työturvallisuus

Työturvallisuudella tarkoitetaan työpaikan olosuhteiden järjestämistä mahdollisimman turvallisiksi ja terveellisiksi. Turvallisessa työympäristössä rakenteelliset ja tekniset tekijät ovat kunnossa, työ on hyvin organisoitu, yhteistyö ja vuorovaikutus sujuvat ja työntekijät hyvin perehdytetty töihinsä.

STTK:n mielestä työturvallisuuden toteuttaminen edellyttää tavoitteellista toimintaa ja jatkuvaa seurantaa. Parhaiten työturvallisuus toteutuu, kun se on luonnollinen osa työpaikan päivittäistä toimintaa ja johtamisjärjestelmää, ja kun työntekijöiden turvallisuus, terveys ja työkyky otetaan huomioon töiden ja työympäristön suunnittelussa ja työn tekemisessä.

Työturvallisuuden onnistunut toteutuminen velvoittaa myös työntekijöitä. Heidän on noudatettava työnantajaltaan saamia turvallisuusohjeita. Lisäksi heidän on välittömästi vaaran havaittuaan ilmoitettava siitä työnantajalle tai työsuojeluvaltuutetulle. Jos jokin työtehtävä on vaarallinen, on työntekijällä oikeus kieltäytyä siitä, kunnes vaara on poistettu.

Liittojen tiedotteet

SPALin liittokokouksen julkilausuma: Tuottavuusloikka pelastustoimessa panostamalla työterveys- ja työturvallisuusjohtamiseen

| 28.11.2018

Tuottavuusloikka pelastustoimessa panostamalla työterveys- ja työturvallisuusjohtamiseen Palomiesliitto SPALin liittokokous haastaa pelastustoimen johdon kehittämään työterveyttä ja työturvallisuutta pelastuslaitoksissa. Nyt... Lue lisää

Uutinen

Turvallisuusosaamisen parhaat käytännöt -kilpailun voittajaksi AEL:n työturvallisuuskoulutuksen malli kiertotaloustoimijoille

| 11.6.2018

Opetushallitus järjesti keväällä 2018 kilpailun, jossa etsittiin hyviä käytäntöjä, joilla oppilaitokset kehittävät turvallisuusosaamista ja turvallisia toimintatapoja yhteistyössä työelämän... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Suomen Palomiesliitto SPAL – Turvallinen Suomi -tunnustus kansliapäällikkö Esko Koskiselle

| 25.4.2018

Vuoden 2018 Turvallinen Suomi – Pro Securitate -tunnustus on myönnetty sisäministeriön määräaikaiselle kansliapäällikölle, pelastusylijohtaja Esko Koskiselle. Tunnustus myönnettiin... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Suomen Palomiesliitto SPAL: Ensihoidon työturvallisuus on huomioitava rikoslaissa

| 16.1.2018

Ensihoitajat ja ensihoitotehtäviä tekevät palomiehet kokevat työssään yhä useammin väkivallan uhkaa. Ensihoidossa arvioidaan sattuvan vuosittain useita satoja uhka-... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Suomen Palomiesliitto SPAL: Palomiesten syövälle altistumisen torjunnassa on harpattu eteenpäin

| 31.3.2017

Keski-Suomen pelastuslaitos on ensimmäisenä 22 pelastuslaitoksesta kertonut ilmoittavansa operatiivisen henkilöstönsä ASA-rekisteriin ja ryhtynyt merkittäviin toimiin syöpävaarallisille aineille altistumisen... Lue lisää

Uutinen

Työsuojelurahasto rahoitti työelämän tutkimus- ja kehitystyötä noin 8,9 miljoonalla eurolla vuonna 2016

| 20.2.2017

Työsuojelurahasto rahoitti työelämän tutkimista ja kehittämistä noin 8,9 miljoonalla eurolla vuonna 2016. Työsuojelurahasto vastaanotti yhteensä 504 hakemusta ja... Lue lisää