Monimuotoisuus kaiken perhepolitiikan perustaksi

Kirjoittaja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili
Työn ja perheen yhdistäminen

Yhdenvertaiset mahdollisuudet vanhemmuuteen sekä kaikkien lasten hyvinvoinnin toteutuminen on kaikkien perheellisten työssäkäyvien ja heidän perheidensä oikeus koko työuran ajan. Se on myös STTK:lle tärkeä arvo.

Ihmisoikeudet, Suomen perustuslaki sekä yhdenvertaisuuslainsäädäntö määrittelevät yksiselitteisesti, että työelämässä ei saa syrjiä ketään eikä millään perusteella. Laki velvoittaa kaikkia työnantajia myös aktiivisesti edistämään yhdenvertaisuutta riippumatta työpaikan koosta, toimialasta ja toimintasektorista. Työpaikkojen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelu antaa konkreettisen työvälineen työpaikan käytäntöjen kehittämiseen.

Lainsäädäntö ja työelämän kulttuuri rakentuvat usein vanhentuneille ennakkokäsityksille

Perhemuodot moninaistuvat. Nykyisin yhä harvempi perhe on isän, äidin ja heidän biologisten lastensa muodostama ydinperhe. Lainsäädäntö ja myös työelämän kulttuuri rakentuvat kuitenkin usein vanhentuneille ja kankeille ennakkokäsityksille.

Perhemuotojen monimuotoisuuden tulisi olla kaiken perhepolitiikan lähtökohta jo lainsäädännön valmisteluvaiheessa.

STTK:n mielestä perhemuotojen monimuotoisuuden tulisi olla kaiken perhepolitiikan lähtökohta jo lainsäädännön valmisteluvaiheessa ja esimerkiksi osana lapsivaikutusten arviointia. Näin vältyttäisiin epäkohtien jälkikäteiseltä paikkaukselta. Monet lapsiperheille tarkoitetut tuet ja palvelut eivät ole yhdenvertaisesti kaikkien perhemuotojen saatavilla. Tämä on vastoin paitsi vanhempien, myös lasten yhdenvertaista kohtelua. Lasten edun tulisi olla palvelujärjestelmässä etusijalla, jotta jokaiselle lapselle voidaan taata turvallinen ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioiva kasvu.

Yhdenvartaisuus ei myöskään usein toteudu vain muodollisesti samanlaisella kohtelulla, vaan vaatii henkilön perhetilanteen erityispiirteiden aktiivista huomioonottamista. Erityisesti positiivinen erityiskohtelu tai työn kohtuulliset mukautukset voivat olla tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi välttämättömiä syrjinnän poistamiseksi tai ennaltaehkäisemiseksi.

On tiedostettava, että vaikka muutoksia ohjataan lainsäädännöllä, yhdenvertainen perheystävällinen kulttuuri ei rakennu vain valtiovallan tai työnantajien toimesta. Vastuu muutoksesta on meillä kaikilla, jokaisella työpaikalla.

Työpaikoilla syrjintää voi esiintyä myös tiedostamatta, sillä erilaiset ennakkokäsitykset istuvat syvässä. Oletamme ja yleistämme asioita, vaikka meidän tulisi ennen kaikkea kuunnella ja kunnioittaa jokaisen omaa tapaa määritellä perheensä ja perheenjäsenensä.

Suomalaista yhteiskuntaa on totuttu pitämään lapsiystävällisenä, mutta lapsiperheiden määrä vähenee koko ajan.

Suomalaista yhteiskuntaa on totuttu pitämään lapsiystävällisenä, mutta lapsiperheiden määrä vähenee koko ajan. Elämme historiallisen alhaisen syntyvyyden aikaa. Ilmiön taustalla on monia syitä, mutta hyvä työn ja perheen yhteensovittaminen on tutkitusti kytköksissä lapsiperheiden hyvinvointiin.

Kysymykset työn ja perheen yhteensovittamisesta, työelämän kulttuurista ja perheille tarjotuista palveluista ovat työelämän ja koko yhteiskunnan kehittämisen kovaa ydintä. Yhä vähenevä työikäinen väestö ja yhteiskunnan heikkenevä huoltosuhde vaativat meitä pitämään huolta kaikista perheistä ja lapsista. Tekemämme ratkaisut määrittelevät paitsi nyt työelämässä olevien sukupolvien elämää, myös tulevaisuuden työntekijöiden mahdollisuuksia. Yhdenvertainen ja lapsimyönteinen työelämä on tavoite, jota kohti meidän on tärkeä kulkea määrätietoisesti.

Antti Palola
STTK:n puheenjohtaja

***

Perhevapaajärjestelmä pitää uudistaa 6+6+6-mallin mukaisesti

Ajankohtaista

8.2.2023

Jytyn eduskuntavaalitavoitteet julki – Kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitus ja henkilöstöresurssit turvattava

Lue
8.2.2023

Minun viikkoni: sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntijan viikkoon mahtuu monenlaista

Lue
8.2.2023

Ammattiliitto Pro: toimihenkilöiden ansiokehityksen huomiotta jättäminen heikentää Suomen houkuttelevuutta

Lue
7.2.2023

Kestävä energia – STTK:n tavoitteita energiapolitiikan kehittämiseksi

Lue
6.2.2023

Haemme työsuhdeneuvojaa Kesäduunari-infoon

Lue
6.2.2023

Juri Aaltonen valittiin jatkamaan ERTOn puheenjohtajana

Lue
6.2.2023

Yksin- ja kevytyrittäjien tärkeimmät palvelut saman katon alle – ProSoolo ja UKKO.fi yhteistyöhön

Lue
2.2.2023

Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Lue