SAK, AKAVA ja STTK: Työntekijöille oikeudenmukainen siirtymä mukana ilmastokokouksen päätöksissä

ilmastonmuutos

Palkansaajien edustajien mielestä oikeudenmukainen siirtymä oli kohtuullisesti mukana ilmastokokouksen päätöksissä. Sen sijaan rahoitus- ja markkinamekanismilinjaukset olivat pettymys. 

Työntekijäjärjestöjen edustajat vaativat Glasgow’n ilmastokokouksessa nopeita toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi muiden kansalaisyhteiskuntatoimijoiden kanssa.

Oikeudenmukainen siirtymä vilahteli totuttua useammin neuvottelijoiden ja tarkkailijoiden puheissa. Tosin tulkinnat käsitteen sisällöstä olivat välillä kaukana YK:n Pariisin sopimuksen määritelmästä. Afrikan maat liittävät sen lisärahoitusvaatimuksiin ja rikkaat öljymaat fossiilisista tuotteista luopumisen kompensointiin. Ammattiyhdistysliike joutui tekemään paljon töitä muistuttaakseen neuvottelijoita siitä, että hyvälaatuiset työpaikat ja työntekijöiden oikeudet ovat keskeisen osa oikeudenmukaisen siirtymän sisältöä.

– Työntekijöiden oikeudet olivat jäädä kokonaan pois markkinamekanismipäätöksistä. Loppujen lopuksi ne saatiin sisään johdantoteksteihin muiden ihmisoikeuksien rinnalle, toteaa neuvotteluissa paikan päällä ollut SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka.

Myös Glasgow’n päätöksissä oikeudenmukainen siirtymä mainitaan. Maita esimerkiksi kehotetaan nopeuttamaan sellaisten teknologioiden käyttöönottoa sekä politiikan hyväksymistä, jotka edistävät siirtymistä vähäpäästöisiin energiajärjestelmiin ja nopeuttavat hiilivoimasta luopumista. Niiden totuttamisessa olisi huomioitava myös oikeudenmukainen siirtymä.

Varsinaisten ilmastoneuvottelupäätösten lisäksi muutama teollisuusmaa ja EU:n komissio allekirjoittivat kokouksen ensimmäisellä viikolla julistuksen, jossa luvataan tukea työntekijöitä vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisessä kansainvälisissä kehityshankkeissa. Suomi ei ole allekirjoittanut sopimusta toistaiseksi.

Markkinamekanismipäätöksissä edelleen porsaanreikiä

Vaikka Pariisin sääntökirjan sisällöstä sopiminen markkinamekanismikokonaisuuden osalta oli tärkeää, ei päätöksiä niiden kunnianhimon varmistamisesta olisi pitänyt siirtää tuleville vuosille.

– Glasgow’ssa tehdyt päätökset markkinamekanismista eivät valitettavasti estä päästövähennysten käyttämistä kahden eri maan kansallisiin tavoitteisiin. Ne eivät myöskään varmista, että ennen 2030 tehtävät kansainväliset hankkeet ovat lisätoimia kansallisten tavoitteiden päälle, toteaa Akavan yhteiskunta-asioiden päällikkö Piia Rekilä.

Köyhimmät maat syystä pettyneitä ilmastorahoituslupauksiin

Teollisuusmaiden jo vuonna 2009 lupaama sadan miljardin dollarin vuosittainen tukirahoitus kehittyville maille jäi sopimatta. Samoin konkreettiset toimet sen saavuttamiseksi jäivät ulos sopimuksesta.

Teollisuusmaat lupasivat kuitenkin tuplata ilmastonmuutokseen sopeutumiseen käytettävän rahoituksen vuoteen 2025 mennessä ja jakaa julkisen rahoituksen tasan ilmastotoimien hillintä- ja sopeutumishankkeisiin.

Köyhimmät ja haavoittuvimmissa asemassa olevat maat pettyivät jälleen näihin päätöksiin.

– Odotetun tukirahaston sijaan kehitysmaille luvattiin lisää teknistä tukea, joka on tarkoitettu ilmastonmuutoksen aiheuttamista vahingoista ja menetyksistä selviämiseen. Tämä merkitsee sitä, että keinot maailman eriarvoisuuden vähenemiseksi eivät konkretisoituneet , huomauttaa STTK:n työelämä ja innovaatio asiantuntija Leila Kurki.

Lisätiedot:

Pia Björkbacka, SAK, puh.050 464 5342

pia.bjorkbacka@sak.fi


Piia Rekilä, Akava, puh. 044 300 9484

piia.rekila@akava.fi


Leila Kurki, STTK, puh. 0400 798 959

leila.kurki@sttk.fi                   

Ajankohtaista

24.6.2024

Lausunto arviomuistiosta välimiesmenettelylain uudistamiseksi

Lue
24.6.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leipomotyölain 5 §:n kumoamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

Lue
24.6.2024

Yhdenvertaisuus ja rauha näyttävät suunnan työpaikan toimijuudelle

Lue
24.6.2024

Korvattavat taksimatkat vuodelle 2025

Lue
24.6.2024

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Työkanava Oy-nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta

Lue
20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue