Hautaustyö on kuormittavaa ihmissuhdetyötä

hautaaminen

Memento mori, muista kuolevaisuutesi, on latinankielinen kehotus. Kuolema on elämässämme ainoa asia, jonka tiedämme varmasti tapahtuvan. Siitä huolimatta ihmisen katoavaisuus halutaan yleensä pitää piilossa. Samalla vainajien hautaan saattamisesta vastaavat työntekijät jäävät helposti näkymättömiksi ja vaille heille kuuluvaa arvostusta yhteiskunnallisesti tärkeässä työssään.

Seurakuntien työntekijöistä 40 prosenttia työskentelee hautausmaa- tai kirkonpalvelutehtävissä. Hautaustyö on emotionaalisesti ja sosiaalisesti kuormittavaa ihmissuhdetyötä. Se on näkymättömissä pysymistä, mutta myös esiintymistä ja katseiden kohteena olemista. Toisaalta tarvitaan kylmäpäisyyttä, toisaalta sielunhoitajan kykyjä. Pitää olla vuorovaikutustaitoja ja ahdistuksen sietokykyä. On oltava rauhallinen, mutta aikaansaava. Erityisen tärkeää on kyky erottaa omat tunteet kohtaamiensa ihmisten tunteista.

Hautaustyö on emotionaalisesti ja sosiaalisesti kuormittavaa ihmissuhdetyötä.

Vaitiolovelvollisuus rajoittaa työssä koettujen tilanteiden käsittelemistä työpaikan ulkopuolella, siksi työyhteisön tuki on ensiarvoisen tärkeää. Pitkään työskennelleet osaavat neuvoa nuorempia, miten selviytyä ahdistavasta tilanteesta ja miten välttää surullisen tunnelman tarttuminen. Kirkon palvelustyötä tekevät kertovat silti, että työn kautta on oppinut arvostamaan elämän ainutkertaisuutta. Myös tunne, että tekee jotain tärkeää, auttaa jaksamaan.

Kirkon tapaturmia on vuosittain noin 700. Esimerkiksi painavan arkun nostaminen edellyttää nostotekniikan osaamista. Krematorioissa arkkujen verhoilu saattaa syttyä tuleen ennen kuin arkku on kokonaan uunissa. Sydämen tahdistimet ovat räjähtäessään rikkoneet uuneja. On henkisesti raskasta ottaa vastaan omaisten mielipahaa asioista, joille ei itse voi mitään.

Työyhteisön selkeät säännöt ohjaavat tekemistä oikeaan suuntaan.

Työnantajan tarjoama työnohjaus ja tuki helpottavat psyykkisesti kuluttavien asioiden sietämistä. Helpotusta tuovat myös työnantajan hankkimat hyvät tekniset apuvälineet ja niiden helppokäyttöisyys. Samoin tekevät hyvin suunnitellut, valoisat ja toimivat työskentelytilat. Hyvä työnantaja hankkii työvaatteet. Niiden ainoa tarkoitus ei ole suojata fyysiseltä likaantumiselta, vaan tarjota psykologista ja sosiaalista suojaa. Työvaatteisiin pukeutuminen merkitsee työrooliin astumista, omaan työntekijäjoukkoon kuulumista ja tunne-etäisyyden ottamista. Työyhteisön selkeät säännöt ohjaavat tekemistä oikeaan suuntaan. Kun kaikki tekevät samalla tavalla, ei tarvitse miettiä työn eettisiä perusteluja. Sääntöjen noudattaminen tuo turvallisuuden tunnetta, viimeisen palveluksen tekeminen lähimmäiselle on mielekästä ja antaa voimia.

Suomessa kuolee joka päivä noin 150 ihmistä. Ilman kirkon työntekijöiden työpanosta yhteiskunta ei selviytyisi montaakaan päivää.

Paula Aaltonen
Toiminnanjohtaja
Kirkon alat ry

Ajankohtaista

24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue
21.5.2024

Tehyyn tulee paljon yhteydenottoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
21.5.2024

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Lue
20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue