Det finns redan nu tillräckligt med möjligheter till lokalt avtalande

Den av Jukka Ahtela och Joel Salminen uppgjorda utredningen om dagslägets lokala avtalande och åtgärder som främjar lokalt avtalande har publicerats. Den förstärker uppfattningen, enligt vilken det i kollektivavtalen och lagstiftningen redan nu finns många element som gagnar arbetsgivare och arbetstagare i lokalt avtalande.

Utredningen är avsedd som ett stöd för underarbetsgruppen för lokalt avtalande. Gruppen bad på onsdagen tilläggstid för sitt arbete. 

”Under dessa förutsättningar är det svårt att uppnå en enhällig syn. Nu är inte tid för ett skrotande av det nuvarande systemet”, säger Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

Enligt Voima bör lokalt avtalande främjas i enlighet med regeringsprogrammet, det vill säga genom tjänste- och arbetskollektivavtalen. På arbetsplatserna är det skäl att först använda redan existerande metoder för lokalt avtalande. Enligt utredningen har så inte skett. 

”En ökning av lokalt avtalande bör man inte försöka uppnå på ett sätt som gör slut på kollektivavtalssystemet”, konstaterar Voima. 

Voima säger att hon anser det vara speciellt viktigt att personalen också i fortsättningen representeras och att förhandlingarna för deras del sköts av en förtroendeman, som har färdighet och utbildning att förhandla om arbetstagarnas arbetsvillkor. Bara på så sätt uppnår man en tillräcklig balans mellan förhandlingsparterna i lokalt avtalande, det vill säga mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. 

Avtalande kräver alltid två parter. ”Ett rådande samarbete och förtroende mellan arbetsgivaren och arbetstagarna främjar lokalt avtalande mycket effektivare än lagförändringar”, betonar Voima. 

Tilläggsinformation: ordförande Jonna Voima, jonna.voima@jytyliitto.fi, tel. 0505912341

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunbranschen, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemskapets största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostring och utbildning. Jyty är medlemsförbund i STTK.

Senaste artiklarna

19.1.2023

STTK: Ingen balans i ekonomin med kortsiktiga sparåtgärder och åtstramning för de mest utsatta  

16.12.2022

STTK:s enkät: Kraftigt stigande levnadskostnader oroar finländare

25.11.2022

STTK: I riksdagsvalet måste partierna fokusera på löntagarnas oro

23.11.2022

STTK:s styrelse: Skatterabatt fel signal till de som kämpar med kollapsad köpkraft

17.11.2022

FFC, Akava och STTK: Regeringens oförmåga att främja lönetransparens är ett bakslag för jämställdheten

8.11.2022

Har slaveriet förpassats till historien i Qatar?

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag