työttömyysturva

Työttömyysturva on osa sosiaaliturvaa. Työttömyysetuutta maksetaan työttömäksi jääneelle toimeentulon turvaamiseksi.

Työttömälle mahdollisesti myönnettäviä etuuksia ovat työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha. Ansiosidonnaista työttömyysetuutta saa, jos on työttömyyskassan jäsenenä ollessaan täyttänyt työssäoloehdon. Etuuksien hakijan tulee rekisteröityä työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Työttömyyskorvauksen yhtenä keskeisenä saantiedellytyksenä on, että työnhakija on työmarkkinoiden käytettävissä ja työnhaku on voimassa TE-toimiston ohjeiden mukaisesti.

Työttömyysetuuksista on säädetty työttömyysturvalaissa. Työttömyysturvaa toimeenpanevat Kansaneläkelaitos sekä eri alojen työttömyyskassat.

Lausunto

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Samppa Koskela | 15.9.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Lausuttavaa palkansaajan työssäoloehdon pidentämistä koskevasta muutoksesta?(TTL 5 luku) STTK ei hyväksy ja vastustaa... Lue lisää

Blogi

Sosiaaliturvaleikkausten yhteisvaikutus karmaisee

Tom-Henrik Sirviö | 11.9.2023

Hallitus suunnittelee valtavia leikkauksia sosiaaliturvaan. Leikkauslista on pitkä, ja sakset osuvat erilaisissa elämäntilanteissa sosiaaliturvaa tarvitseviin. Erityisen hurjia leikkauksia... Lue lisää

Blogi

Eihän kaveria saa jättää?

Samppa Koskela | 5.9.2023

Hallitusohjelman sosiaaliturvakirjauksiin tarkemmin perehtyessä alkaa kylmätä. Se ei johdu hiipivästä syysilmasta, vaan säästötoimien mittaluokasta. Leikkauslista on pitkä. Ansiopäivärahaan... Lue lisää

Blogi

Työttömän toimeentulo käy yhä haastavammaksi

Seppo Nevalainen | 4.9.2023

Uusi hallitus suunnittelee tuntuvia heikennyksiä ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.  Lista on pitkä:  Ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin pääsee tulevaisuudessa aiempaa harvempi ja sen taso on heikompi kuin nyt. Ansiopäiväraha on... Lue lisää

Uutinen

Kokosimme yhteen hallitusohjelman vaikutukset työntekijän oikeuksiin ja toimeentuloon

| 29.8.2023

Hallitusohjelma sisältää useita työntekijän oikeuksia ja toimeentuloa heikentäviä esityksiä. Esitykset koskevat muun muassa neuvottelujärjestelmää ja lakko-oikeutta, työsuhteen ehtoja... Lue lisää

Uutinen

Vuodenvaihteen 2022-2023 muutokset etuihin ja maksuihin

| 28.12.2022

Vuodenvaihde tuo mukanaan muutoksia etuuksiin ja maksuihin. Alla koottuna muun muassa työttömyyden, kotitalouksien ja verotusten etujen ja maksujen... Lue lisää