Jyty: Palkkatasa-arvo mukaan uuden työsopimuslain valmisteluun

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki vaatii työmarkkinajärjestöjen sitoutumista tasa-arvoisen palkkauksen edistämiseen. Työ tulisi aloittaa jo tulevalla sopimuskierroksella.

Seuraavalla hallituskaudella myös työsopimuslain uudistaminen tulee Pihlajamäen mukaan ottaa hallituksen yhdeksi kärkihankkeeksi, jossa samalla tasa-arvokysymykset perhevapaauudistuksineen otetaan lain valmistelussa erityisiksi kehityskohteiksi. ”Perheiden tarpeet huomioiva työelämän kehitystyö ja perheystävälliset käytännöt ovat juuri niitä keinoja, jotka mahdollistavat työn ja perhe-elämän nykyistä paremman yhteensovittamisen.”

”Kuvittelemme edelleenkin Suomessa, että koska olemme useilla kansainvälisillä mittareille tasa-arvon osalta maailman kärkipäätä, että hommat on niin sanotusti hoidettu. Mutta tämähän ei pidä lainkaan paikkaansa. ”

Pihlajamäki muistuttaa, että sukupuolen välinen palkkaero on edelleen suuri miesten hyväksi, viime vuonna julkkaistujen tilastojen mukaan 16 %. Naisvaltaisella julkisella sektorilla ero on vieläkin suurempi.

Suomessa sukupuolten välinen palkkaero on suurempi kuin EU-maissa keskimäärin

Suomessa sukupuolten välinen palkkaero on suurempi kuin EU-maissa keskimäärin. Pohjoismaisessa vertailussa Suomi on jumbosijalla. Myös raskaus- ja perhevapaasyrjintä on suuren luokan ongelma suomalaisessa työelämässä.”

Suomessa sukupuolten välinen palkkaero on suurempi kuin EU-maissa keskimäärin. Pohjoismaisessa vertailussa Suomi on jumbosijalla

Pihlajamäki korostaa, että koska julkinen sektori on vahvasti naisvaltainen, juuri sen kilpailukykyinen palkkaus on olennainen edellytys tasa-arvoisen ja sukupuolineutraalin palkkauksen aikaansaamisessa.

Pihlajamäen mukaan naisten ja miesten väliseen palkkaeroon on useita eri syitä. Valitettavasti naisten ja miesten palkkaeroon vaikuttavat edelleenkin vanhat, sinnikkäästi työelämässä vaikuttavat sukupuolistereotypiat, joista olisi päästävä eroon.

Perhevapaauudistus saatava tulevalla hallituskaudella valmiiksi

”Jotta palkkatasa-arvon edistämisessä päästäisiin vaikuttavin askelin eteenpäin, olisi tällä hallituskaudella puolitiehen jäänyt perhevapaauudistus ohjattava tulevalla hallituskaudella satamaan mahdollisimman nopealla aikataululla. Ja jotta uudistuksella olisi vaikutusta, perhevapaat olisi jaettava tasaisesti molempien vanhempien kesken. Kelan viime vuonna julkistamien tilastojen mukaan vuonna 2016 äidit pitivät vanhempainpäivärahapäivistä 90,5 %, isät vain 9,5 %.

Pihlajamäki painottaa, että tasa-arvoisen työelämän edistämisessä perhevapaauudistuksella olisi valtavan suuri yhteiskunnallinen merkitys erityisesti naisten mahdollisuuksiin osallistua työelämään. Sillä olisi hänen mukaansa suuri merkitys myös työntekijöiden ja lasten hyvinvointiin sekä syntyvyyteen.

Työsopimuslakia vuosia sitten uudistettaessa tavoitteena oli parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla. Lain valmisteluasiakirjoissa kiinnitettiin huomiota myös ns. epätyypillisten eli lähinnä määräaikaisten palvelussuhteiden käytön perusteisiin ja toisaalta käytön rajoituksiin. Ongelmanahan on ollut se, että epätyypillisissä palvelussuhteissa on enemmän naisia kuin miehiä. Vuonna 2017 naispalkansaajista osa-aikaisia oli 21 % ja miehistä 10 %.

”Jatkossa tulisi harkita aktiivisia velvoitteita, joilla epätyypillisten työsuhteiden käyttämistä voitaisiin tarkastella lain edellyttämällä tavalla. Työnantajalle voitaisiin asettaa velvoite suunnitelmaksi, jonka tarkoituksena olisi kartoittaa kokonaisuudessaan työnantajan tarve ja perusteet käyttää epätyypillisiä palvelussuhteita. Suunnitelman tulisi tähdätä tällaisten palvelussuhteiden vähentämiseen.”

Lisätietoja: puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, 0400 537756

www.jytyliitto.fi

***

STTK: Perhevapaauudistus käyntiin tasa-arvo ja joustavuus edellä

STTK selvitti: Enemmistö kansanedustajaehdokkaista edistäisi palkka-avoimuutta

Ajankohtaista

19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue
17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue
17.4.2024

Pätkätöiden kierre vaikeuttaa nuorten ammatti-identiteetin muodostumista

Lue
16.4.2024

Ammattiliitto Jyty kehysriihestä: Hallitus heikentää työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan

Lue
16.4.2024

Tehy kritisoi voimakkaasti hallituksen leikkauksia synnytyksistä, hoitotakuusta ja ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivasta

Lue
16.4.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: SuPerin Paavola: Hallitus hylkäsi vanhukset ja hoitajat

Lue