Kuntapäättäjien(kin) kiireellisin tehtävä on pitää huoli hoitajista 

Kirjoittaja:

Millariikka Rytkönen

Puheenjohtaja, Tehy

Kuntavaalit2021

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtymässä hyvinvointialueille, mikäli sote-laki kokonaisuus etenee. Toistaiseksi nykyisessä pandemiatilanteessa vastuu sote-kokonaisuudesta on kuitenkin edelleen kunnilla. Hyvinvointi ja terveyden edistäminen säilyvät kuntien tärkeimpinä tehtävinä mahdollisen muutoksen jälkeenkin. Tulevilla kuntapäättäjillä on merkittävä rooli, jotta terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen pidetään mukana kaikessa päätöksenteossa. Luonnollisesti hyvinvoivaan kuntaan kuuluu myös laadukas varhaiskasvatus.  

Hyvinvointi ja terveyden edistäminen säilyvät kuntien tärkeimpinä tehtävinä mahdollisen sote-muutoksen jälkeenkin. 

Tehy lahjoittaa sekä nykyisille että tuleville kuntapäättäjille viisi avainsanaa, jotka auttavat teitä merkittävästi menestymään luottamustehtävässänne. Ne ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen, tasa-arvo.  

Terveys ja hyvinvointi ei synny ilmaiseksi, vaan edellyttää resursseja. Meillä on valitettavaa näyttöä siitä, kuinka sote-alan huonot työolot ja -ehdot aiheuttavat työvoimapulaa ja henkilöstön uupumista, vaikka tämä olisi voitu korjata riittävillä resursseilla. Jatkossakin resurssit sote- ja varhaiskasvatussektorille ovat kunnan paras investointi. Tämä on tosiasia ennen ja jälkeen mahdollisen sote-uudistuksen. Eikä meidän tulevien veronmaksajien hoito ja huolenpito varhaiskasvatuksessa toteudu millä tahansa mitoituksella tai henkilöstörakenteella: lapsi tarvitsee aikuista syliä ja turvaa.  

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen panostus parantaa kuntalaisten elämän laatua ja pitää heidät työ- ja toimintakykyisinä. Mitä paremmin siinä onnistutaan, sitä parempi on kuntalaisten elämän laatu ja sitä vähemmän he tarvitsevat edes uuden hyvinvointialueen palveluita.  Tämä jos mikä on kuntalaisen kannalta hyvä asia, mutta sillä on toivottava vaikutus myös tulevien hyvinvointialueiden kustannuksiin; meidän kaikkien veroeuroihin.  

Kuntalaiset ansaitsevat toimivat palvelut ja niille osaavat tekijät. Osaamista tulee kehittää, ei heikentää. Koulutuksen tuottaman osaamisen on vastattava työelämän tarpeisiin sote- ja varhaiskasvatusalalla. Toimivia palveluja ei yksinkertaisesti voi turvata tinkimällä koulutustasosta tai -vaatimuksista.  

Sote-uudistuksen onnistunut valmistelu ja toimeenpano vaatii hoitotyön osaamista ja kokemusta johtamisessa. Tulevien kuntapäättäjien taas on syytä varmistaa, että omassa kunnassa tai kaupungissa on nimettynä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho. Ilman nimeämistä on vaarana, että asia ei kuulu kunnassa kenellekään, vaikka sen tulisi olla kunnan tärkeimpiä tehtäviä. Terveyttä ja hyvinvointia kunnissa pitää johtaa tiedon ja kokemuksen perusteella, strategiselta tasolta ja läpi hallinnon alojen.   

Tasa-arvo on hyvinvointipalveluiden kenties tärkein avainsana. Se tarkoittaa kaikkien kansalaisten oikeutta laadukkaisiin palveluihin, mutta myös sitä, että näiden palveluiden tekijöitä kohdellaan reilusti. Naisvaltaisen alan palkkoja on korotettava ja työoloja parannettava.   

Muualla Euroopassa on maksettu koronakorvausta heille, jotka ovat pitäneet huolta meistä kaikista. Suomessa sen sijaan ei.

Viime vuosi ja alkanutkin on ollut poikkeuksellinen ja kova. Kova meille kaikille, mutta etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon etulinjassa työskenteleville. Suomen hallituksen koronaviruksen torjunta on vahvasti kuntien vastuulla ja sen hoitamiseksi on osoitettu miljardien eurojen tuki. Muualla Euroopassa on maksettu koronakorvausta heille, jotka ovat pitäneet huolta meistä kaikista. Suomessa sen sijaan ei. Ethän sinä ole kuntapäättäjä, joka odottaa tämän etulinjan henkilöstön tekevän ylimääräistä työtään kutsumuksesta? Olethan päättäjä, jonka mielestä on tärkeää neuvotella hoitohenkilöstöä edustavien liittojen kanssa poikkeusaikoja koskevista määräyksistä ja käyttää valtiolta saatuja varoja hoitohenkilökuntaan, kuten muissakin sivistyneissä maissa on mukisematta tehty?  

Tuleva kuntapäättäjä – nyt sinä voit päättää, mikä on oikeus ja kohtuus! Se on kiireellisin tehtäväsi.   

Millariikka Rytkönen, puheenjohtaja, Tehy ry 

Ajankohtaista

1.12.2022

Tavoitteeksi päihteetön työ – päihdeohjelma pakolliseksi työpaikoille

Lue
30.11.2022

Jyty vaatii Helsingin kaupungin palkkaongelmien välitöntä ratkaisua

Lue
28.11.2022

RI Esa Kankaisesta Vuoden rialainen 2022

Lue
28.11.2022

RA Tommi Luukkonen jatkaa RIA-liiton puheenjohtajana

Lue
28.11.2022

Suomi tarvitsee korkeaa osaamista ja hyvää sopimuskulttuuria

Lue
25.11.2022

Suomi ei ole Ruotsi – edes lakkoillessaan

Lue
24.11.2022

Tehyssä työhyvinvointi tutkitusti hyvää ja henkilöstön vaihtuvuus pientä 

Lue
24.11.2022

SuPerin edustajisto: Osaamista hukataan sote-sektorilla ja varhaiskasvatuksessa joka päivä

Lue