Kotiolojen vaikutus korostuu etäkoulussa

Kirjoittaja:

Riina Nousiainen

asiantuntija, koulutus ja osaaminen

Profiili

Maaliskuu 2020 tulee jäämään historiaan ajankohtana, jolloin oppimisessa otettiin maailmanlaajuinen digiloikka. Unescon tilastojen mukaan koulujen ja oppilaitosten tilojen sulkeminen vaikuttaa tällä hetkellä jopa 1,5 miljardin oppijan opiskeluarkeen. Luvussa ovat mukana kaikki koulutusasteet esiopetuksesta korkeakoulutukseen. 185 valtiota on päättänyt koko maata koskevista koulutilojen sulkemisista.

Otettava loikka on suuri myös Suomen kaltaiselle maalle, jossa opettajat ovat korkeasti koulutettuja ja oppimistulokset kansainvälistä huipputasoa.

Koulutilat on suljettu, mutta opetus ja opiskelu jatkuvat. Otettava loikka on suuri myös Suomen kaltaiselle maalle, jossa opettajat ovat korkeasti koulutettuja ja oppimistulokset kansainvälistä huipputasoa. Vain noin puolet perusasteen yläkoulun opettajista hyödyntää tieto- ja viestintätekniikka säännöllisesti opetuksessaan ja joka viides opettaja kokee selvää osaamisen kehittämisen tarvetta nimenomaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. Tiedot käyvät ilmi OECD:n TALIS-tutkimuksesta, jonka kohderyhmänä ovat perusasteen yläluokkien opettajat.

Etäkoulu vaatii oppilailta hyviä itseohjautuvuustaitoja

Kotona saan seurata läheltä omien peruskoululaisteni etäkoulua. Alkuhämmennyksen jälkeen etäopiskeluun on löytynyt jonkinlainen rytmi ja rutiini. Koulun käyminen kotoa käsin vaatii kuitenkin oppilailta erittäin hyviä itseohjautuvuustaitoja. Verkko on oppimisympäristönä vielä monella tapaa uusi ja vieras, ja kynnys kysyä opettajilta apua ja lisäohjeita on korkea. Opiskelussa painottuu yksin oppiminen vertaisoppimisen jäädessä vähäisemmäksi. Vanhempien rooli oppimisen tukemisessa ja kannustamisessa on nyt suurempi kuin koskaan aiemmin.

Sosioekonomisen taustan vaikutus kasvussa

Oppimiserot Suomessa kasvavat ja tuorein PISA-tutkimus kiinnitti huomiota oppilaiden sosioekonomisen taustan vaikutuksen kasvuun. Lukutaidossa erot ylimmän ja alimman sosioekonomisen neljänneksen välillä vastaavat laskennallisesti noin kahden vuoden opintoja.  Koulutilojen sulkemisella on väistämättä sosiaalisia vaikutuksia, joita emme valitettavasti vielä tunne riittävästi.

Miten huolehditaan erityisesti niistä oppilaista ja opiskelijoista, joiden oppiminen häiriintyy pahiten tai keskeytyy poikkeuksellisten olojen aikana?

Akuutissa muutostilanteessa voimat menevät selviytymiseen ja uusiin olosuhteisiin sopeutumiseen. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että suurimmat etäkoulun vaikutukset eivät kohdistu vanhempiin tai edes opettajiin, vaan lapsiin ja nuoriin. Jossain vaiheessa on todella tärkeää miettiä, miten tämän poikkeuksellisen ajan jälkihoito tullaan järjestämään. Miten huolehditaan erityisesti niistä oppilaista ja opiskelijoista, joiden oppiminen häiriintyy pahiten tai keskeytyy poikkeuksellisten olojen aikana?

Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimia, eikä koulutiloja ole suljettu kevyin perustein. Lasten ja nuorten vuoksi toivon, että pandemian leviäminen saadaan pian hallintaan ja lapset pääsevät palaamaan kouluun. Jokainen meistä voi auttaa tämän päämäärän toteutumisessa noudattamalla viranomaisten ohjeita ja pitämällä sosiaalista etäisyyttä.

Riina Nousiainen, asiantuntija, koulutus ja osaaminen

Ajankohtaista

17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue
16.5.2024

Puheenjohtaja Antti Palola: Suomi tarvitsee menestyäkseen osaamista

Lue
16.5.2024

Edustajiston puheenjohtaja Kristiina Lindroos: Tarvitaan vaikuttavampaa ja tiiviimpää yhteistyötä

Lue