STTK: Teknologiindustrins tillkännagivande är ett steg på vägen mot avveckling av allmängiltigheten

Antti Palola, STTK

Teknologiindustrin ry:s tillkännagivande om att dela upp kollektiva avtalsförhandlingar i antingen lokalt eller nationellt avtalande är enligt STTK:s ordförande Antti Palola ett steg på vägen mot arbetsgivarlägrets långsiktiga målsättning att bryta ner den finländska arbetsmarknadens avtalsmodell och förhandla uteslutande på företagsnivå. 

Alla följder av teknologiindustrins beslut är omöjliga att uppskatta i förväg och först i samband med kommande förhandlingar kan vi se, hur förhandlingarna förs och vilka frågor som avtalas – eller inte avtalas.
─ Min egen uppskattning är, att förhandlingarna blir splittrade och att störningarna av arbetsfreden ökar, spår Palola.

Teknologiindustrin säger inte i samband med dagens tillkännagivande, vad som är det yttersta syftet med denna splittring: att bryta ner de allmängiltiga kollektivavtalen. 
─ Även om det förnekas, är det uppenbart. Ju fler företag inom en bransch som övergår till förhandlingar på företagsnivå, desto mer undergrävs allmängiltigheten. Det råder ingen tvekan om saken om vi bara blickar en aning framåt.

 Arbetsgivarorganisationerna och branschorganisationerna som står nära dem talar i vackra ordalag och lindar in det lokala avtalandet med arbetstagarens vilja att förhandla bättre på företagsnivå. 
─ De som är insatta i saken vet, att man redan nu inom ramen för tjänste- och arbetsavtal alltid kan förhandla bättre. Budskapet från förtroendemännen på arbetsplatserna talar dock sitt tydliga språk: lokalt vill arbetsgivaren i huvudsak förhandla om försämringar som t.ex. lönesänkningar, ändrade arbetstider och flyttade semestrar eller försämringar i rätten till sjukledighet. Om förbättringar hör vi inte så ofta, konstaterar Palola.

Palola säger, att man inom fackförbunden nu måste skapa ytterst noggranna riktlinjer för kommande förhandlingsrundor oberoende av bransch.
─ Skogsindustrin har initierat det spår som Teknologiindustrin fortsätter i och där budskapet hörs allt tydligare och blir allt hårdare. Det lär vara en tidsfråga, när andra arbetsgivarorganisationer berättar liknande nyheter. På arbetstagarsidan måste intressebevakningen skärpas och man måste förbereda sig ännu noggrannare inför kommande förhandlingar. Vid behov söker man rättvisa genom kollektivt inflytande, tror Palola.

Senaste artiklarna

19.1.2023

STTK: Ingen balans i ekonomin med kortsiktiga sparåtgärder och åtstramning för de mest utsatta  

16.12.2022

STTK:s enkät: Kraftigt stigande levnadskostnader oroar finländare

25.11.2022

STTK: I riksdagsvalet måste partierna fokusera på löntagarnas oro

23.11.2022

STTK:s styrelse: Skatterabatt fel signal till de som kämpar med kollapsad köpkraft

17.11.2022

FFC, Akava och STTK: Regeringens oförmåga att främja lönetransparens är ett bakslag för jämställdheten

8.11.2022

Har slaveriet förpassats till historien i Qatar?

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag