NFS styrelse välkomnar nordisk trepartsdialog om grön och rättvis omställning

I fjol, på NFS kongress, kom Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir med det glädjande beskedet om att Island under sitt ordförandeskap i Nordiska ministerrådet detta år har för avsikt bjuda arbetsmarknadens parter till en nordisk trepartsdialog om en grön och rättvis omställning. I ett uttalande välkomnar NFS styrelse det isländska initiativet.

Frågan diskuterades på NFS senaste styrelsemöte den 19 april i Helsingfors. En samlad nordisk fackföreningsrörelse välkomnar beskedet från Island, inte minst eftersom det ligger i linje med vad NFS styrelse tidigare efterfrågat av Nordiska ministerrådet.

– Styrelsen väntar nu med spänning på en officiell inbjudan från ordförandeskapet i ministerrådet. Fackföreningsrörelsen har för avsikt att delta engagerat och aktivt i denna dialog. Klimatfrågan rör oss alla, säger Magnus Gissler, NFS Generalsekreterare.

Under diskussionen i Helsingfors formulerades några viktiga krav och utgångspunkter inför dialogen på Island. Dessa sattes på pränt i ett uttalande och har signerats av alla ordförandena för NFS medlemsorganisationer. Däribland efterfrågas en reell dialog mellan arbetsmarknadens parter och de nordiska regeringarna. Dialogen ska kunna följas upp, varför en partsgemensam deklaration är ändamålsenlig.

Uttalandet riktar sig mot Nordiska ministerrådet och dess isländska ordförandekskap.

NFS styrelse ringar in några viktiga områden för trepartsdialogen att hantera. Däribland omställning och strukturomvandling; de nordiska partsmodellernas betydelser för en lyckad omställning; betydelsen av utbildning och livslångt lärande; en kunskapsbaserad omställning och att omställningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Läs styrelsens uttalande i sin helhet nedan.

Senaste artiklarna

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare

16.10.2023

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration den 18 november

13.10.2023

STTK:s utredning:Finländarna utdömer skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd – utbildning är den viktigaste åtgärden att öka sysselsättningen

12.10.2023

FFC, Akava och STTK: Betänkandet från arbetsgruppen för arbetsfredsfrågor är ensidigt och förbättrar inte arbetsfreden

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram