SuPer och stiftelsen La Carita belönade Esselunden, en enhet med effektiverat serviceboende

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer har tillsammans med stiftelsen La Carita tilldelat enheten Esselunden, som erbjuder effektiverat serviceboende, en utmärkelse för god äldrevård. Priset delades ut den 16 mars. SuPers yrkesrelaterade studiedag 2022 i samband med utbildningswebinariet.

Esselunden är en vårdenhet med effektiverat serviceboende, belägen i Esse, Österbotten. Vård erbjuds dygnet runt i en hemlik miljö, och närvårdarnas kompetens utnyttjas flitigt. Enhetens verksamhet betonar ett rehabiliterande förhållningssätt och klientens säkerhet, självbestämmanderätt och betydelsefullhet. Utarbetandet av vård- och serviceplaner tar hänsyn till klientens behov, önskemål, seder och vanor samt vardagliga ärenden som upplevs som viktiga.

Esselunden har ett fungerande egenvårdarsystem. Egenvårdarna är ansvariga för den övergripande vården av sina klienter. Vid palliativ vård är målsättningen ett så värdefullt och asymtomatiskt slut i livet som möjligt, och att ge den äldre och de närstående det stöd de behöver. Det centrala är ett individuellt, holistiskt tillvägagångssätt. Enheten har även ett palliativt team som tjänstgör dygnet runt.

Personalen uppmuntras att delta i utbildningar. Personalen har under det senaste året deltagit i en Lean-utbildning som bygger på respekt för individen, ständiga förbättringar och en vilja att utvecklas till en lärande organisation. Efter utbildningen gjordes praktiska förändringar på arbetsplatsen. Personalen har även haft möjlighet att delta i IT- och kinestetikutbildningar. I Esselunden har samtliga medlemmar i vårdteamet möjlighet att upprätthålla den yrkeskompetens de har införskaffat sig i sin utbildning.

Esselunden utvecklar sin interna kommunikation och sitt informationsflöde. Inom organisationen byggs förtroendet upp genom öppen kommunikation, transparens i beslutsfattandet och uppskattning för allas arbete. Det goda samarbetet mellan personalen och ledningen skapar förutsättningen för förtroende. Förbättringar har också gjorts vad gäller introduktionen av ny personal och studenter.

Vårdbehovet kartläggs med hjälp av RAI-systemet. Vårdardimensioneringen i enheten är 0,69–0,70. Organisationen har ett omfattande kvalitetssystem, med vars hjälp man strävar till ständiga förbättringar.

Stiftelsen La Caritas målsättning är att främja hälsa och välfärd hos äldre och åldrande i Finland. Stiftelsen har i samarbete med SuPer beviljat utmärkelsepriser för god äldreomsorg sedan år 2002.SuPer har nästan 90 000 medlemmar som arbetar inom social- och hälsovården samt fostran inom den offentliga och privata sektorn.

Mer information:
SuPers sakkunniga Mervi Lehtinen, tfn 09 2727 9209
SuPers utvecklingschef Jussi Salo, tfn 09 2727 9292

Senaste artiklarna

2.6.2022

Avtal om tystnadsplikt förbryllar många sommarjobbare

4.5.2022

”Ungas rättigheter i arbetslivet måste respekteras på samma sätt som alla andras” – Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare igen i år

17.3.2022

Arbetsmarknadsorganisationerna påminner om att Rysslands attack mot Ukraina inte berättigar till diskriminering på arbetsplatserna

16.3.2022

SuPer och stiftelsen La Carita belönade Esselunden, en enhet med effektiverat serviceboende

24.2.2022

FFC, Akava och STTK fördömer kraftigt Rysslands angrepp mot Ukraina och stöder EU:s sanktioner

14.2.2022

Tehys och SuPers gemensamma kampanj #MeidänKaikkienAsia inleds

10.2.2022

Näringslivet och fackföreningarna: Vintersjöfartens konkurrensnackdel ska kompenseras i EU:s klimatåtgärder

14.12.2021

FFC, Akava och STTK: Det är nödvändigt att förnya lagstiftningen för att man ska kunna eliminera diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet