työttömyysturva

Työttömyysturva on osa sosiaaliturvaa. Työttömyysetuutta maksetaan työttömäksi jääneelle toimeentulon turvaamiseksi.

Työttömälle mahdollisesti myönnettäviä etuuksia ovat työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha. Ansiosidonnaista työttömyysetuutta saa, jos on työttömyyskassan jäsenenä ollessaan täyttänyt työssäoloehdon. Etuuksien hakijan tulee rekisteröityä työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Työttömyyskorvauksen yhtenä keskeisenä saantiedellytyksenä on, että työnhakija on työmarkkinoiden käytettävissä ja työnhaku on voimassa TE-toimiston ohjeiden mukaisesti.

Työttömyysetuuksista on säädetty työttömyysturvalaissa. Työttömyysturvaa toimeenpanevat Kansaneläkelaitos sekä eri alojen työttömyyskassat.

Työmarkkinajärjestöjen eläkepolitiikkaa ja työttömyysturvaa koskevat esitykset vuosille 2009-2014

| 22.1.2009