Kysely henkisestä ja fyysisestä väkivallasta ja sen uhasta työpaikoilla

Lisätietoja:

Seppo Nevalainen

ekonomisti

Profiili

Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työssä käyvien parissa.
Kyselyyn vastasi yhteensä 2032 työssä käyvää henkilöä ympäri Suomen.
Otos edustaa työssäkäyviä suomalaisia iän, sukupuolen ja maakunnan mukaan painotettuna.