Initiativet till minimilöner är viktigt – fungerande nationella avtalssystem måste tryggas

FinUnions medlemsorganisationer FFC och STTK värdesätter Europakommissionens vilja att främja rättvisa löner. Samtidigt ser FFC och STTK att det är viktigt att kommissionen förbinder sig att respektera nationella principer för lönesättning och arbetsmarknadsparternas centrala roll, såsom kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lovat i sitt politiska program.

Oberoende av sin slutliga utformning bör det europeiska initiativet främja högre minimilöner i EU-länder med låga lönenivåer. Samtidigt måste det trygga lönesättning enligt nationella kollektivavtal i länder som omfattas av ett sådant system. Initiativet får inte heller förutsätta att medlemsländerna inför lagstadgade minimilöner.

Ur finsk synvinkel är också allmängiltigförklaringen av kollektivavtal central eftersom just allmängiltigförklaringen för Finlands del skulle trygga att kommissionens målsättning med rättvisa minimilöner skulle förverkligas.

Förutom initiativet till minimilöner förväntar sig FFC och STTK att kommissionen även på andra sätt stärker arbetsmarknadsparternas roll i förhandlingar. Det finns särskilt anledning att stärka förutsättningarna för lönesättning genom branschavtal i hela Europa. Rättvisa löner och arbetsvillkor uppnås i första hand genom avtalsförhandlingar.

FFC och STTK preciserar sin ställning till det europeiska initiativet när kommissionens presenterar sitt förslag. FFC och STTK är medlemmar i den Europeiska fackliga samorganisationen EFS och har via organisationen deltagit i första och andra fasen av kommissionens samråd.

Ytterligare information:

  • Katja Lehto-Komulainen, direktör, FinUnions. tel. +32 492 41 61 17
    e-post: katja.lehto-komulainen@finunions.org
  • Pekka Ristelä, chef för internationella ärenden, FFC. tel. +358 40 5468781
    e-post: pekka.ristela@sak.fi
  • Maria Häggman, chef för internationella ärenden, STTK. tel. +358 40 148 9091
    e-post: maria.haggman@sttk.fi

Senaste artiklarna

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare

16.10.2023

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration den 18 november

13.10.2023

STTK:s utredning:Finländarna utdömer skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd – utbildning är den viktigaste åtgärden att öka sysselsättningen

12.10.2023

FFC, Akava och STTK: Betänkandet från arbetsgruppen för arbetsfredsfrågor är ensidigt och förbättrar inte arbetsfreden

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram