Kuntapäättäjien(kin) kiireellisin tehtävä on pitää huoli hoitajista 

Kirjoittaja:

Millariikka Rytkönen

Puheenjohtaja, Tehy

Kuntavaalit2021

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtymässä hyvinvointialueille, mikäli sote-laki kokonaisuus etenee. Toistaiseksi nykyisessä pandemiatilanteessa vastuu sote-kokonaisuudesta on kuitenkin edelleen kunnilla. Hyvinvointi ja terveyden edistäminen säilyvät kuntien tärkeimpinä tehtävinä mahdollisen muutoksen jälkeenkin. Tulevilla kuntapäättäjillä on merkittävä rooli, jotta terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen pidetään mukana kaikessa päätöksenteossa. Luonnollisesti hyvinvoivaan kuntaan kuuluu myös laadukas varhaiskasvatus.  

Hyvinvointi ja terveyden edistäminen säilyvät kuntien tärkeimpinä tehtävinä mahdollisen sote-muutoksen jälkeenkin. 

Tehy lahjoittaa sekä nykyisille että tuleville kuntapäättäjille viisi avainsanaa, jotka auttavat teitä merkittävästi menestymään luottamustehtävässänne. Ne ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen, tasa-arvo.  

Terveys ja hyvinvointi ei synny ilmaiseksi, vaan edellyttää resursseja. Meillä on valitettavaa näyttöä siitä, kuinka sote-alan huonot työolot ja -ehdot aiheuttavat työvoimapulaa ja henkilöstön uupumista, vaikka tämä olisi voitu korjata riittävillä resursseilla. Jatkossakin resurssit sote- ja varhaiskasvatussektorille ovat kunnan paras investointi. Tämä on tosiasia ennen ja jälkeen mahdollisen sote-uudistuksen. Eikä meidän tulevien veronmaksajien hoito ja huolenpito varhaiskasvatuksessa toteudu millä tahansa mitoituksella tai henkilöstörakenteella: lapsi tarvitsee aikuista syliä ja turvaa.  

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen panostus parantaa kuntalaisten elämän laatua ja pitää heidät työ- ja toimintakykyisinä. Mitä paremmin siinä onnistutaan, sitä parempi on kuntalaisten elämän laatu ja sitä vähemmän he tarvitsevat edes uuden hyvinvointialueen palveluita.  Tämä jos mikä on kuntalaisen kannalta hyvä asia, mutta sillä on toivottava vaikutus myös tulevien hyvinvointialueiden kustannuksiin; meidän kaikkien veroeuroihin.  

Kuntalaiset ansaitsevat toimivat palvelut ja niille osaavat tekijät. Osaamista tulee kehittää, ei heikentää. Koulutuksen tuottaman osaamisen on vastattava työelämän tarpeisiin sote- ja varhaiskasvatusalalla. Toimivia palveluja ei yksinkertaisesti voi turvata tinkimällä koulutustasosta tai -vaatimuksista.  

Sote-uudistuksen onnistunut valmistelu ja toimeenpano vaatii hoitotyön osaamista ja kokemusta johtamisessa. Tulevien kuntapäättäjien taas on syytä varmistaa, että omassa kunnassa tai kaupungissa on nimettynä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho. Ilman nimeämistä on vaarana, että asia ei kuulu kunnassa kenellekään, vaikka sen tulisi olla kunnan tärkeimpiä tehtäviä. Terveyttä ja hyvinvointia kunnissa pitää johtaa tiedon ja kokemuksen perusteella, strategiselta tasolta ja läpi hallinnon alojen.   

Tasa-arvo on hyvinvointipalveluiden kenties tärkein avainsana. Se tarkoittaa kaikkien kansalaisten oikeutta laadukkaisiin palveluihin, mutta myös sitä, että näiden palveluiden tekijöitä kohdellaan reilusti. Naisvaltaisen alan palkkoja on korotettava ja työoloja parannettava.   

Muualla Euroopassa on maksettu koronakorvausta heille, jotka ovat pitäneet huolta meistä kaikista. Suomessa sen sijaan ei.

Viime vuosi ja alkanutkin on ollut poikkeuksellinen ja kova. Kova meille kaikille, mutta etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon etulinjassa työskenteleville. Suomen hallituksen koronaviruksen torjunta on vahvasti kuntien vastuulla ja sen hoitamiseksi on osoitettu miljardien eurojen tuki. Muualla Euroopassa on maksettu koronakorvausta heille, jotka ovat pitäneet huolta meistä kaikista. Suomessa sen sijaan ei. Ethän sinä ole kuntapäättäjä, joka odottaa tämän etulinjan henkilöstön tekevän ylimääräistä työtään kutsumuksesta? Olethan päättäjä, jonka mielestä on tärkeää neuvotella hoitohenkilöstöä edustavien liittojen kanssa poikkeusaikoja koskevista määräyksistä ja käyttää valtiolta saatuja varoja hoitohenkilökuntaan, kuten muissakin sivistyneissä maissa on mukisematta tehty?  

Tuleva kuntapäättäjä – nyt sinä voit päättää, mikä on oikeus ja kohtuus! Se on kiireellisin tehtäväsi.   

Millariikka Rytkönen, puheenjohtaja, Tehy ry 

Ajankohtaista

24.4.2024

SuPerin Paavola: Asiakkaalle suunniteltu kotihoito jää usein toteutumatta

Lue
23.4.2024

SuPer vaatii valtakunnallisia kielikokeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

Lue
22.4.2024

Suomen työmarkkinatilanne herättää kansainvälistä huomiota

Lue
22.4.2024

Yksityisen opetusalan työriidan sovintoesitys hylättiin – lakko useissa oppilaitoksissa 23.–24.4.

Lue
22.4.2024

Simpukkapatoja ja työelämän lainsäädäntöä

Lue
19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue