SuPers förbundsmöte ordnas som flerformsmöte den 15–16 september

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer väljer ordförande och förbundsstyrelse för den kommande perioden vid sitt förbundsmöte den 15–16 september. Vid sidan av valen drar man upp riktlinjer för nästa fyraårsperiod, som börjar den 1 oktober 2020. En del av representanterna deltar i mötet på Mässcentrum i Helsingfors, medan andra deltar digitalt någon annanstans ifrån. Mötesrepresentanterna har själva fått välja hur de deltar.

Till posten som ordförande kandiderar Anne Heiskanen från Idensalmi och den nuvarande ordföranden Silja Paavola från Helsingfors. Till posten som vice ordförande kandiderar Jaana Dalén från Åbo.

I säkerhetsarrangemangen för mötet har man beaktat anvisningar från THL, SHM, UKM och RFV. Ungefär 200 personer deltar på plats. Man får inte delta om man är sjuk eller har symtom.

Mötet byggs upp i Mässcentrums mässhall så att man kan hålla tillräckliga säkerhetsavstånd (1,5–2 m). Alla deltagare som inte är förhindrade av hälsoskäl ska använda munskydd. Munskydd delas ut till mötesdeltagarna, och det rekommenderas att munskydden byts ut flera gånger om dagen. Deltagare som av hälsoskäl inte kan använda munskydd uppmanas att använda visir. Yrkespersoner inom hälso- och sjukvården har goda kunskaper om host- och handhygien, och deltagarna uppmanas att följa säkerhetsanvisningarna även utanför mötet. SuPer rekommenderar också att man laddar ner applikationen Coronablinkern till telefonen.

Säkerhetsanvisningar har skickats till deltagarna före mötet, och de påminns också om anvisningarna under mötet.

Inga utomstående deltagare bjuds in till mötet, och det ordnas ingen kvällsfest. Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, STTK:s ordförande Antti Palola, KT Kommunarbetsgivarnas arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen och Hyvinvointiala HALI ry:s verkställande direktör Ulla-Maija Rajakangas framför sina hälsningar vid mötet.

Ingen presskonferens ordnas vid mötet. Journalister kan intervjua de valda ordförandena och mötesrepresentanterna utanför Mässcentrum. Valen sker under mötets första dag.

Mer information om mötet:

Verksamhetsledare Arja Niittynen, 040 504 1873
Kommunikationsdirektör Päivi Jokimäki, 050 305 9472
Intervjuförfrågningar och medietjänster:
Informationschef Sari Tirronen, 050 385 8043
Informatör Sari Järvinen, 050 523 6867
Informatör Merja Suomalainen, 050 478 0120

Till SuPer hör 90 000 närvårdare och primärskötare, som arbetar inom både den offentliga och den privata sektorn. Förbundsmötet är SuPers högsta beslutande organ och ordnas vart fjärde år. Under förbundsmötesperioden har representantskapet den högsta beslutanderätten.

Senaste artiklarna

15.5.2023

Arbetsmarknadens centralorganisationer: Delat familjeansvar ökar välbefinnandet i arbetet och jämlikheten i arbetslivet

9.5.2023

STTK: För att bemöta Finlands utmaningar behövs en handlingskraftig och samarbetsfokuserad regering

3.5.2023

NFS styrelse välkomnar nordisk trepartsdialog om grön och rättvis omställning

3.5.2023

Den avgiftsfria tjänsten Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare

11.4.2023

STTK:s styrelse: Den nya regering ska utveckla arbetslivet genom samarbete

17.3.2023

Luca Visentini avskedades från tjänsten som generalsekreterare för IFS

10.3.2023

STTK:s styrelse: De offentliga finanserna ska stärkas, men inte på bekostnad av de svagaste

7.3.2023

JHL, Jyty och FOSU: Enighet om kommunernas och välfärdsområdenas löneförhöjningar – Lösningen är exceptionellt omfattande och gäller flera branscher