verotus

Verotus on yhteisnimitys kaikille niille toimille, joita verojen määräämisessä, maksuunpanossa, kantamisessa, oikaisemisessa, perinnässä ja verovalvonnassa tarvitaan. Verot ovat pakollisia maksuja, joita kerätään useista eri kohteista. Veroja on maksettava esimerkiksi saaduista tuloista, kuten palkasta ja opintorahasta. Hyvin pieniä tuloja ei kuitenkaan veroteta.

STTK haluaa, että pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta säilyy myös tulevaisuudessa. Pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntamalliin kuuluu melko korkea kokonaisveroaste. Tämä tarkoittaa sitä, että kokonaisverotuksen tasoa ei voida Suomessa laskea vaarantamatta julkisen sektorin palveluita. Sen sijaan veroasteen sisällä on mahdollista keventää pieni- ja keskituloisten palkkaverotusta työllisyyden edistämiseksi.

Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa sekä kunnissa. Verotusta säätelevät lait (verolait) valmistellaan valtiovarainministeriössä ja  hyväksytään eduskunnassa.

Verohallinto Suomessa kuuluu valtiovarainministeriön alaisuuteen. Verohallinto kerää veroista ja veronluonteisista maksuista noin 95 prosenttia. Verohallinnon lisäksi veroja ja maksuja keräävät myös Tulli ja Trafi.

Blogi

Hallituksen ilmastotiekartta – paljon porua, mutta myös villoja

Leila Kurki | 11.2.2020

Sanna Marinin hallituksen tiekartta hiilineutraaliin Suomeen oli kovasti odotettu ja siksi se julkaisun jälkeen tuotti osin myös pettymyksen. Erityisesti... Lue lisää

Blogi

Arvonnousuvero tiivistäisi veropohjaa ja ehkäisi veronkiertoa

Patrizio Lainà | 7.2.2020

Arvonnousuvero tunnetaan myös maastapoistumisverona tai exit-verona. Sen tarkoitus on verottaa maassa asumisen aikana syntynyttä arvonnousua myyntivoitoista, lahjoista ja... Lue lisää

Blogi

Yritysten 2010-luku – tukea tuen päälle

Patrizio Lainà | 27.11.2019

Yrityksiä on 2010-luvulla tuettu avokätisesti. Tänä vuonna yritykset hyötyvät 4,6 miljardia euroa suhteessa edellisen vuosikymmenen loppuun. Vuosikymmenen aikana... Lue lisää

Uutinen

Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2020

Seppo Nevalainen | 25.11.2019

Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2020 Verohallitus on päättänyt verovapaiksi katsottavista matkakustannusten korvauksista vuodelle 2020 seuraavasti: Kilometrikorvaus*:... Lue lisää

Uutinen

Keskituloisen ansiotulojen verotus kevenee

Antti Koskela | 7.6.2019

STTK:lainen keskituloinen Toimisen perhe seurasi hallitusohjelman muodostumista ja arvioi siinä tehtyjen linjausten vaikutuksia talouteensa. Hallitusohjelmassa päätettiin muuttaa verotuksen... Lue lisää

Tiedote

STTK: Hyvinvointi-Suomi tarvitsee vahvan talouden, korkean työllisyysasteen ja paremman työelämän

Antti Palola | 13.5.2019

Suomeen ollaan synnyttämässä viiden puolueen enemmistöhallitusta. STTK:n hallituksen mielestä uuden hallituksen tärkein tehtävä on Suomen talouden vahvistaminen, työllisyyden... Lue lisää