkaan, oli se sitten luokka missä opiskelee tai opiskelijakunnan hallitus, niin lisää se yhteenkuuluvuuden tunnetta ja se taas vähentää yksinäisyyttä.

Kyselyn vastauksista ilmeni myös työtovereiden merkitys työelämässä. 63 % vastaajista kertoi hyvien työtovereiden olevan tärkeää työssä. Töihin meneminen ja siellä oleminen on myöskin mielekkäämpää, kun esimerkiksi tauoilla voi jutustella ystävien kanssa ja vaihtaa kuulumiset. On myöskin tärkeää, että työntekijä ja työpaikka tukee uutta nuorta työntekijää työssään. Myöskin työn ja omien arvojen yhteensopiminen vaikuttaa nykyaikana yhä useamman työpaikkavalintaan. Kun pääsee tekemään itselleen erityisen tärkeää työtä, motivaatio ja halu kehittää omaa osaamista kasvaa siinä ohella. Itsensä toteuttaminen siinä toiveammatissa on kuitenkin meistä jokaisen unelma.

Jatkuvan oppimisen merkitys nousee entistä tärkeämmäksi.

Myöskin opiskelun tärkeys elämässä on noussut korona-aikana. On mahtava huomata, että vaikkakin opiskelu viime aikoina on ollut normaalia kuormittavampaa, kiinnostaa se silti enenemissä määrin. Työelämän ja yhteiskunnan kehittyessä koko ajan vain nopeampaa ja nopeampaa tahtia, jatkuvan oppimisen merkitys nousee entistä tärkeämmäksi. Mutta kaikkeen tähän opiskelijat tarvitsevat myös opetusta. On opittava keskustelemaan rakentavasti sekä työskentelemään niin itsenäisesti kuin ryhmässäkin. Me emme kuitenkaan voi olettaa, että vasta ammatillisesta koulutuksesta valmistunut, etäaikana opiskellut nuori omaa kaikki nämä taidot. Nuorille on tarjottava aitoja mahdollisuuksia oppia niin sosiaaliset-, yhteiskunnalliset- ja taloustaidot.

Vaikka tämä reilu puolitoista vuotta kestävä pandemia-aika on ollut mitä on, täytyy meidän yhdessä suuntaa katseemme kohti sitä uutta normia. Meille kaikille on tosin vielä iso kysymysmerkki, mikä se ”uusi normi” mahtaa olla. Meidän täytyy silti oikeasti tarttua niihin haasteisiin joita tässä ajassa on noussut esille. Vallitseva mielenterveyskriisi ja osaamisvaje on nyt jos koskaan otettava tosissaan. Emme saa menettää ketään pandemian vuoksi.

Tulevasta emme kuitenkaan kukaan tiedä, sen pandemiakin on meille opettanut. Mutta sen tiedän, että me tarvitsemme ystävyyttä, yhteisöllisyyttä, yhteispeliä ja uskoa tulevaan päästäksemme tästä kaikesta yhdessä eteenpäin.

Henriikka Mastokangas, puheenjohtaja, OSKU ry

Ajankohtaista

2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue
1.12.2023

Kirkon alan palkkoja nostetaan – neuvottelutulos on hyväksytty

Lue
1.12.2023

STTK: Työntekijöiden rooli ja osaamistarpeet tunnistettava osana ilmastotoimia

Lue
1.12.2023

Kaisa Rihu Toimihenkilöarkiston johtajaksi

Lue
30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue