Miten työelämätaitoja opitaan kotoa käsin?

Kirjoittaja:

Anniina Sippola

Korkeakoulupolitiikan asiantuntija, SAMOK

SAMOKin puheenjohtaja totesi viime viikon liittokokouspuheessaan: “Ihminen on laumaeläin, me viihdymme porukassa.” Samaista kokousta tervehtiessään ministeri Kurvinen taas totesi: “Korkeakoulutus on muutakin kuin tiedon kaatamista päähän, se on myös ihmisenä kasvamista.” Mutta miten voit kasvaa ihmisenä, jos et koskaan näe toisia ihmisiä? Ja tietenkin amk-opiskelijoiden kannalta korkeakoulutuksessa on kyse myös työelämätaidoista ja työelämäkytköksestä, miten niitä opitaan ja toteutetaan kotoa käsin?

Amk-opiskelijat kokivat pandemian vaikuttaneen työelämävalmiuksiinsa muita enemmän.

STTK:n Aula researchilta tilaaman kyselyn mukaan amk-opiskelijat kokivat pandemian vaikuttaneen työelämävalmiuksiinsa muita enemmän. AMK-opinnoissa harjoitteluilla on tietenkin suuri rooli ja tietenkin amk-opiskelijoilla opintojen viivästymistä eniten aiheutti harjoittelujen peruuntuminen tai siirtyminen. Myös SAMOKin keväällä tekemän kyselyn mukaan suurin tekijä opintojen viivästymisessä oli harjoitteluiden peruuntuminen ja siirtyminen.

Amk-opiskelija odottaa opinnoilta konkretiaa ja yhdessä tekemistä

STTK:n julkaiseman kyselyn mukaan amk-opiskelijoilla stressi, ahdistus ja ongelmat koulunkäynnissä tai töissä oli lisääntynyt koronarajoitusten vuoksi selkeästi enemmän kuin muilla vastaajilla. Myös SAMOKin toteuttaman kyselyn mukaan suurella osalla amk-opiskelijoista hyvinvointi on heikentynyt monin eri tavoin poikkeusaikana. Ehkä syy tähän löytyy tuosta työelämäkytköksestä? Suurin osa amk-opiskelijoista odottaa opinnoilta konkretiaa ja yhdessä tekemistä, eivät yksisuuntaisia luentoja verkossa.

Työelämäosaaminen ja opintojen kytkeytyminen työelämään on keskeinen osa amk-opintoja.

Työelämäosaaminen ja opintojen kytkeytyminen työelämään on keskeinen osa amk-opintoja. Se on monelle hakijalle yksi syy hakea nimenomaan ammattikorkeakouluun. Poikkeusolojen jälkeen haasteeksi jää, että työelämäosaaminen saadaan kerrytettyä ja vähemmälle jäänyt oppi saadaan kirittyä kiinni. Samalla tulee varmistaa, että niiden opiskelijoiden motivaatio, joka on saattanut juuri työelämäkytkösten vähentyessä laskea, saadaan palautettua.

Verrattuna muihin opiskelijoihin amk-opiskelijat kokevat saavansa huomattavasti vähemmän ohjausta oppilaitoksesta. Sen sijaan ystäviltä ja sukulaisilta ohjausta saadaan muita vastaajia enemmän. Ylipäätään amk-opiskelijat kokevat muita opiskelijoita harvemmin saaneensa riittävästi ohjausta. Johtuuko tämä etäopintoihin siirtymisestä? Ammattikorkeakouluissa on perinteisesti hyvin matalan hierarkian kulttuuri, jossa opettajaa voi nypätä hihasta käytävillä tai käydä koputtamassa työhuoneen oveen ilman ajanvarausta. Etäaikana hihasta nyppääminen ei onnistu. Kun poikkeusaikojen jälkeenkin verkko-opinnot jatkavat kasvuaan, tulee ammattikorkeakouluissa varmistaa, että matalankynnyksen avun pyytäminen ratkaistaan myös verkko-opiskelijoille.

SAMOKin puheenjohtaja totesi liittokokouspuheessaan myös: “me olemme amk-opiskelijoita ja siksi me pystymme mihin vaan”. Vaikka erilaisten kyselyiden tulokset näyttävät melko synkiltä, saamme varmasti yhdessä korjattua tilanteen. Meitä on iso joukko tekemässä töitä paremman amk-koulutuksen saavuttamiseksi opettajista opiskelijakuntiin ja eri ammattiliittojen toimijoihin. Hyvinvoivasta ja osaavasta opiskelijasta kasvaa hyvinvoiva ja osaava työntekijä, joka jaksaa olla toimelias koko pitkän työuran ajan. Tässä on meille tavoiteltavaa.

Ajankohtaista

27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue
23.2.2024

Lausuntovalmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Lue
22.2.2024

SuPerin Paavola: Hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa on oltava mahdollisuus kilpailla palkoilla työvoiman saatavuudesta

Lue
21.2.2024

Hallituksen leikkaukset alentavat toimeentuloa jopa noin 20 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille

Lue
21.2.2024

Lausunto syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lue
20.2.2024

Neuvottelutulos Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä

Lue