SuPerin Paavola: HUS:n rekrytointikielto uhkaa potilasturvallisuutta ja hoitajien työturvallisuutta

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on huolissaan HUS:n säästösuunnitelmista. Yksi suunnitelmista on asettaa rekrytointikielto, joka estää esimerkiksi eläköityvän hoitohenkilökunnan korvaamisen uudella. Toteutuessaan toimi heikentää potilas- ja työturvallisuutta sekä alan veto- ja pitovoimaa. – Yhä pienemmällä henkilöstörakenteella yhä useampi hoitaja on vaarassa uupua ja jättää hoitotyön, mikä syventää alaa piinaavaa henkilöstöpulaa, Paavola huomauttaa. HUS päättää säästötoimistaan maanantaina.

Ylen uutisoinnin (31.5.2024) mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on asettamassa rekrytointikiellon. Käytännössä kielto tarkoittaisi, että eläkkeelle jäävän työntekijän paikalle voidaan vastaisuudessa palkata uusi työntekijä vain erityisellä luvalla.

– Rekrytointikielto vaarantaa potilaiden hoidon, huomauttaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola. – Potilaat sairaalassa ovat todella heikkoja ja huonokuntoisia, usein vanhuksia, jotka tarvitsevat toimenpiteiden ja lääkityksen lisäksi myös aivan perushoitoa.

HUS:n päätös heikentää asiakas- ja potilasturvallisuuden lisäksi myös hoitajien työturvallisuuden. Sairaaloissa, kuten muuallakin suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä, tehdään töitä jo nyt ohueksi venytetyillä henkilöstöresursseilla. Hoitajapula on jo nyt todellisuutta monissa yksiköissä, ja rekrytointikielto vie toivon helpotuksesta alimiehitykseen.

– Rekrytointikielto kyseenalaistaa hoitotyön eetoksen ja etiikan, Paavola sanoo. – Jos hoitajille ei anneta mahdollisuutta tehdä hoitotyötä ammattitaitonsa koko skaalan mukaisesti aina kuntoutukseen asti, se tulee murentamaan alan veto- ja pitovoimaa tavalla, johon Suomella ei ole suoraan sanottuna varaa.

HUS on ilmoittanut rekrytointikiellon syyksi ankarat säästötavoitteet. Mutta näkyvätkö lykättyjen tai kokonaan tekemättä jätettyjen leikkausten tai vajaaksi jäävän kuntoutuksen yhteiskunnalliset kustannukset näissä optimistisissa luvuissa? – Hoitohenkilökunta nähdään usein kulueränä, mutta todellisuudessa henkilöstö on sairaalan arvokkain resurssi, painottaa Paavola. – Rekrytointikiellosta saatavat säästöt ovat lyhytnäköisiä ja voivat aiheuttaa enemmän kustannuksia kuin säästöjä pitkällä aikavälillä.

Lisätiedot: Superin puheenjohtaja Silja Paavola p. 050 527 5085

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Ajankohtaista

19.6.2024

Ay-liike on vastavoima työelämää heikentäville voimille

Lue
17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue