Initiativet till minimilöner är viktigt – fungerande nationella avtalssystem måste tryggas

FinUnions medlemsorganisationer FFC och STTK värdesätter Europakommissionens vilja att främja rättvisa löner. Samtidigt ser FFC och STTK att det är viktigt att kommissionen förbinder sig att respektera nationella principer för lönesättning och arbetsmarknadsparternas centrala roll, såsom kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lovat i sitt politiska program.

Oberoende av sin slutliga utformning bör det europeiska initiativet främja högre minimilöner i EU-länder med låga lönenivåer. Samtidigt måste det trygga lönesättning enligt nationella kollektivavtal i länder som omfattas av ett sådant system. Initiativet får inte heller förutsätta att medlemsländerna inför lagstadgade minimilöner.

Ur finsk synvinkel är också allmängiltigförklaringen av kollektivavtal central eftersom just allmängiltigförklaringen för Finlands del skulle trygga att kommissionens målsättning med rättvisa minimilöner skulle förverkligas.

Förutom initiativet till minimilöner förväntar sig FFC och STTK att kommissionen även på andra sätt stärker arbetsmarknadsparternas roll i förhandlingar. Det finns särskilt anledning att stärka förutsättningarna för lönesättning genom branschavtal i hela Europa. Rättvisa löner och arbetsvillkor uppnås i första hand genom avtalsförhandlingar.

FFC och STTK preciserar sin ställning till det europeiska initiativet när kommissionens presenterar sitt förslag. FFC och STTK är medlemmar i den Europeiska fackliga samorganisationen EFS och har via organisationen deltagit i första och andra fasen av kommissionens samråd.

Ytterligare information:

  • Katja Lehto-Komulainen, direktör, FinUnions. tel. +32 492 41 61 17
    e-post: katja.lehto-komulainen@finunions.org
  • Pekka Ristelä, chef för internationella ärenden, FFC. tel. +358 40 5468781
    e-post: pekka.ristela@sak.fi
  • Maria Häggman, chef för internationella ärenden, STTK. tel. +358 40 148 9091
    e-post: maria.haggman@sttk.fi

Senaste artiklarna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU

1.2.2024

FFC och STTK: Tusentals finländare säger STOP till regeringens planer på att försvaga arbetslivet och välfärden