Erto historiansa suurimpaan lakkoon

Toimihenkilöliitto Erto on tänään ilmoittanut lakoista 1.-2.2.2024 autoliikennealoille, huolinta-alalle ja sosiaalialan järjestöihin. Lakkoon ilmoitetuilla sopimusaloilla työskentelee noin 12 000 toimihenkilöä.

Erto on sitoutunut jäsendemokratiaan. Yli 90 prosenttia liiton jäsenistä ilmoitti jäsenkyselyssä, että Erton tulisi osallistua mahdolliseen liittojen yhteiseen laajaan lakkoon reiluuden puolesta.  

“Suomesta ollaan nyt tekemässä Pohjoismaiden palkansaajavihamielisintä yhteiskuntaa. Erto ei voi tätä hyväksyä ja vetoamme maamme hallitukseen aitojen neuvottelujen käynnistämiseksi”, sanoo Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen

”Ertolla oli jäsenkyselyn perusteella käytännössä velvollisuus yhtyä 1.–2.2. toteutuviin laajoihin lakkoihin. Jäsenten tahto on selvä. Hallituksen linjauksia ei hyväksytä. Yksipuolinen sanelu, kiihotus, kyykyttäminen ja intomielinen hevoskuuritalous eivät saa olla Suomen tulevaisuus. Suomi on rakennettu sopien eikä sopimisen ja reiluuden kulttuurista tule nytkään luopua”, puheenjohtaja Aaltonen jatkaa. 

“Hallituksen linjaukset aiheuttavat jäsenkunnassamme kasvavaa hätää, turvattomuutta ja myös pettymystä. Hallituksen ajaman palkansaajan hevoskuurin jälkeen työttömäksi joutuisi aiempaa helpommin ja nopeammin. Samanaikaisesti kun työttömyyden riskiä kasvatetaan, työttömyys- ja sosiaaliturvaa heikennetään massiivisesti”, toteaa Aaltonen.

Erton 28.11.–1.12. toteuttamassa jäsenkyselyssä (n. 1584) yli 90 % vastanneista tuki Erton osallistumista työtaistelutoimiin reilumman yhteiskunnan puolesta.  

“Erton jäsenet haluavat yhteiskuntaan reiluutta ja tasa-arvoa. Pahimpina hallituksen työelämäuudistuksista jäsenet pitävät ensimmäisen sairaspäivän palkattomuutta, irtisanomista ilman painavaa syytä ja hallitsematonta paikallista sopimista. Sosiaaliturvauudistuksista ertolaiset pitävät pahimpana työttömyysturvan massiivista leikkaamista. Aikuiskoulutustuen lakkautusta pidetään yksinkertaisesti typeränä”, sanoo Aaltonen. 

Erton tänään ilmoittamat poliittiset lakot ovat laillisia, ja niihin saa osallistua jokainen ilmoitetuilla aloilla työskentelevä siitä riippumatta, onko hän liiton jäsen vai ei. Jos työpaikalla ilmenee painostusta tai muuta epäasiallista käytöstä, pyydetään jäseniä ottamaan yhteyttä luottamusmieheen ja tarvittaessa liittoon.

Erton työtaisteluilmoitus  

Toimihenkilöliitto Erto ry ilmoittaa autoliikennealojen toimihenkilöiden ja huolinta-alan toimihenkilöiden sekä sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusten tarkoittamat aikavälillä 1.2. klo 0.01 – 2.2.2024 klo 23.59 alkavat työvuorot poliittiseen lakkoon. Työtaisteluilla vastustetaan maan hallituksen sanelupolitiikkaa ja vaaditaan työmarkkinoille aitoa yhteistyötä ja neuvotteluja.  

Työtaisteluun osallistuvat: Kaikki em. sopimusalojen toimihenkilöt. 

Työtaistelu ei koske hengen, terveyden ja ympäristön turvaamiseksi tehtävää työtä eikä puolustusvoimien ajoja.  

Erto maksaa jäsenilleen lakkoavustusta. Avustuksen saamisen edellytyksenä on jäsenhakemuksen saapuminen Ertoon viimeistään 31.1. 

Lisätiedot: 

Puheenjohtaja Juri Aaltonen, Toimihenkilöliitto Erto ry, 040 5538 536 

Toimihenkilöliitto Erto on olemassa, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Erto on yhteiskunnallinen keskustelija ja neuvottelija, jonka 13 000 jäsentä työskentelevät yksityisillä aloilla asiantuntijatehtävissä. Erto neuvottelee ja sen jäsenet hyväksyvät vuosittain useita merkittäviä valtakunnallisia työehtosopimuksia ja palkkasuosituksia.  

Erton jäsenyhdistys Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset Ystea ry on yksityisissä sosiaali- ja terveysalan yrityksissä sekä yleishyödyllisissä ja aatteellisissa yhdistyksissä työskentelevien ammattiyhdistys. 

Erton jäsenyhdistys Logistiikan toimihenkilöt ry toimii autoliikenne- ja huolinta-aloilla työskentelevien toimihenkilöiden edunvalvojana. Se on alan suurin toimihenkilöjärjestö.

Ajankohtaista

20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue
19.6.2024

Ay-liike on vastavoima työelämää heikentäville voimille

Lue
17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue