Materiaalikategoria: Selvitykset

Kysely eduskuntavaaliehdokkaille osaamisen kehittämisen keinoista, 2019

Riina Nousiainen | 14.3.2019

Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa Kyselytutkimuksen otos kerättiin aikavälillä 13.1.2019 - 20.2.2019 Otos kerättiin monikanavaisesti sähköisellä... Lue lisää

STTK:n jäsentutkimus 2018, Koulutus ja osaaminen

Riina Nousiainen | 14.3.2019

STTK:n jäsentutkimus 2018, Koulutus ja osaaminen . Aula Research toteutti STTK:n toimeksiannosta jäsentutkimuksen STTK:n jäsenliittojen jäsenistön parissa aikavälillä... Lue lisää

Kysely eduskuntavaaliehdokkailta palkkatasa-arvosta ja palkka-avoimuudesta

Seppo Nevalainen | 7.3.2019

Kysely eduskuntavaaliehdokkailta  palkkatasa-arvosta ja palkka-avoimuudesta

Kysely eduskuntavaaliehdokkaille Suomen ilmastotavoitteista

| 26.2.2019

Kysely eduskuntavaaliehdokkailleSuomen ilmastotavoitteista. Kyselytutkimuksen otos kerättiin aikavälillä 13.1.2019 -20.2.2019. Kyselyyn vastasi yhteensä 406 ehdokasta, vastausprosentiksi muodostui 42 %.... Lue lisää

Kysely sosiaaliturvan uudistamisesta

| 25.2.2019

Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen sosiaaliturvauudistuksesta eduskuntavaaliehdokkaiden parissa Kyselytutkimuksen otos kerättiin aikavälillä 13.1.2019 - 20.2.2019. Otos kerättiin monikanavaisesti... Lue lisää

Kysely työn kuormittavuudesta

Seppo Nevalainen | 11.2.2019

Aula Research toteutti STTK:n toimeksiannosta jäsentutkimuksen STTK:n alaisten liittojen jäsenistön parissa. Selvityksen ulkopuolelle jäi Suomen Laivanpäällystöliitto SLPL. Kyselyyn... Lue lisää

Kansalaistutkimus: Toiveet seuraavan hallituskauden kehittämiskohteista, 2019

| 21.1.2019

Kansalaistutkimus: Toiveet seuraavan hallituskauden kehittämiskohteista. Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen yli 18-vuotiaiden, Suomessa asuvien parissa. Kyselyyn... Lue lisää

Kysely kotihoidon keston leikkaamisesta, 2018

| 8.1.2019

Kansalaiskysely kotihoidon tuen kestosta ja perhevapaauudistuksesta.

Suhtautuminen naisille maksettaviin erillisiin palkankorotuseriin

Seppo Nevalainen | 1.11.2018

Aula Researchin STTK:lle tekemässä kansalaiskyselyssä selvitettiin suomalaisten suhtautumista naisille maksettavaan palkankorotuserään.