OECD

OECD on taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, joka perustettiin vuonna 1961 harmonisoimaan ja kehittämään jäsenmaidensa talouskasvua ja vapaakauppaa sekä lisäämään yhteiskunnallista hyvinvointia. Järjestö toimii jäsenmaidensa yhteistyöfoorumina, jossa hallitukset voivat etsiä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin ja jakaa kokemuksia.

OECD on tärkeä STTK:lle koska tuottaa työelämään liittyvää kolmikantaista sääntelyä ja luo kansainvälisiä standardeja, joiden pohjalta monet kansainväliset yritykset säätelevät omaa henkilöstöpolitiikkaansa ja eettisiä koodistojaan. Varsinaiseen säätelyyn valmisteluun osallistuu ministerineuvoston ohella myös palkansaajien edustajat ja elinkeinoelämän edustajat.

Palkansaajia edustaa OECDssä neuvoa-antava komitea TUAC (Trade Union Advisory Committee) TUAC on ammattiliitojen ja OECD: n rajapinta. Se on kansainvälinen ammattijärjestö, joka edustaa 58 miljoonaa palkansaaja ja jolla on neuvoa-antava asema suhteessa OECD:hen ja sen eri komiteoihin. STTK on yksi TUAC:n 59:stä jäsenjärjestöstä.

Sorry, nothing to display.