Parempia ehtoja paikallisesti sopien

Hyvää valmistelutyötä, eri näkemysten esilletuontia ja avointa keskustelua – näitä kaikkia paikallisessa sopimisessa onnistuminen Kaisa Soinisen mukaan vaatii. Soininen toimii puheenjohtajana Jyty Metropoli ry:ssä, joka on useiden eri työnantajien palveluksessa olevien jäsentensä edunvalvoja.

– Molempien osapuolten on tärkeää ymmärtää se, että neuvotteluissa asioihin voi tulla muutoksia. Jos työnantajan edustaja tuo paperin pöytään ja toteaa, että eiköhän laiteta nimet alle, niin se ei ole neuvottelua, toteaa Soininen.

Myös liittojen tuki on Soinisen mukaan hyvin merkityksellistä paikallisen sopimisen onnistumisessa.

– Liiton edunvalvontaosaston tuki on usein ihan konkreettista. Käymme sopimusluonnosta yhdessä läpi ja mietimme, mitä siinä tulisi ottaa huomion. Liiton tarjoamat näkökulmat varmistavat osaltaan sen, että työntekijöiden etu tulee varmasti huomioiduksi.

Paikallinen sopiminen vaikeutuu, jos näkemykset ovat liian kaukana toisistaan.

– Me katsomme asiaa tietysti työntekijälähtöisesti; paikallisen sopimisen pitää tuottaa työntekijöille jotain parempaa. Jos työnantajan näkemys on tästä kovin kaukana, niin sopimukseen on vaikeampi päästä. Yhteisen tahtotilan löytäminen ja yhdessä tekeminen ovat paikallisen sopimisen ytimessä.

Soinisen mielestä paikallisella sopimisella on ehdottomasti paikkansa.

– Meillä on tarkasti neuvotellut työehtosopimukset, jotka määrittelevät työn tekemisen ehdot yleisellä tasolla, mutta sitten on myös paikallisia toimintaympäristöstä tai toimialasta riippuvia tarpeita. Näihin tarpeisiin voi löytyä hyviä, molempia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja paikallisen sopimisen keinoin.

Kokeillen ja yhdessä sopien

Soinisen tehtäviin kuuluu paikallisista sopimuksista neuvottelu Helsingin kaupungin edustajien kanssa. Pääsääntöisesti nämä sopimukset liittyvät työaikajärjestelyihin ja työstä saataviin korvauksiin.

– Työaikaan liittyviä palvelussuhteen ehtoja on paikallisesti sovittu valtakunnan tasoa paremmiksi.Meillätämä koskee erityisesti sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaa, tarkentaa Soininen.

Yksi tuoreimmista esimerkeistä paikallisesta sopimisesta on kesältä 2023. Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Starassa haluttiin kehittää katujen puhtaanapitoa niin, että se tapahtuisi kesäaikaan ruuhka-aikojen ulkopuolella. Käytännössä kyse oli yötyöstä, jota lähdettiin kesällä kokeilemaan Helsingin keskustan alueella.

– Työnantaja teki ehdotuksen uuden toimintatavan kokeilusta, ja työntekijät olivat siihen pääsääntöisesti valmiita. Tämä on ilahduttava esimerkki tavasta lähteä yhdessä miettimään ja kokeilemaan, miten jokin asia voitaisiin tehdä paremmin.

Kokeilu on päättynyt ja tulosten arviointi on kesken.

– Tässä kohtaa korostuu yhteistoiminta työnantajan edustajan kanssa. On tärkeää arvioida, mitä lisäarvoa kokeilu on tuottanut työn tekemisen näkökulmasta ja mitä siitä voidaan oppia.

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja ja sen toimintaa seurataan valtakunnallisesti.

– Tällaista kokeilulähtöisyyttä voisi mielestäni hyödyntää nykyistä enemmän paikallisessa sopimisessa. Olisi hienoa, jos Helsinki voisi työnantajana näyttää esimerkkiä tässä asiassa.

Jyty Metropoli ry toimii useiden eri työnantajien palveluksessa olevien jäsentensä edunvalvojana. Suurimpia työnantajia ovat mm. Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Palmia Oy, DigiHelsinki Oy, Metropolia Amk Oy, MetropoliLab Oy, Kirkkopalvelut ry, ja HUS- ja HSY-kuntayhtymät. Yhdistyksen edustajat neuvottelevat työnantajien kanssa paikalliset sopimukset ja niiden sovellutukset.

Teksti Kreetta Haaslahti
Kuva Sanna Nuutinen

Ajankohtaista

17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue