työaika

Työaika on se aika, jonka käytät työntekoon ja olet velvollinen olemaan työpaikalla tai muutoin työnantajan käytettävissä. Matkustamiseen käytetty aika ei ole työaikaa, ellei sitä voida pitää työsuorituksena. Liikkuvassa työssä myös työkohteiden välinen aika katsotaan työajaksi.

Työaikalain mukainen säännöllinen enimmäistyöaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa tai 40 tuntia viikossa. Useilla aloilla säännöllinen viikoittainen työaika on työehtosopimuksilla sovittu lyhyemmäksi. Säännöllistä työaikaa voidaan tehdä eri tavoin joko kiinteänä työaikana, vuorotyönä tai jaksotyönä. Työaika voi joustaa päivittäin, viikoittain ja kuukausittain, mutta säännöllisen työajan on tasoituttava työaikalain tai alan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisesti. Työntekijä on lähtökohtaisesti aina oikeutettu vähintään työaikalaissa säänneltyihin vähimmäislepoaikoihin.

Työaikaa koskevia määräyksiä on niin lainsäädännössä kuin ammattiliittojen neuvottelemissa työ- ja virkaehtosopimuksissakin. Esimerkiksi ylityön, sunnuntaityön ja yötyön tekeminen ja niistä maksettavat korvaukset saattavat vaihdella eri alojen välillä.

Tiedote

STTK:n hallitus: Työaikalakiesityksen lykkääminen sotkee työmarkkinaneuvotteluita

Antti Palola | 20.9.2017

STTK:n hallitus lähettää tiukat terveiset maan hallitukselle päätöksestä siirtää esitys uudesta työaikalaista ensi kevääseen. – Lain lykkääminen sotkee... Lue lisää

Tiedote

STTK:n Katarina Murto: Lykkääminen ei poista työaikalakiesityksen ongelmia

Katarina Murto | 13.9.2017

Työ- ja elinkeinoministeriö on linjannut työaikalain kokonaisuudistuksen jatkovalmistelun aikataulun. Ministeriön tavoitteena on antaa eduskunnalle hallituksen esitys uudeksi laiksi... Lue lisää

Tiedote

STTK jätti lakiesityksiin eriävät mielipiteet: ”Työaikalakiesitys epätasapainoinen, nollasopimusesitys riittämätön”

Katarina Murto | 7.7.2017

Työaikalain uudistus tarvitaan, jotta se vastaisi muuttuvan työelämän tarpeisiin. Joustoja tarvitaan työntekijöiden ja työnantajien näkökulmasta. STTK suhtautuukin myönteisesti... Lue lisää

Blogi

Työajan lyhentäminen: Kohti mosaiikkimaista kokoaikatyötä

| 19.5.2017

Alkanut murrosaika muuttaa arvon tuottamisen tapoja, työyhteisöjä, työsuhteita ja itse työtä. Digimurros irrottaa tuottavuuden seinistä, työtunnit tuottavuudesta ja... Lue lisää

Blogi

Rajojen asettaminen työn tekemiselle kyseenalaistettava

| 18.5.2017

Kysymys neljän päivän työviikosta tuo mieleeni ajankohdan omassa elämässäni lähes 30 vuotta sitten. Toimin tuolloin työterveyshoitajana kolmena päivänä... Lue lisää

Blogi

Työajan lyhentäminen: Mitä jos lapsiperheen vanhempien työviikko olisikin neljä päivää?

| 17.5.2017

Ansiotyö ja perhe-elämä ovat ihmisen elämän keskeisiä osa-alueita, joiden sujuvuudella on suuri merkitys hyvinvoinnille. Ansiotyö tarjoaa elannon samalla... Lue lisää