Työttömyysturvan vahvistaminen turvaa toimentuloa kriisissä

Kirjoittaja:

Samppa Koskela

juristi, sosiaaliturvalainsäädäntö

Profiili
yhteiskunta

Koronan aiheuttama laaja lomautusten aalto on iskemässä Suomeen. Siksi hallitus on antanut eduskunnalle tärkeän työttömyysturvaesityksen, jolla vahvistetaan lomautetuksi ja työttömäksi joutuvien ihmisten toimeentuloturvaa kriisin aikana. Ehdotukset rakentuvat työmarkkinajärjestöjen yhteisesti tekemälle esitykselle yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi.

Työttömyyskassojen ja TE-toimistojen toimintaa tuettava

Kyseisillä toimilla työntekijöiden työttömyysturvaa vahvistetaan määräaikaisesti siten, että työttömyyden alussa asetettavalta omavastuuajalta maksettaisiin työttömyysetuutta. Palkansaajan työssäoloehtoa lyhennetään ja lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluttaisi työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa. Lisäksi työttömyysturvan lomautusta koskevaa määritelmää laajennetaan. On tärkeää, että muutokset tulevat voimaan takautuvasti 16.3.2020 alkaen, koska koronasta aiheutunut taloudellinen kriisi on jo täällä.

Tässä tarvitaan lisäresursseja ja valtion merkittävää tukea.

Edellä kuvatut toimet eivät kuitenkaan yksin riitä. Työttömyyskassojen ja TE-toimistojen toiminta on pyrittävä turvaamaan niin, että työttömyysetuuksia voidaan maksaa kohtuullisessa ajassa myös massalomautusten aikana. Tässä tarvitaan lisäresursseja ja valtion merkittävää tukea. On myös tärkeää, että etuuksien maksatusprosessia sujuvoitetaan. TE-toimistojen työttömyysturva-asioiden käsittelyyn on jo tehty tarpeellisia muutoksia. TE-toimisto ei selvitä kaikkia lomautettujen työnhakijoiden työvoimapoliittisia edellytyksiä määräaikana 16.3. – 31.7.2020. Tämä tarkoittaa, että lomautetuilla on väliaikaisesti oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä.

Ihmisten toimeentuloturvan kannalta on oleellista se, miten työpaikat ja yritystoiminnan jatkumisen edellytykset voidaan kriisistä huolimatta säilyttää mahdollisimman hyvin. On tärkeää, että esimerkiksi yrittäjille ja ammatinharjoittajille tarjotaan oikeutta työttömyysturvaan, vaikka yrityksen toimintaa ei olisikaan kokonaan lopetettu.

Keskeisintä on kuitenkin ihmisten terveyden turvaaminen ja virusepidemian kukistaminen.

Vallitsevassa tilanteessa taloudelliset ja toimeentuloturvaa koskevat kysymykset ovat korostetun tärkeitä. Erilaiset taloudelliset tukitoimet ovat välttämättömiä. Keskeisintä on kuitenkin ihmisten terveyden turvaaminen ja virusepidemian kukistaminen. Kansakunnan arvoa punnitaan lopulta siinä, miten yhteiskunta huolehtii heikoimmistaan – erityisesti kriisin keskellä. STTK on yhteistyössä muiden yhteiskunnan vastuullisten toimijoiden kanssa vahvasti mukana selättämässä koronaviruskriisiä.

Samppa Koskela
Kirjoittaja on STTK:n eläke- ja sosiaaliturva-asioista vastaava juristi.

Väliaikaisia muutoksia työttömyyturvaan 16.3. alkaen 

Lomautus – ja miten korona sitä muuttaa?

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue