Pelastustoiminnan resurssit ja toimintaedellytykset turvattava tulevassa hallitusohjelmassa

Sisäinen turvallisuus ja laadukas pelastustoiminta on varmistettava nykyistä pitkäjänteisemmällä rahoituksella ja yli hallituskauden ulottuvilla ohjelmilla, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL vaatii julkilausumassaan.

Pelastustoiminnan suorituskyvyn vaatimus on kasvanut turvallisuusympäristön muututtua ja kriisien myötä. Varautuminen ja kriisien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy sekä varsinainen pelastustoiminta on toteuduttava sekä normaali- että poikkeusoloissa.

Pelastustoimen henkilöstö- ja talousresurssit on varmistettava kaikkialla Suomessa. Osaamisen jatkuvasta kehittämisestä on huolehdittava uudistamalla alan koulutusta ja tutkintojärjestelmää. Ihmishenkiä ja omaisuutta turvaavan henkilöstön työturvallisuus ja hyvinvointi on varmistettava.

Pelastajien koulutuspaikat kaksinkertaistettava

Suomi tarvitsee 2 500 pelastajaa vuoteen 2030 mennessä. Pelastajista on pula lähes kaikilla hyvinvointialueilla. Henkilöstövaje tulee kasvamaan vielä nykyisestä, kun pelastusalan ammattilaisista eläköityy neljännes kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä. Myös palvelutasopuutosten korjaaminen pelastustoimen lähipalvelujen ja kansalaisten avunsaannin turvaamiseksi tarvitsee lisää pelastusalan ammattilaisia.

Henkilöstöpulan ratkaisemiseksi alan koulutuspaikat on kaksinkertaistettava ja tähän on osoitettava riittävä rahoitus.

Koulutusuudistus käyntiin tulevalla hallituskaudella

Toiminta- ja turvallisuusympäristön sekä työn vaatimusten muututtua alan tutkintojärjestelmä on uudistettava ja henkilöstön ammatillista kehittymistä on tuettava nykyistä vahvemmin.

Pelastusalan ammattilaisten opintopolun tulisi johtaa ammattikorkeakoulututkintoon ja aina ylempiin korkeakouluasteisiin saakka. Tämä tarjoaisi pelastusalan ammattilaisille mahdollisuuden nykyistä laajempiin ja pidempiin työuriin sekä lisäsi sisäisen turvallisuuden toimialan vetovoimaisuutta. Uudistuksen lainsäädäntöhanke on käynnistettävä pikaisesti ja valmisteltu koulutusuudistus on toteutettava vuonna 2025.

Ensihoitajien oikeusturva päivitettävä tähän päivään

Ensihoitajiin sekä ensihoitotehtäviä suorittaviin pelastajiin kohdistuva väkivalta ja sen uhka on nykyisin toistuvasti mukana hälytystehtävillä kaduilla, julkisilla paikoilla, ambulansseissa ja yksityisasunnoissa.

­Väkivaltaa ei saa hyväksyä työn ominaispiirteenä yhteiskunnassa eikä työpaikoilla. Ensihoitajien ja ensihoitotehtävillä olevien pelastajien oikeusturvaa on parannettava ja väkivaltaan ja turvallisuusuhkiin on puututtava ennaltaehkäisevästi lainsäädännöllisin keinoin.

Lue lisää: Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin hallitusohjelmatavoitteet

Lisätiedot: Kim Nikula, järjestön johtaja, p. 040 716 1805, kim.nikula@spal.fi

Ajankohtaista

28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue
23.2.2024

Lausuntovalmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Lue
22.2.2024

SuPerin Paavola: Hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa on oltava mahdollisuus kilpailla palkoilla työvoiman saatavuudesta

Lue
21.2.2024

Hallituksen leikkaukset alentavat toimeentuloa jopa noin 20 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille

Lue
21.2.2024

Lausunto syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lue