Löntagare, använd din röst

60 procent av Finland teg år 2009. Löntagarna startade EU-valkampanj för att få folk till valurnorna.

I kampanjen Ääniä Suomesta är det första gången som hela den fackliga fronten deltar. Enligt kampanjchef Hanna Kuntsi finns det tre orsaker till den gemensamma EU-valkampanjen. År 2009 stannade valdeltagandet i EU-valet på futtiga 40,3 procent i Finland, arbetslivsteman kom inte fram i valdiskussionen och löntagarna var ännu latare än befolkningen i stort att rösta.

Fastän Finlands andel av de 751 platserna i europarlamentet är endast 13, vill man i hemlandet göra allt man kan för att stärka arbetstagarens röst.

–         De senaste fem åren har inte varit något triumftåg ur arbetstagarens synvinkel.  Framsteg har inte gjorts och många ärenden är lagda på is. Vi har nu behov av att samla leden, komprimerar Kuntsi.

Därför vill man väcka löntagarna att rösta – för sin egen skull. Ääniä Suomesta-kampanjen är partipolitiskt obunden och enskilda kandidater stöds inte finansiellt.

Avreglering är inte alltid till fördel för arbetstagaren

Enligt PAM:s ordförande Ann Selin, som talade vid kampanjöppningen i Helsingfors,verkar avreglering vara dagens ord i EU.

– Det är lätt att tänka att det är en bra grej, men vi är på löntagarsidan oroade för att man vill börja avregleringen från frågor som gäller arbetstagarna.

Vi är rädda för förvittring av arbetstagarnas minimiskydd och direkt social dumpning. Målet är att skyddet av arbetskraften skulle anses lika viktigt som fri rörlighet.

Kampanjens mest betydande teser i EU är att trygga samma anställningsvillkor för alla i arbetslandet, miniminivå för uppsägningsskyddet och rätt till grupptalan på Europanivå.

Gemensamma bekymmer

Pro är med i finansieringen av kampanjen via Industrins löntagare (TP).  Därtill arbetar Pros expert i närings- och miljöpolitikärenden Henrik Haapajärvi på kampanjbyrån under våren.

Enligt Haapajärvi var det lätt att finna kampanjteman som gäller alla löntagare.

– Samma orosmoln hittades med början från arbetstider och arbetarskydd. En betydande fråga är även om man i EU ska koncentrera sig på stöd av lantbruket eller med andra ord primärproduktion eller borde man gå vidare. Man kunde i synnerhet satsa på finansiering av forskning och till exempel på att höja livsmedelsindustrins förädlingsvärde, räknar han upp.

Webbsidorna uppdateras under våren: Ääniä Suomesta

I maj ordnas det inom ramen för kampanjen tältevenemang på sex orter: 5.5 i Helsingfors, 8.5 i Åbo, 12.5 i Uleåborg, 15.5 i Kuopio, 19.5 i Jyväskylä och 22.5 i Tammerfors.

Europaparlamentsvalet hålls söndag 25 maj. Förhandsröstningen i hemlandet sker 14–20.5 och utomlands 14–17.5.

Pro Nyheter/ Katri Kangas Översättning Susanne Paetau

Senaste artiklarna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU

1.2.2024

FFC och STTK: Tusentals finländare säger STOP till regeringens planer på att försvaga arbetslivet och välfärden