Hautaustyö on kuormittavaa ihmissuhdetyötä

hautaaminen

Memento mori, muista kuolevaisuutesi, on latinankielinen kehotus. Kuolema on elämässämme ainoa asia, jonka tiedämme varmasti tapahtuvan. Siitä huolimatta ihmisen katoavaisuus halutaan yleensä pitää piilossa. Samalla vainajien hautaan saattamisesta vastaavat työntekijät jäävät helposti näkymättömiksi ja vaille heille kuuluvaa arvostusta yhteiskunnallisesti tärkeässä työssään.

Seurakuntien työntekijöistä 40 prosenttia työskentelee hautausmaa- tai kirkonpalvelutehtävissä. Hautaustyö on emotionaalisesti ja sosiaalisesti kuormittavaa ihmissuhdetyötä. Se on näkymättömissä pysymistä, mutta myös esiintymistä ja katseiden kohteena olemista. Toisaalta tarvitaan kylmäpäisyyttä, toisaalta sielunhoitajan kykyjä. Pitää olla vuorovaikutustaitoja ja ahdistuksen sietokykyä. On oltava rauhallinen, mutta aikaansaava. Erityisen tärkeää on kyky erottaa omat tunteet kohtaamiensa ihmisten tunteista.

Hautaustyö on emotionaalisesti ja sosiaalisesti kuormittavaa ihmissuhdetyötä.

Vaitiolovelvollisuus rajoittaa työssä koettujen tilanteiden käsittelemistä työpaikan ulkopuolella, siksi työyhteisön tuki on ensiarvoisen tärkeää. Pitkään työskennelleet osaavat neuvoa nuorempia, miten selviytyä ahdistavasta tilanteesta ja miten välttää surullisen tunnelman tarttuminen. Kirkon palvelustyötä tekevät kertovat silti, että työn kautta on oppinut arvostamaan elämän ainutkertaisuutta. Myös tunne, että tekee jotain tärkeää, auttaa jaksamaan.

Kirkon tapaturmia on vuosittain noin 700. Esimerkiksi painavan arkun nostaminen edellyttää nostotekniikan osaamista. Krematorioissa arkkujen verhoilu saattaa syttyä tuleen ennen kuin arkku on kokonaan uunissa. Sydämen tahdistimet ovat räjähtäessään rikkoneet uuneja. On henkisesti raskasta ottaa vastaan omaisten mielipahaa asioista, joille ei itse voi mitään.

Työyhteisön selkeät säännöt ohjaavat tekemistä oikeaan suuntaan.

Työnantajan tarjoama työnohjaus ja tuki helpottavat psyykkisesti kuluttavien asioiden sietämistä. Helpotusta tuovat myös työnantajan hankkimat hyvät tekniset apuvälineet ja niiden helppokäyttöisyys. Samoin tekevät hyvin suunnitellut, valoisat ja toimivat työskentelytilat. Hyvä työnantaja hankkii työvaatteet. Niiden ainoa tarkoitus ei ole suojata fyysiseltä likaantumiselta, vaan tarjota psykologista ja sosiaalista suojaa. Työvaatteisiin pukeutuminen merkitsee työrooliin astumista, omaan työntekijäjoukkoon kuulumista ja tunne-etäisyyden ottamista. Työyhteisön selkeät säännöt ohjaavat tekemistä oikeaan suuntaan. Kun kaikki tekevät samalla tavalla, ei tarvitse miettiä työn eettisiä perusteluja. Sääntöjen noudattaminen tuo turvallisuuden tunnetta, viimeisen palveluksen tekeminen lähimmäiselle on mielekästä ja antaa voimia.

Suomessa kuolee joka päivä noin 150 ihmistä. Ilman kirkon työntekijöiden työpanosta yhteiskunta ei selviytyisi montaakaan päivää.

Paula Aaltonen
Toiminnanjohtaja
Kirkon alat ry

Ajankohtaista

2.2.2023

Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Lue
2.2.2023

Jyty: Palkkatasa-arvoa on edistettävä työehtosopimuksilla

Lue
2.2.2023

STTK kannattaa samapalkkaisuusohjelman kokonaisarvioinnin suosituksia

Lue
1.2.2023

SuPer: Hoiva-avustajat toteuttavat lääkehoitoa ohi koulutuksensa, onko lääkehoidon toteutus turvallista?

Lue
1.2.2023

RIA ja RKL vaativat nopeaa reagointia uhkaavaan taantumaan

Lue
1.2.2023

Nolottaako kertoa, että särkee päätä?

Lue
31.1.2023

SAK, Akava ja STTK: Palveluita ja toimeentuloturvaa on kehitettävä kokonaisuutena

Lue
31.1.2023

Tehy: Hoiva-avustajat jakavat lainvastaisesti luvatta lääkkeitä – valvontaa tiukennettava, sanktiot tarpeen

Lue