Initiativet till minimilöner är viktigt – fungerande nationella avtalssystem måste tryggas

FinUnions medlemsorganisationer FFC och STTK värdesätter Europakommissionens vilja att främja rättvisa löner. Samtidigt ser FFC och STTK att det är viktigt att kommissionen förbinder sig att respektera nationella principer för lönesättning och arbetsmarknadsparternas centrala roll, såsom kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lovat i sitt politiska program.

Oberoende av sin slutliga utformning bör det europeiska initiativet främja högre minimilöner i EU-länder med låga lönenivåer. Samtidigt måste det trygga lönesättning enligt nationella kollektivavtal i länder som omfattas av ett sådant system. Initiativet får inte heller förutsätta att medlemsländerna inför lagstadgade minimilöner.

Ur finsk synvinkel är också allmängiltigförklaringen av kollektivavtal central eftersom just allmängiltigförklaringen för Finlands del skulle trygga att kommissionens målsättning med rättvisa minimilöner skulle förverkligas.

Förutom initiativet till minimilöner förväntar sig FFC och STTK att kommissionen även på andra sätt stärker arbetsmarknadsparternas roll i förhandlingar. Det finns särskilt anledning att stärka förutsättningarna för lönesättning genom branschavtal i hela Europa. Rättvisa löner och arbetsvillkor uppnås i första hand genom avtalsförhandlingar.

FFC och STTK preciserar sin ställning till det europeiska initiativet när kommissionens presenterar sitt förslag. FFC och STTK är medlemmar i den Europeiska fackliga samorganisationen EFS och har via organisationen deltagit i första och andra fasen av kommissionens samråd.

Ytterligare information:

  • Katja Lehto-Komulainen, direktör, FinUnions. tel. +32 492 41 61 17
    e-post: katja.lehto-komulainen@finunions.org
  • Pekka Ristelä, chef för internationella ärenden, FFC. tel. +358 40 5468781
    e-post: pekka.ristela@sak.fi
  • Maria Häggman, chef för internationella ärenden, STTK. tel. +358 40 148 9091
    e-post: maria.haggman@sttk.fi

Senaste artiklarna

8.6.2023

STTK:s svar på SFP:s partidagsmotioner

8.6.2023

Finländarna förhåller sig negativare till den gröna omställningen än befolkningen i de övriga nordiska länderna

6.6.2023

Ställningstagande: Heltäckande terminsavgifter skulle minska antalet internationella experter i Finland

31.5.2023

STTK:s ordförande vid vårrepresentantskapet: Den omgång av arbetsmarknadsförhandlingar som avslutas medför endast en temporär lättnad av köpkraftsbekymren

15.5.2023

Arbetsmarknadens centralorganisationer: Delat familjeansvar ökar välbefinnandet i arbetet och jämlikheten i arbetslivet

9.5.2023

STTK: För att bemöta Finlands utmaningar behövs en handlingskraftig och samarbetsfokuserad regering

3.5.2023

NFS styrelse välkomnar nordisk trepartsdialog om grön och rättvis omställning

3.5.2023

Den avgiftsfria tjänsten Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare