STTK:s ordförande vid vårrepresentantskapet: Den omgång av arbetsmarknadsförhandlingar som avslutas medför endast en temporär lättnad av köpkraftsbekymren

Antti Palola

STTK:s ordförande Antti Palola bedömer omgången av arbetsmarknadsförhandlingar vid vårens representantskap.

– Lösningarna beträffande lönerna inom exportindustrin kom att utgöra den allmänna linjen för höjningarna. Ett särdrag i avtalen är de engångsposter som löntagarna traditionellt har haft reservationer mot, men som på grund av den minskade köpkraften ger omedelbar lättnad för dem som har bekymmer med sin köpkraft. Efterskottet i lönerna inom kommun- och välfärdsbranscherna åtgärdades genom märkbara tilläggshöjningar, sammanfattade Palola.

Enligt Palola avtar inte oron med försörjningen. Inflationen fortsätter att vara hög och räntorna kommer troligtvis att justeras uppåt.

– Det kommer att vara en stor utmaning att bibehålla köpkraften.

Enligt Palola beror den press som verksamheten vid riksförlikningsmannens byrå utsatts för på förändringar i relationerna mellan förhandlingsparterna.

– Byråns resurser bör stärkas genom att man anställer ytterligare förlikningsmän på heltid.

STTK förespråkar inte en ekonomienhet som skulle inrättas i anknytning till förlikningsverksamheten och som skulle utarbeta beräkningar om ekonomi-, löne- och inkomstutvecklingen.

– Den press som verksamheten vid riksförlikningsmannens byrå utsatts för beror på förändringar i relationerna mellan förhandlingsparterna. Det är möjligt att göra mer omfattande uppgiftsändringar för institutionerna som stöder arbetsmarknadens verksamhet först när arbetsmarknadsparterna har en gemensam syn på utvecklingens riktning.

Arbetslivet måste utvecklas genom samarbete

Finland behöver en fungerande regering, eftersom vi står inför stora utmaningar, såsom befolkningens åldrande, den gröna omställningen och en höjning av sysselsättningsgraden.

Riksdagsval är alltid i högsta grad även arbetslivsval.

– Det är visdom att utveckla arbetslivet tillsammans, trilateralt. Annars kommer utvecklingen inte att ske på ett balanserat sätt. Samarbete med regeringen, arbetsgivarna och löntagarna behövs bland annat vid reformer som hänför sig till arbets- och sociallagstiftningen, konstaterar Palola.

Det är uppenbart att STTK inte vill ha någon försämring av kollektivavtalens allmänt bindande verkan, uppsägningsskydd, inkomstrelaterade utkomstskydd för arbetslösa eller lagliga stridsrätt.

– Vi vill att de lokala avtalen ingås inom ramen för kollektivavtal och med förtroendevalda som representerar personalen. Problemen med den offentliga ekonomin har att göra med statsfinanserna och kommunernas ekonomi, inte med det välfungerande arbetspensionssystemet, som vi hoppas politikerna ska hålla fingrarna borta från.

Palola betonar att STTK är en partipolitiskt obunden centralorganisation och samarbetar med alla partier.

– Vi vill ha goda och fungerande relationer med regeringen. Vi är ingen utomparlamentarisk opposition. Vi stöder regeringen när vi anser att det är ändamålsenligt med tanke på våra medlemmar och är kritiska när vi anser att regeringen försvagar våra medlemmars ställning. Det är vår roll.

Mer information lämnas på STTK av Antti Palola, telefon 040 509 6030.

Senaste artiklarna

13.6.2024

STTK önskar samarbete med nya europaparlamentariker

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik