Kysely työn kuormittavuudesta

Lisätietoja:

Seppo Nevalainen

ekonomisti

Profiili

Aula Research toteutti STTK:n toimeksiannosta jäsentutkimuksen STTK:n alaisten liittojen jäsenistön parissa. Selvityksen ulkopuolelle jäi Suomen Laivanpäällystöliitto SLPL.

Kyselyyn vastasi yhteensä 1546 jäsentä. Kyselyn otos kerättiin pääosin sähköisellä lomakkeella, jonka lisäksi vastauksia kerättiin pienemmässä määrin paperilomakkeen avulla
–Kyselyn otos kerättiin aikavälillä 30.4. – 21.6.2018