NFS styrelse välkomnar nordisk trepartsdialog om grön och rättvis omställning

I fjol, på NFS kongress, kom Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir med det glädjande beskedet om att Island under sitt ordförandeskap i Nordiska ministerrådet detta år har för avsikt bjuda arbetsmarknadens parter till en nordisk trepartsdialog om en grön och rättvis omställning. I ett uttalande välkomnar NFS styrelse det isländska initiativet.

Frågan diskuterades på NFS senaste styrelsemöte den 19 april i Helsingfors. En samlad nordisk fackföreningsrörelse välkomnar beskedet från Island, inte minst eftersom det ligger i linje med vad NFS styrelse tidigare efterfrågat av Nordiska ministerrådet.

– Styrelsen väntar nu med spänning på en officiell inbjudan från ordförandeskapet i ministerrådet. Fackföreningsrörelsen har för avsikt att delta engagerat och aktivt i denna dialog. Klimatfrågan rör oss alla, säger Magnus Gissler, NFS Generalsekreterare.

Under diskussionen i Helsingfors formulerades några viktiga krav och utgångspunkter inför dialogen på Island. Dessa sattes på pränt i ett uttalande och har signerats av alla ordförandena för NFS medlemsorganisationer. Däribland efterfrågas en reell dialog mellan arbetsmarknadens parter och de nordiska regeringarna. Dialogen ska kunna följas upp, varför en partsgemensam deklaration är ändamålsenlig.

Uttalandet riktar sig mot Nordiska ministerrådet och dess isländska ordförandekskap.

NFS styrelse ringar in några viktiga områden för trepartsdialogen att hantera. Däribland omställning och strukturomvandling; de nordiska partsmodellernas betydelser för en lyckad omställning; betydelsen av utbildning och livslångt lärande; en kunskapsbaserad omställning och att omställningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Läs styrelsens uttalande i sin helhet nedan.

Senaste artiklarna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU

1.2.2024

FFC och STTK: Tusentals finländare säger STOP till regeringens planer på att försvaga arbetslivet och välfärden