Maatalousyrittäjän eläkelain muuttaminen, HE

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Esityksellä säädettäisiin maatalousyrittäjien varhaisen tuen palveluista, joiden järjestäjänä toimisi Maatalousyrittäjien eläkelaitos.

STTK pitää hallituksen esitystä maatalousyrittäjän eläkelain muuttamiseksi perusteltuna.

STTK kiinnittää huomiota kuitenkin siihen, että esitys ei koske kaikkia MyEL-vakuutettuja, sillä apurahansaajat jäävät ehdotetun varhaisen tuen palveluiden ulkopuolelle. Jatkossa on syytä arvioida myös apurahansaajien liittämistä palveluiden piiriin.

Lisätietoja STTK:ssa: Samppa Koskela

Ajankohtaista

19.6.2024

Ay-liike on vastavoima työelämää heikentäville voimille

Lue
17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue