Enighet om ändring av alterneringsledighet

Arbetsgruppen på trepartsbasis har nått enighet om ändringarna av villkoren för alterneringsledighet. Förändringarna torde träda i kraft i höst.

I fortsättningen ska den som blir alterneringsledig ha en arbetshistoria på minst 16 år. Man kan bli alterneringsledig senast tre år före den nedre gränsen för pensionsåldern. Sålunda går det inte längre att kombinera alterneringsledighet med pensionering.

Alterneringsledighetens längd är minst 100 och högst 360 dagar. Periodisering är möjlig under en två års period.

Arbetslöshetskraven för vikarien ändrar så att det i fortsättningen förutsätts minst 90 dagars arbetslöshet under de föregående 14 månaderna.  Villkoren kvarstår oförändrade för under 25-åringar, under 30-åriga nyutexaminerade och över 55-åriga alterneringsledighetsvikarier, det vill säga det räcker med en arbetslöshetsdag för att få vikariat.

Arbetslöshetskravet är lindrigare än regeringens modell, enligt vilken vikarien borde ha varit oavbrutet arbetslös i tre månader innan vikariatet.

Man följer i två år med hur de nya villkoren inverkar och målsättningarna förverkligas, räknat från det då det nya systemet tas i bruk. Före det tillämpas nuvarande villkor för alterneringsledighet, såvida ledigheten börjar före 31.12.2014.

STTK godkände ändringarna

STTK:s styrelse godkände i onsdags ändringarna som föreslagits i alterneringsledigheten.

Intressebevakningsdirektör Minna Helle berättar i pressmeddelandet, att uppgörelsen inte är lätt för STTK. Hon tycker ändå det är bra att systemet med alterneringsledighet kvarstår, för utgångspunkten för landets regering var att helt upphöra med systemet.

– Alterneringsledigheten fortgår som ett verkligt alternativ för dem som överväger det. Ersättningsnivån försämras inte och omkörningsfilen hjälper till exempel unga att snabbt komma in i arbetslivet, bedömer hon.

– Men den nya modellen kan göra det svårare att få vikarier till exempel inom hälsovårds- och socialbranschen, vilka är STTK:s branscher och där alterneringsledighet används mycket. Jag hoppas att den tvååriga uppföljningstiden visar hur förändringarna eventuellt påverkar, det vill säga om det finns branscher där det blir svårare eller till och med omöjligt att använda alterneringsledighet.

Antalet personer som använt sig av alterneringsledighet har under åren 2005–2012 varierat mellan knappt 17 000 och 22 500. År 2012 blev ungefär 20 700 personer alterneringslediga. Av de alterneringslediga var hälften 50–59 år och en knapp tredjedel 40–49 år gamla. Över 60-åringarna utgjorde 6 procent av dem som tog ut alterneringsledighet.

Pro Nyheter/ STTK

Senaste artiklarna

19.1.2023

STTK: Ingen balans i ekonomin med kortsiktiga sparåtgärder och åtstramning för de mest utsatta  

16.12.2022

STTK:s enkät: Kraftigt stigande levnadskostnader oroar finländare

25.11.2022

STTK: I riksdagsvalet måste partierna fokusera på löntagarnas oro

23.11.2022

STTK:s styrelse: Skatterabatt fel signal till de som kämpar med kollapsad köpkraft

17.11.2022

FFC, Akava och STTK: Regeringens oförmåga att främja lönetransparens är ett bakslag för jämställdheten

8.11.2022

Har slaveriet förpassats till historien i Qatar?

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag