Korvattavat taksimatkat vuodelle 2025

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain matkakustannusten korvaamista koskevaa sääntelyä siten, että sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta ja matkakustannusten korvauksen perusteesta säädettäisiin sairausvakuutuslaissa saman sisältöisenä 31.12.2026 saakka.

STTK kannattaa esitystä ja pitää perusteltuna, että sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen toteutumisen turvaamiseksi enimmäishintasääntelyä jatketaan edelleen 1.1.2025 alkaen, jotta taksipalveluihin ei tulisi sopimusten purkautumisesta johtuvia katkoksia ja vakuutettujen matkat terveydenhuollon palveluihin turvataan.

Näkemyksenne enimmäishintasääntelylle ehdotetusta voimassaoloajasta (31.12.2026 saakka)?

STTK pitää tärkeänä, että sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishintaa säännellään myös vuoden 2026 jälkeen, sillä se on toiminut hyvänä vertailuperusteena kilpailutuksia tehtäessä ja mahdollisesti hillinnyt perusteetonta kustannusten nousua.

Enimmäishintasääntelyn jatkamista valmisteltaessa tulisi varmistaa, että korvattavuuden enimmäistaso vastaa ajantasaista kustannustaso ja turvaa yhdenvertaisen hoitoon pääsyn asuinpaikasta riippumatta eikä muodosta estettä taksipalveluiden tuottamiselle.

Lisätietoja STTK:ssa: Ida Nummelin

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue