Jyty: Palkkatasa-arvo mukaan uuden työsopimuslain valmisteluun

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki vaatii työmarkkinajärjestöjen sitoutumista tasa-arvoisen palkkauksen edistämiseen. Työ tulisi aloittaa jo tulevalla sopimuskierroksella.

Seuraavalla hallituskaudella myös työsopimuslain uudistaminen tulee Pihlajamäen mukaan ottaa hallituksen yhdeksi kärkihankkeeksi, jossa samalla tasa-arvokysymykset perhevapaauudistuksineen otetaan lain valmistelussa erityisiksi kehityskohteiksi. ”Perheiden tarpeet huomioiva työelämän kehitystyö ja perheystävälliset käytännöt ovat juuri niitä keinoja, jotka mahdollistavat työn ja perhe-elämän nykyistä paremman yhteensovittamisen.”

”Kuvittelemme edelleenkin Suomessa, että koska olemme useilla kansainvälisillä mittareille tasa-arvon osalta maailman kärkipäätä, että hommat on niin sanotusti hoidettu. Mutta tämähän ei pidä lainkaan paikkaansa. ”

Pihlajamäki muistuttaa, että sukupuolen välinen palkkaero on edelleen suuri miesten hyväksi, viime vuonna julkkaistujen tilastojen mukaan 16 %. Naisvaltaisella julkisella sektorilla ero on vieläkin suurempi.

Suomessa sukupuolten välinen palkkaero on suurempi kuin EU-maissa keskimäärin

Suomessa sukupuolten välinen palkkaero on suurempi kuin EU-maissa keskimäärin. Pohjoismaisessa vertailussa Suomi on jumbosijalla. Myös raskaus- ja perhevapaasyrjintä on suuren luokan ongelma suomalaisessa työelämässä.”

Suomessa sukupuolten välinen palkkaero on suurempi kuin EU-maissa keskimäärin. Pohjoismaisessa vertailussa Suomi on jumbosijalla

Pihlajamäki korostaa, että koska julkinen sektori on vahvasti naisvaltainen, juuri sen kilpailukykyinen palkkaus on olennainen edellytys tasa-arvoisen ja sukupuolineutraalin palkkauksen aikaansaamisessa.

Pihlajamäen mukaan naisten ja miesten väliseen palkkaeroon on useita eri syitä. Valitettavasti naisten ja miesten palkkaeroon vaikuttavat edelleenkin vanhat, sinnikkäästi työelämässä vaikuttavat sukupuolistereotypiat, joista olisi päästävä eroon.

Perhevapaauudistus saatava tulevalla hallituskaudella valmiiksi

”Jotta palkkatasa-arvon edistämisessä päästäisiin vaikuttavin askelin eteenpäin, olisi tällä hallituskaudella puolitiehen jäänyt perhevapaauudistus ohjattava tulevalla hallituskaudella satamaan mahdollisimman nopealla aikataululla. Ja jotta uudistuksella olisi vaikutusta, perhevapaat olisi jaettava tasaisesti molempien vanhempien kesken. Kelan viime vuonna julkistamien tilastojen mukaan vuonna 2016 äidit pitivät vanhempainpäivärahapäivistä 90,5 %, isät vain 9,5 %.

Pihlajamäki painottaa, että tasa-arvoisen työelämän edistämisessä perhevapaauudistuksella olisi valtavan suuri yhteiskunnallinen merkitys erityisesti naisten mahdollisuuksiin osallistua työelämään. Sillä olisi hänen mukaansa suuri merkitys myös työntekijöiden ja lasten hyvinvointiin sekä syntyvyyteen.

Työsopimuslakia vuosia sitten uudistettaessa tavoitteena oli parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla. Lain valmisteluasiakirjoissa kiinnitettiin huomiota myös ns. epätyypillisten eli lähinnä määräaikaisten palvelussuhteiden käytön perusteisiin ja toisaalta käytön rajoituksiin. Ongelmanahan on ollut se, että epätyypillisissä palvelussuhteissa on enemmän naisia kuin miehiä. Vuonna 2017 naispalkansaajista osa-aikaisia oli 21 % ja miehistä 10 %.

”Jatkossa tulisi harkita aktiivisia velvoitteita, joilla epätyypillisten työsuhteiden käyttämistä voitaisiin tarkastella lain edellyttämällä tavalla. Työnantajalle voitaisiin asettaa velvoite suunnitelmaksi, jonka tarkoituksena olisi kartoittaa kokonaisuudessaan työnantajan tarve ja perusteet käyttää epätyypillisiä palvelussuhteita. Suunnitelman tulisi tähdätä tällaisten palvelussuhteiden vähentämiseen.”

Lisätietoja: puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, 0400 537756

www.jytyliitto.fi

***

STTK: Perhevapaauudistus käyntiin tasa-arvo ja joustavuus edellä

STTK selvitti: Enemmistö kansanedustajaehdokkaista edistäisi palkka-avoimuutta

Ajankohtaista

2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

Lue
2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue
1.12.2023

Kirkon alan palkkoja nostetaan – neuvottelutulos on hyväksytty

Lue
1.12.2023

STTK: Työntekijöiden rooli ja osaamistarpeet tunnistettava osana ilmastotoimia

Lue
1.12.2023

Kaisa Rihu Toimihenkilöarkiston johtajaksi

Lue
30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue