työturvallisuus

Työturvallisuudella tarkoitetaan työpaikan olosuhteiden järjestämistä mahdollisimman turvallisiksi ja terveellisiksi. Turvallisessa työympäristössä rakenteelliset ja tekniset tekijät ovat kunnossa, työ on hyvin organisoitu, yhteistyö ja vuorovaikutus sujuvat ja työntekijät hyvin perehdytetty töihinsä.

STTK:n mielestä työturvallisuuden toteuttaminen edellyttää tavoitteellista toimintaa ja jatkuvaa seurantaa. Parhaiten työturvallisuus toteutuu, kun se on luonnollinen osa työpaikan päivittäistä toimintaa ja johtamisjärjestelmää, ja kun työntekijöiden turvallisuus, terveys ja työkyky otetaan huomioon töiden ja työympäristön suunnittelussa ja työn tekemisessä.

Työturvallisuuden onnistunut toteutuminen velvoittaa myös työntekijöitä. Heidän on noudatettava työnantajaltaan saamia turvallisuusohjeita. Lisäksi heidän on välittömästi vaaran havaittuaan ilmoitettava siitä työnantajalle tai työsuojeluvaltuutetulle. Jos jokin työtehtävä on vaarallinen, on työntekijällä oikeus kieltäytyä siitä, kunnes vaara on poistettu.

Blogi

Pitääkö töissä pelätä?

| 2.9.2019

Yhä useampi meistä joutuu kokemaan työssään uhkauksia, jopa väkivaltaa. Työntekijän altistumisesta väkivallalle työtehtävien yhteydessä harvemmin puhutaan. Otsikoiden takana... Lue lisää

Kysely henkisestä ja fyysisestä väkivallasta ja sen uhasta työpaikoilla

Seppo Nevalainen | 1.9.2019

Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työssä käyvien parissa. Kyselyyn vastasi yhteensä 2032 työssä käyvää henkilöä ympäri... Lue lisää

Uutinen

TEM: Ensimmäinen väkivallan ja häirinnän torjumisesta tehty yleissopimus hyväksytty

| 27.6.2019

Sopimus sekä sitä täydentävä suositus ovat ensimmäiset työelämässä esiintyvän väkivallan ja häirinnän torjumista koskevat kansainväliset instrumentit. Ne kattavat... Lue lisää

Uutinen

Kansainvälinen työjärjestö ILO hyväksyi yleissopimuksen väkivallan ja häirinnän torjumiseksi

| 25.6.2019

ILOn yleissopimus ja sitä täydentävä suositus väkivallan ja häirinnän torjumiseksi työelämässä hyväksyttiin ILOn työkokouksessa 21.6. Se on ensimmäinen... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

SuPerin selvitys: Vammaistyössä on paljon alalle kouluttamattomia työntekijöitä

| 13.6.2019

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer selvitti vammaistyössä työskentelevien jäsentensä kokemuksia ja alan erityispiirteitä. Selvityksestä käy ilmi, että vammaispalveluissa... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Järjestöt: Ensihoidon työturvallisuutta parannettava kansallisella hankkeella

| 27.2.2019

Tehy, Suomen Ensihoitoalan Liitto ja Suomen Palomiesliitto esittävät huolensa ensihoitotyötä tekevien työturvallisuudesta. Järjestöt vaativat vastuuministeriöitä ryhtymään pikaisesti toimenpiteisiin... Lue lisää