Isien pidemmät perhevapaat kaventaisivat sukupuolten välistä palkkaeroa

Miesten käyttämien perhevapaiden määrän kääntäminen kasvuun olisi tehokas tapa kuroa miesten ja naisten välistä palkkaeroa. Palkkaero on yksi sitkeimmistä suomalaisen työelämän tasa-arvo-ongelmista. STTK viettää palkkaerosta muistuttavaa Naisten palkkapäivää 31.10. yhdessä Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry:n sekä Naisjärjestöjen keskusliiton kanssa.

– Naiset käyttävät edelleen valtaosan pitkistä perhevapaista. Jos miesten osuus kääntyisi kasvuun, se lisäisi naisten työvuosia ja parantaisi samalla uralla etenemistä sekä palkkakehitystä, kommentoi STTK:n lakimies Anja Lahermaa.

Vuonna 2013 isille maksettujen vanhempainrahapäivien osuus kaikista korvatuista päivistä oli 8,8 %. Vuonna 2012 sama luku oli 8,7 %.

– Kasvu on surullisen pientä ottaen huomioon, että vuoden 2013 alusta lähtien isyysvapaa pidentyi 54 arkipäivään. Näyttää siltä, että isät eivät ole vielä heränneet hyödyntämään uudistunutta perhevapaajärjestelmää, joka paransi isien mahdollisuuksia hoitaa pientä lasta kotona, Lahermaa toteaa.

STTK:n mielestä perheet tarvitsevat kattavasti tietoa uudistuneesta perhevapaajärjestelmästä, isälle kiintiöidystä 54 arkipäivän pituisesta isyysvapaasta sekä mahdollisuudesta jakaa vanhempainvapaapäiviä vanhempien kesken. Myös asennemuutosta tarvitaan.

– Perhevapaa on molempien vanhempien oikeus ja ilo. Mitä tasaisemmin perhevapaat jakautuvat, sitä paremmin tasa-arvo toteutuu sekä työelämässä että kotona. Vanhempien kesken jaettu hoitovastuu on myös lapsen etu. Tietoa mahdollisuuksista tulisi olla saatavilla riittävästi, ei perheitä syyllistäen vaan kannustaen, Lahermaa painottaa.

Naisten palkanmaksu päättyy 31.10.

STTK seuraa naisten ja miesten välisen palkkaeron kehitystä järjestämällä Naisten palkkapäivän 31. lokakuuta. Päivän ajoitus riippuu naisten ja miesten välisen palkkaeron kehityksestä. Tilastokeskuksen 2. vuosineljänneksen ansiotasoindeksin perusteella naisten palkka on Suomessa keskimäärin 83,1 % miesten palkasta. Vuosipalkaksi muutettuna se tarkoittaa, että naisten palkka on maksettu lokakuun loppuun mennessä. Loppuvuoden naiset työskentelevät siis ”palkatta”.

– Naisten ja miesten väliseen selittämättömään ja perusteettomaan palkkaeroon on monta syytä.

Naisten palkkapäivä, palkkatasa-arvo
Naisten palkkapäivä, palkkatasa-arvo

Miesvaltaisten alojen palkat ovat korkeammat kuin naisvaltaisten, samaa työtehtävää tekevät naiset saavat keskimäärin pienempää palkkaa kuin mieskollegansa, naisten eteneminen työelämässä on miehiä hitaampaa ja naiset jäävät miehiä pidemmäksi ajaksi hoitamaan lapsia kotiin. Ongelman edessä ei voida kuitenkaan antautua, vaan se pitää korjata.

– Korjauskeinona rahaa ei voi ohittaa, mutta myös muita tapoja, kuten perhevapaiden jakamista, on hyödynnettävä, Lahermaa korostaa.

STTK järjestää naisten palkkapäivän yhteistyössä Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry:n sekä Naisjärjestöjen keskusliiton ja niiden jäsenjärjestöjen kanssa. Palkkaerosta muistutetaan erilaisin tempauksin eri puolilla Suomea.

Lisätietoja: Anja Lahermaa, puh. 040 828 6845. Lista alueellisista tapahtumista sekä yhteyshenkilöt: sttk.fi/naistenpalkkapaiva

Ajankohtaista

12.4.2024

Ammattiliitto Jytyn mielestä lakiesitys paikallisesta sopimisesta voi johtaa työsuhteen ehtojen polkumyyntiin

Lue
12.4.2024

SuPerin Paavola: Varhaiskasvatuksen työskentelyolot saatava kuntoon

Lue
12.4.2024

Paikallisen sopimisen edistäminen hallituksen tavalla ei paranna sopimisen edellytyksiä työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Tehy: Lakiesitys paikallisesta sopimisesta johtaisi umpikujaan työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen korvaamista pohtineen työryhmän loppuraportti on pettymys

Lue
12.4.2024

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentää toimeentuloa jopa 70 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille 

Lue
11.4.2024

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia  

Lue