Löntagare, använd din röst

60 procent av Finland teg år 2009. Löntagarna startade EU-valkampanj för att få folk till valurnorna.

I kampanjen Ääniä Suomesta är det första gången som hela den fackliga fronten deltar. Enligt kampanjchef Hanna Kuntsi finns det tre orsaker till den gemensamma EU-valkampanjen. År 2009 stannade valdeltagandet i EU-valet på futtiga 40,3 procent i Finland, arbetslivsteman kom inte fram i valdiskussionen och löntagarna var ännu latare än befolkningen i stort att rösta.

Fastän Finlands andel av de 751 platserna i europarlamentet är endast 13, vill man i hemlandet göra allt man kan för att stärka arbetstagarens röst.

–         De senaste fem åren har inte varit något triumftåg ur arbetstagarens synvinkel.  Framsteg har inte gjorts och många ärenden är lagda på is. Vi har nu behov av att samla leden, komprimerar Kuntsi.

Därför vill man väcka löntagarna att rösta – för sin egen skull. Ääniä Suomesta-kampanjen är partipolitiskt obunden och enskilda kandidater stöds inte finansiellt.

Avreglering är inte alltid till fördel för arbetstagaren

Enligt PAM:s ordförande Ann Selin, som talade vid kampanjöppningen i Helsingfors,verkar avreglering vara dagens ord i EU.

– Det är lätt att tänka att det är en bra grej, men vi är på löntagarsidan oroade för att man vill börja avregleringen från frågor som gäller arbetstagarna.

Vi är rädda för förvittring av arbetstagarnas minimiskydd och direkt social dumpning. Målet är att skyddet av arbetskraften skulle anses lika viktigt som fri rörlighet.

Kampanjens mest betydande teser i EU är att trygga samma anställningsvillkor för alla i arbetslandet, miniminivå för uppsägningsskyddet och rätt till grupptalan på Europanivå.

Gemensamma bekymmer

Pro är med i finansieringen av kampanjen via Industrins löntagare (TP).  Därtill arbetar Pros expert i närings- och miljöpolitikärenden Henrik Haapajärvi på kampanjbyrån under våren.

Enligt Haapajärvi var det lätt att finna kampanjteman som gäller alla löntagare.

– Samma orosmoln hittades med början från arbetstider och arbetarskydd. En betydande fråga är även om man i EU ska koncentrera sig på stöd av lantbruket eller med andra ord primärproduktion eller borde man gå vidare. Man kunde i synnerhet satsa på finansiering av forskning och till exempel på att höja livsmedelsindustrins förädlingsvärde, räknar han upp.

Webbsidorna uppdateras under våren: Ääniä Suomesta

I maj ordnas det inom ramen för kampanjen tältevenemang på sex orter: 5.5 i Helsingfors, 8.5 i Åbo, 12.5 i Uleåborg, 15.5 i Kuopio, 19.5 i Jyväskylä och 22.5 i Tammerfors.

Europaparlamentsvalet hålls söndag 25 maj. Förhandsröstningen i hemlandet sker 14–20.5 och utomlands 14–17.5.

Pro Nyheter/ Katri Kangas Översättning Susanne Paetau

Senaste artiklarna

29.8.2022

VALET AV MEDLEMMAR TILL REGIONVERKSAMHETEN FÖR 2023-2024 ÄR I GÅNG!

2.6.2022

Avtal om tystnadsplikt förbryllar många sommarjobbare

4.5.2022

”Ungas rättigheter i arbetslivet måste respekteras på samma sätt som alla andras” – Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare igen i år

17.3.2022

Arbetsmarknadsorganisationerna påminner om att Rysslands attack mot Ukraina inte berättigar till diskriminering på arbetsplatserna

16.3.2022

SuPer och stiftelsen La Carita belönade Esselunden, en enhet med effektiverat serviceboende

24.2.2022

FFC, Akava och STTK fördömer kraftigt Rysslands angrepp mot Ukraina och stöder EU:s sanktioner

14.2.2022

Tehys och SuPers gemensamma kampanj #MeidänKaikkienAsia inleds

10.2.2022

Näringslivet och fackföreningarna: Vintersjöfartens konkurrensnackdel ska kompenseras i EU:s klimatåtgärder