työttömyysturva

Työttömyysturva on osa sosiaaliturvaa. Työttömyysetuutta maksetaan työttömäksi jääneelle toimeentulon turvaamiseksi.

Työttömälle mahdollisesti myönnettäviä etuuksia ovat työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha. Ansiosidonnaista työttömyysetuutta saa, jos on työttömyyskassan jäsenenä ollessaan täyttänyt työssäoloehdon. Etuuksien hakijan tulee rekisteröityä työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Työttömyyskorvauksen yhtenä keskeisenä saantiedellytyksenä on, että työnhakija on työmarkkinoiden käytettävissä ja työnhaku on voimassa TE-toimiston ohjeiden mukaisesti.

Työttömyysetuuksista on säädetty työttömyysturvalaissa. Työttömyysturvaa toimeenpanevat Kansaneläkelaitos sekä eri alojen työttömyyskassat.

Blogi

Hyviä ja huonoja uutisia

Minna Ahtiainen | 18.11.2022

Epävirallinen ministerityöryhmä on muutaman viime viikon ajan koordinoinut hallituskauden lopun hankkeita siltä osin, mitkä jäljellä olevista viedään loppuun... Lue lisää

Lausunto

Palkansaajan työssäoloehto -Hallituksen esitys eduskunnalle

Samppa Koskela | 24.8.2022

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Palkansaajan työssäoloehto (TTL 5 luku ja asetusmuutokset) STTK ei kannata nykyisen työssäoloehdon muuttamista... Lue lisää

Lausunto

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta

Samppa Koskela | 17.8.2022

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi soviteltua työttömyysetuutta koskevia säännöksiä. Erityisestä sovittelujaksosta työttömyysetuuden sovittelun perusteena... Lue lisää

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle palkansaajan työssäoloehdon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Samppa Koskela | 17.8.2022

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Palkansaajan työssäoloehto (TTL 5 luku ja asetusmuutokset) STTK ei kannata nykyisen työssäoloehdon muuttamista... Lue lisää

Blogi

Työn murros ja talouskehitys heijastuvat työttömyysturvan kehittämiseen

Samppa Koskela | 8.2.2022

Työttömyysturva on toimeentuloa varmistava turvaverkko. Tavoitteena on taata riittävä toimeentulo ja huolenpito työttömyyden kohdatessa ja tilanteissa, joissa työtä... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Jyty: Työttömyysturvaa ei saa leikata

| 20.4.2021

Hallituksen puolivälitarkastelu ja kehysriihi julkisen talouden suunnitelmasta pidetään 21.–22.4. Ammattiliitto Jytyn puheenjohtajan Jonna Voiman mukaan hallituksen riihipöydällä haasteista... Lue lisää