Materiaalikategoria: Selvitykset

Henkinen ja fyysinen kuormitus työssä

| 20.9.2019

Henkinen ja fyysinen kuormitus työssä -kysely, syksy 2019, Aula research

Laskelma palkkatuen ja aktiivisen työvoimapolitiikan panostuksista pohjoismaissa

Patrizio Lainà | 17.9.2019

Kuinka paljon palkkatukea ja te-toimistojen resursseja olisi lisättävä Suomessa, jotta päästäisiin pohjoismaiselle tasolle. Laskelmat perustuvat TEM:n koostamaan OECD-dataan.... Lue lisää

Kysely henkisestä ja fyysisestä väkivallasta ja sen uhasta työpaikoilla

Seppo Nevalainen | 1.9.2019

Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työssä käyvien parissa. Kyselyyn vastasi yhteensä 2032 työssä käyvää henkilöä ympäri... Lue lisää

STTK:n henkilöstön edustaja -barometri 2019

Erkki Auvinen | 16.8.2019

STTK:n henkilöstön edustaja -barometri 2019

Kysely henkilöstön edustajilta: Paikallinen sopiminen

Seppo Nevalainen | 21.5.2019

STTK:laisten jäsenliittojen henkilöstön edustajista joka kolmas kokee, että paikalliseen sopimiseen on työpaikalla riittävät edellytykset ja joka kolmas kokee,... Lue lisää

Kysely eduskuntavaaliehdokkaille yleissitovuudesta ja paikallisesta sopimisesta

| 16.3.2019

Kysely eduskuntavaaliehdokkaille yleissitovuudesta ja paikallisesta sopimisesta. Kyselytutkimuksen otos kerättiin aikavälillä 13.1.2019 -20.2.2019. Kyselyyn vastasi yhteensä 406 ehdokasta, vastausprosentiksi... Lue lisää

Kysely eduskuntavaaliehdokkaille osaamisen kehittämisen keinoista, 2019

Riina Nousiainen | 14.3.2019

Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa Kyselytutkimuksen otos kerättiin aikavälillä 13.1.2019 - 20.2.2019 Otos kerättiin monikanavaisesti sähköisellä... Lue lisää

STTK:n jäsentutkimus 2018, Koulutus ja osaaminen

Riina Nousiainen | 14.3.2019

STTK:n jäsentutkimus 2018, Koulutus ja osaaminen . Aula Research toteutti STTK:n toimeksiannosta jäsentutkimuksen STTK:n jäsenliittojen jäsenistön parissa aikavälillä... Lue lisää

Kysely eduskuntavaaliehdokkailta palkkatasa-arvosta ja palkka-avoimuudesta

Seppo Nevalainen | 7.3.2019

Kysely eduskuntavaaliehdokkailta  palkkatasa-arvosta ja palkka-avoimuudesta