yhdenvertaisuus työelämässä

Yhdenvertaisuus on jokaiselle kuuluva perusoikeus ja ihmisoikeus. Yhdenvertaisuus työelämässä tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta esimerkiksi heidän iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammaisuudestaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Suomessa yhdenvertaisuudesta säädetään yhdenvertaisuuslaissa. Yhdenvertaiuuslain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuutta sekä auttaa syrjinnän kohteeksi joutunutta. Yhdenvertaisuuslaissa on säädetty jokaisen työnantajan velvollisuudesta edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla.

Uutinen

Kuinka edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla?

| 25.6.2019

Kysyimme Jussi Aaltoselta (Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto) , Kerttu Tarjamolta (Seta) ja Anna Morningilta (Monimuotoiset perheet -verkosto) kuinka työpaikalla voi... Lue lisää

Blogi

Ennakkoluulottomuus ja syrjimättömyys ovat sivistyneen yhteiskunnan ja terveen työelämän merkki

Katarina Murto | 24.6.2019

Yhdenvertainen työelämä: Ennakkoluulottomuus ja syrjimättömyys ovat sivistyneen yhteiskunnan ja terveen työelämän merkki Meille kaikille on tyypillistä muodostaa toisista... Lue lisää

Uutinen

Kuinka varmistamme kaikille yhdenvertaisen työpaikan?

| 4.6.2019

Tervetuloa SAK:n, Akavan ja STTK:n järjestämään aamiaistilaisuuteen kuulemaan, kuinka voimme varmistaa kaikille yhdenvertaisen työpaikan niin lainsäädännön kuin työkulttuurin... Lue lisää

Uutinen

Kuinka varmistamme kaikille yhdenvertaisen työpaikan?

| 22.5.2019

Tervetuloa SAK:n, Akavan ja STTK:n järjestämään aamiaistilaisuuteen kuulemaan, kuinka voimme varmistaa kaikille yhdenvertaisen työpaikan niin lainsäädännön kuin työkulttuurin... Lue lisää

Blogi

Tietoisuudella eroon työpaikkojen rasismista ja syrjinnästä

Saana Simonen | 21.3.2019

Tällä viikolla vietetään Punaisen ristin rasisminvastaista viikkoa ja tänään 21.3. rasisminvastaista päivää. Päivä sai alkunsa vuonna 1966, kun... Lue lisää

Yhdenvertaisuus -opas 2017

Anja Lahermaa | 12.9.2017

Olemme koonneet tähän kirjaseen tietoa yhdenvertaisuudesta sekä työntekijän että henkilöstön edustajan näkökulmasta. Kirjanen toimii myös johdatuksena yhdenvertaisuuslain sisältöön... Lue lisää