NFS styrelse välkomnar nordisk trepartsdialog om grön och rättvis omställning

I fjol, på NFS kongress, kom Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir med det glädjande beskedet om att Island under sitt ordförandeskap i Nordiska ministerrådet detta år har för avsikt bjuda arbetsmarknadens parter till en nordisk trepartsdialog om en grön och rättvis omställning. I ett uttalande välkomnar NFS styrelse det isländska initiativet.

Frågan diskuterades på NFS senaste styrelsemöte den 19 april i Helsingfors. En samlad nordisk fackföreningsrörelse välkomnar beskedet från Island, inte minst eftersom det ligger i linje med vad NFS styrelse tidigare efterfrågat av Nordiska ministerrådet.

– Styrelsen väntar nu med spänning på en officiell inbjudan från ordförandeskapet i ministerrådet. Fackföreningsrörelsen har för avsikt att delta engagerat och aktivt i denna dialog. Klimatfrågan rör oss alla, säger Magnus Gissler, NFS Generalsekreterare.

Under diskussionen i Helsingfors formulerades några viktiga krav och utgångspunkter inför dialogen på Island. Dessa sattes på pränt i ett uttalande och har signerats av alla ordförandena för NFS medlemsorganisationer. Däribland efterfrågas en reell dialog mellan arbetsmarknadens parter och de nordiska regeringarna. Dialogen ska kunna följas upp, varför en partsgemensam deklaration är ändamålsenlig.

Uttalandet riktar sig mot Nordiska ministerrådet och dess isländska ordförandekskap.

NFS styrelse ringar in några viktiga områden för trepartsdialogen att hantera. Däribland omställning och strukturomvandling; de nordiska partsmodellernas betydelser för en lyckad omställning; betydelsen av utbildning och livslångt lärande; en kunskapsbaserad omställning och att omställningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Läs styrelsens uttalande i sin helhet nedan.

Senaste artiklarna

8.6.2023

STTK:s svar på SFP:s partidagsmotioner

8.6.2023

Finländarna förhåller sig negativare till den gröna omställningen än befolkningen i de övriga nordiska länderna

6.6.2023

Ställningstagande: Heltäckande terminsavgifter skulle minska antalet internationella experter i Finland

31.5.2023

STTK:s ordförande vid vårrepresentantskapet: Den omgång av arbetsmarknadsförhandlingar som avslutas medför endast en temporär lättnad av köpkraftsbekymren

15.5.2023

Arbetsmarknadens centralorganisationer: Delat familjeansvar ökar välbefinnandet i arbetet och jämlikheten i arbetslivet

9.5.2023

STTK: För att bemöta Finlands utmaningar behövs en handlingskraftig och samarbetsfokuserad regering

3.5.2023

NFS styrelse välkomnar nordisk trepartsdialog om grön och rättvis omställning

3.5.2023

Den avgiftsfria tjänsten Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare