Kysely eduskuntavaaliehdokkaille Suomen ilmastotavoitteista

Kysely eduskuntavaaliehdokkailleSuomen ilmastotavoitteista. Kyselytutkimuksen otos kerättiin aikavälillä 13.1.2019 -20.2.2019. Kyselyyn vastasi yhteensä 406 ehdokasta, vastausprosentiksi muodostui 42 %. Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa.