Onhan sanojen ja lippujen takana aitoja yhdenvertaisuustekoja?

Kirjoittaja:

Sanni Ryhänen

viestintäasiantuntija

Profiili

Priden aikaan monet teemoihin sitoutuneet toimijat viestivät aiheista aktiivisesti. Joukkoon soluttautuu usein silti myös toimijoita, joilta vastuullisuusviestinnän takaa puuttuvat konkreettiset teot.  

Kesäkuu merkitsee yhtä asiaa: kansainvälisen Pride-kuukauden alkamista. Kuukauden aikana eri alustat täyttyvät yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ylistävistä teksteistä, kuvista ja videoista. Pride-liput liehuvat monien yritysten katoilla ja pihoilla. On aidosti ihailtavaa, miten moni yritys ja organisaatio on sitoutunut Priden arvoihin ja on valmis omalla toiminnallaan edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kaikkien Pride-postausten ja lippujen takaa ei kuitenkaan valitettavasti löydy konkreettisia tekoja. 

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus ovat sosiaalisen vastuullisuuden ydinarvoja, jotka ovat yhä tärkeämpiä nykypäivän työelämässä. Niiden tukeminen ei pelkästään edistä oikeudenmukaista työelämää, vaan myös rakentaa yrityskulttuuria ja luo kilpailuetuja yrityksille. Priden aikaan monet näihin teemoihin sitoutuneet toimijat viestivät aiheista aktiivisesti. Joukkoon soluttautuu usein silti myös toimijoita, joilta vastuullisuusviestinnän takaa puuttuvat konkreettiset teot. 

Pride on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeustapahtuma ja mielenosoitus sekä sateenkaarevan moninaisuuden juhlaa.

Pride on saanut alkunsa Stonewallin mellakoista vuonna 1969 ja on sen jälkeen kasvanut maailmanlaajuiseksi liikkeeksi. Pride on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeustapahtuma ja mielenosoitus sekä sateenkaarevan moninaisuuden juhlaa. Pride on edelleen ajankohtainen, sillä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo eivät vieläkään toteudu Suomessa, ja syrjintä on edelleen yleistä eri elämänaloilla. Työelämässä Pride merkitsee tilaisuutta osoittaa tukea LGBTQ+-työntekijöille ja edistää monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta. Työn näiden puolesta on kuitenkin oltava ympärivuotista. 

Viesti vastuullisesti Priden aikana

Viestintä rakentuu teoista. Joskus vastuullisempaa onkin jättää viestimättä ja sen sijaan tehdä ne yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävät teot ensin. Pride on loistava aika reflektoida oman työpaikan toimintaa ja kulttuuria. Sen lisäksi että tarkastellaan, noudatammehan kaikkia lainsäädännön määrittämiä velvollisuuksia, kannattaa kuunnella myös työntekijöiden kokemuksia. Tukeehan työpaikan kulttuuri yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa? Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää siihen, miten asioista puhutaan ja miten mahdollisiin syrjintätilanteisiin puututaan. Rakentamalla turvallisen ympäristön työpaikalle kannustat ja tuet työntekijöitä olemaan omia itsejään. 

Rakentamalla turvallisen ympäristön työpaikalle kannustat ja tuet työntekijöitä olemaan omia itsejään. 

Jos työntekijöiden kokemukset ovat hyvin paljon ristiriidassa yrityksen näkemysten kanssa, Pride-viestinnässä kannattaa jarruttaa ja kääntää huomio mieluummin työntekijöiden ja työyhteisön tarpeisiin. Tulisiko esimerkiksi mieluummin järjestää yhdenvertaisuuskoulutusta, vahvistaa syrjimättömyyspolitiikkaa tai varmistaa, että toimitilat ovat kaikki huomioonottavia sen sijaan, että täyttää yrityksen somet sateenkaarilipuilla ja voimalauseilla? 

No entäs jos organisaation arvot ja teot ovat linjassa Priden kanssa? Silloin teoista kannattaa viestiä ja osoittaa tuki vähemmistöille myös julkisessa keskustelussa. Tärkeää on, että ei käytä sateenkaariliikkeen tunnuksia omassa hyötymistarkoituksessa, vaan niitä käyttäessään viestii avoimesti ja totuudenmukaisesti nykytilasta sekä tulevaisuudesta.  

Pride-viestinnässä tärkeintä on torjua vihapuhetta ja olla näin sateenkaari-ihmisten tukena. Mielestäni tärkeää on myös tunnistaa omat kehityskohteet. Olit sitten Pride-ensikertalainen tai jo pidemmän ajan monimuotoisuuden puolestapuhuja, viesti myös siitä, missä on kehitettävää ja kuinka tavoitteet aiotaan saavuttaa. 

STTK mukana Helsinki Pridessä 

Niin kauan kuin oikeus olla oma itsensä työelämässä ei toteudu kaikkien kohdalla, myös ammattiyhdistysliikkeen on aktiivisesti oltava mukana Pridessä ja edistämässä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ympärivuotisesti. Yhdenvertaisuus on oikeudenmukaisen työelämän ydin. Oikeudenmukainen työelämä edellyttää, että työyhteisössä on yhdenvertaisesti tilaa kaikille sen jäsenille olla oma itsensä. 

Yhdenvertaisuus on oikeudenmukaisen työelämän ydin.

STTK on Helsinki Priden yhteisökumppani. Toimintamme ytimessä on ympäri vuoden edistää yhdenvertaisempaa ja tasa-arvoisempaa työelämää. Pride on tärkeä osa ammattiliittojen yhdenvertaisuustyötä. 

Järjestämme yhdessä muiden palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa ti 25.6. Sateenkaari-ihmisten ääni kuuluviin työpaikoilla -tilaisuuden. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan. 

SAK, Akava ja STTK osallistuvat myös Helsinki Pride -kulkueeseen lauantaina 29.6. Kulkueen tarkemmat yksityiskohdat julkaistaan kesäkuun aikana. 

Sanni Ryhänen 
Kirjoittaja on STTK:n viestintäasiantuntija.

Ajankohtaista

19.6.2024

Ay-liike on vastavoima työelämää heikentäville voimille

Lue
17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue