Materiaalikategoria: Selvitykset

Kysely eduskuntavaaliehdokkaille Suomen ilmastotavoitteista

| 26.2.2019

Kysely eduskuntavaaliehdokkailleSuomen ilmastotavoitteista. Kyselytutkimuksen otos kerättiin aikavälillä 13.1.2019 -20.2.2019. Kyselyyn vastasi yhteensä 406 ehdokasta, vastausprosentiksi muodostui 42 %.... Lue lisää

Kysely sosiaaliturvan uudistamisesta

| 25.2.2019

Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen sosiaaliturvauudistuksesta eduskuntavaaliehdokkaiden parissa Kyselytutkimuksen otos kerättiin aikavälillä 13.1.2019 - 20.2.2019. Otos kerättiin monikanavaisesti... Lue lisää

Kysely työn kuormittavuudesta

Seppo Nevalainen | 11.2.2019

Aula Research toteutti STTK:n toimeksiannosta jäsentutkimuksen STTK:n alaisten liittojen jäsenistön parissa. Selvityksen ulkopuolelle jäi Suomen Laivanpäällystöliitto SLPL. Kyselyyn... Lue lisää

Kansalaistutkimus: Toiveet seuraavan hallituskauden kehittämiskohteista, 2019

| 21.1.2019

Kansalaistutkimus: Toiveet seuraavan hallituskauden kehittämiskohteista. Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen yli 18-vuotiaiden, Suomessa asuvien parissa. Kyselyyn... Lue lisää

Kysely kotihoidon keston leikkaamisesta, 2018

| 8.1.2019

Kansalaiskysely kotihoidon tuen kestosta ja perhevapaauudistuksesta.

Suhtautuminen naisille maksettaviin erillisiin palkankorotuseriin

Seppo Nevalainen | 1.11.2018

Aula Researchin STTK:lle tekemässä kansalaiskyselyssä selvitettiin suomalaisten suhtautumista naisille maksettavaan palkankorotuserään.

STTK:n kysely palkka-avoimuudesta

Seppo Nevalainen | 16.10.2018

Tulisiko palkkasalaisuus poistaa tasa-arvon edistämiseksi? Kysymys palkka-avoimuudesta on osa laajempaa tutkimusta. Tutkimuksen toteutti STTK:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy.

Kansalaistutkimus nuorten syrjäytymisen ehkäisemisestä

Taina Vallander | 12.10.2018

Aula Research Oy:n STTK:n toimeksiannosta toteuttama kansalaistutkimus keinoista nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi yli 18-vuotiaiden, työssä olevien, Suomessa asuvien parissa.

Kansalaistutkimus osaamisen ja ammattitaidon kehittämisestä

Riina Nousiainen | 8.10.2018

Suomalaiset kokevat tarvetta lisäkoulutukselle ja ovat halukkaita päivittämään osaamistaan. STTK:n elokuussa tekemään kyselyyn vastasi yli 2000 työikäistä suomalaista,... Lue lisää