Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta sekä luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä

Varsinainen lausunto on annettu sähköisenä, jossa vastaukset annettiin järjestelmään asianomaiseen kohtaan. Liitteessä koonti annetuista vastau…