Työttömyysturvan vahvistaminen turvaa toimentuloa kriisissä

Kirjoittaja:

Samppa Koskela

juristi, sosiaaliturvalainsäädäntö

Profiili
yhteiskunta

Koronan aiheuttama laaja lomautusten aalto on iskemässä Suomeen. Siksi hallitus on antanut eduskunnalle tärkeän työttömyysturvaesityksen, jolla vahvistetaan lomautetuksi ja työttömäksi joutuvien ihmisten toimeentuloturvaa kriisin aikana. Ehdotukset rakentuvat työmarkkinajärjestöjen yhteisesti tekemälle esitykselle yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi.

Työttömyyskassojen ja TE-toimistojen toimintaa tuettava

Kyseisillä toimilla työntekijöiden työttömyysturvaa vahvistetaan määräaikaisesti siten, että työttömyyden alussa asetettavalta omavastuuajalta maksettaisiin työttömyysetuutta. Palkansaajan työssäoloehtoa lyhennetään ja lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluttaisi työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa. Lisäksi työttömyysturvan lomautusta koskevaa määritelmää laajennetaan. On tärkeää, että muutokset tulevat voimaan takautuvasti 16.3.2020 alkaen, koska koronasta aiheutunut taloudellinen kriisi on jo täällä.

Tässä tarvitaan lisäresursseja ja valtion merkittävää tukea.

Edellä kuvatut toimet eivät kuitenkaan yksin riitä. Työttömyyskassojen ja TE-toimistojen toiminta on pyrittävä turvaamaan niin, että työttömyysetuuksia voidaan maksaa kohtuullisessa ajassa myös massalomautusten aikana. Tässä tarvitaan lisäresursseja ja valtion merkittävää tukea. On myös tärkeää, että etuuksien maksatusprosessia sujuvoitetaan. TE-toimistojen työttömyysturva-asioiden käsittelyyn on jo tehty tarpeellisia muutoksia. TE-toimisto ei selvitä kaikkia lomautettujen työnhakijoiden työvoimapoliittisia edellytyksiä määräaikana 16.3. – 31.7.2020. Tämä tarkoittaa, että lomautetuilla on väliaikaisesti oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä.

Ihmisten toimeentuloturvan kannalta on oleellista se, miten työpaikat ja yritystoiminnan jatkumisen edellytykset voidaan kriisistä huolimatta säilyttää mahdollisimman hyvin. On tärkeää, että esimerkiksi yrittäjille ja ammatinharjoittajille tarjotaan oikeutta työttömyysturvaan, vaikka yrityksen toimintaa ei olisikaan kokonaan lopetettu.

Keskeisintä on kuitenkin ihmisten terveyden turvaaminen ja virusepidemian kukistaminen.

Vallitsevassa tilanteessa taloudelliset ja toimeentuloturvaa koskevat kysymykset ovat korostetun tärkeitä. Erilaiset taloudelliset tukitoimet ovat välttämättömiä. Keskeisintä on kuitenkin ihmisten terveyden turvaaminen ja virusepidemian kukistaminen. Kansakunnan arvoa punnitaan lopulta siinä, miten yhteiskunta huolehtii heikoimmistaan – erityisesti kriisin keskellä. STTK on yhteistyössä muiden yhteiskunnan vastuullisten toimijoiden kanssa vahvasti mukana selättämässä koronaviruskriisiä.

Samppa Koskela
Kirjoittaja on STTK:n eläke- ja sosiaaliturva-asioista vastaava juristi.

Väliaikaisia muutoksia työttömyyturvaan 16.3. alkaen 

Lomautus – ja miten korona sitä muuttaa?

Ajankohtaista

29.5.2023

Jessikka Aro Tehyn viestintäjohtajaksi 1.4.2024 alkaen

Lue
29.5.2023

Puheenjohtajan puhe STTK:n edustajiston kokouksessa

Lue
29.5.2023

STTK:n puheenjohtaja kevätedustajistossa: Päättyvä työmarkkinakierros tuo vain välitöntä helpotusta ostovoimahuoliin

Lue
29.5.2023

Edustajiston puheenjohtajan puhe STTK:n edustajistossa

Lue
26.5.2023

Vapaan sivistystyön leikkaukset pahentaisivat osaajapulaa

Lue
26.5.2023

SuPer: Henkilöstömitoitus on yksi ratkaisu hoitajapulaan

Lue
26.5.2023

SuPer: Työnantajan toimet siirtävät lakon vaikutukset muihin kuin lakossa oleviin yksiköihin

Lue
26.5.2023

ETUC teki henkilövalintoja

Lue