Materiaalikategoria: Selvitykset

Kuntapäättäjä- ja äänestäjäkartoituksen tulosesitys

Antti Palola | 16.3.2021

Tässä dokumentissa on osa kuntapäättäjille ja äänestäjille teetetystä selvityksestä, joka koski kuntavaaleja 2021. Tähän dokumenttiin viitataan myös STTK:n... Lue lisää

STTK:n kysely koronaviruksen vaikutuksista työelämään

Seppo Nevalainen | 15.4.2020

STTK on tehnyt kyselyn pääluottamus- ja luottamusmiehille koronan aiheuttamista toimista työpaikoilla. Kyselyyn vastasi 1855 STTK:laisten jäsenliitojen luottamusmiestä. Kysely... Lue lisää

Kysely henkisestä ja fyysisestä väkivallasta ja sen uhasta työpaikoilla

Seppo Nevalainen | 1.9.2019

Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työssä käyvien parissa. Kyselyyn vastasi yhteensä 2032 työssä käyvää henkilöä ympäri... Lue lisää

Kysely henkilöstön edustajilta: Paikallinen sopiminen

Seppo Nevalainen | 21.5.2019

STTK:laisten jäsenliittojen henkilöstön edustajista joka kolmas kokee, että paikalliseen sopimiseen on työpaikalla riittävät edellytykset ja joka kolmas kokee,... Lue lisää

Kysely eduskuntavaaliehdokkailta palkkatasa-arvosta ja palkka-avoimuudesta

Seppo Nevalainen | 7.3.2019

Kysely eduskuntavaaliehdokkailta  palkkatasa-arvosta ja palkka-avoimuudesta

Kysely työn kuormittavuudesta

Seppo Nevalainen | 11.2.2019

Aula Research toteutti STTK:n toimeksiannosta jäsentutkimuksen STTK:n alaisten liittojen jäsenistön parissa. Selvityksen ulkopuolelle jäi Suomen Laivanpäällystöliitto SLPL. Kyselyyn... Lue lisää

Suhtautuminen naisille maksettaviin erillisiin palkankorotuseriin

Seppo Nevalainen | 1.11.2018

Aula Researchin STTK:lle tekemässä kansalaiskyselyssä selvitettiin suomalaisten suhtautumista naisille maksettavaan palkankorotuserään.

STTK:n kysely palkka-avoimuudesta

Seppo Nevalainen | 16.10.2018

Tulisiko palkkasalaisuus poistaa tasa-arvon edistämiseksi? Kysymys palkka-avoimuudesta on osa laajempaa tutkimusta. Tutkimuksen toteutti STTK:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy.

Kansalaistutkimus nuorten syrjäytymisen ehkäisemisestä

Taina Vallander | 12.10.2018

Aula Research Oy:n STTK:n toimeksiannosta toteuttama kansalaistutkimus keinoista nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi yli 18-vuotiaiden, työssä olevien, Suomessa asuvien parissa.