Pelastustoiminnan resurssit ja toimintaedellytykset turvattava tulevassa hallitusohjelmassa

Sisäinen turvallisuus ja laadukas pelastustoiminta on varmistettava nykyistä pitkäjänteisemmällä rahoituksella ja yli hallituskauden ulottuvilla ohjelmilla, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL vaatii julkilausumassaan.

Pelastustoiminnan suorituskyvyn vaatimus on kasvanut turvallisuusympäristön muututtua ja kriisien myötä. Varautuminen ja kriisien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy sekä varsinainen pelastustoiminta on toteuduttava sekä normaali- että poikkeusoloissa.

Pelastustoimen henkilöstö- ja talousresurssit on varmistettava kaikkialla Suomessa. Osaamisen jatkuvasta kehittämisestä on huolehdittava uudistamalla alan koulutusta ja tutkintojärjestelmää. Ihmishenkiä ja omaisuutta turvaavan henkilöstön työturvallisuus ja hyvinvointi on varmistettava.

Pelastajien koulutuspaikat kaksinkertaistettava

Suomi tarvitsee 2 500 pelastajaa vuoteen 2030 mennessä. Pelastajista on pula lähes kaikilla hyvinvointialueilla. Henkilöstövaje tulee kasvamaan vielä nykyisestä, kun pelastusalan ammattilaisista eläköityy neljännes kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä. Myös palvelutasopuutosten korjaaminen pelastustoimen lähipalvelujen ja kansalaisten avunsaannin turvaamiseksi tarvitsee lisää pelastusalan ammattilaisia.

Henkilöstöpulan ratkaisemiseksi alan koulutuspaikat on kaksinkertaistettava ja tähän on osoitettava riittävä rahoitus.

Koulutusuudistus käyntiin tulevalla hallituskaudella

Toiminta- ja turvallisuusympäristön sekä työn vaatimusten muututtua alan tutkintojärjestelmä on uudistettava ja henkilöstön ammatillista kehittymistä on tuettava nykyistä vahvemmin.

Pelastusalan ammattilaisten opintopolun tulisi johtaa ammattikorkeakoulututkintoon ja aina ylempiin korkeakouluasteisiin saakka. Tämä tarjoaisi pelastusalan ammattilaisille mahdollisuuden nykyistä laajempiin ja pidempiin työuriin sekä lisäsi sisäisen turvallisuuden toimialan vetovoimaisuutta. Uudistuksen lainsäädäntöhanke on käynnistettävä pikaisesti ja valmisteltu koulutusuudistus on toteutettava vuonna 2025.

Ensihoitajien oikeusturva päivitettävä tähän päivään

Ensihoitajiin sekä ensihoitotehtäviä suorittaviin pelastajiin kohdistuva väkivalta ja sen uhka on nykyisin toistuvasti mukana hälytystehtävillä kaduilla, julkisilla paikoilla, ambulansseissa ja yksityisasunnoissa.

­Väkivaltaa ei saa hyväksyä työn ominaispiirteenä yhteiskunnassa eikä työpaikoilla. Ensihoitajien ja ensihoitotehtävillä olevien pelastajien oikeusturvaa on parannettava ja väkivaltaan ja turvallisuusuhkiin on puututtava ennaltaehkäisevästi lainsäädännöllisin keinoin.

Lue lisää: Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin hallitusohjelmatavoitteet

Lisätiedot: Kim Nikula, järjestön johtaja, p. 040 716 1805, kim.nikula@spal.fi

Ajankohtaista

13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue
12.6.2024

Isot säästöt Kelan toimintakuluihin – Lakimuutokset tuovat lisätöitä mutta väki vähenee

Lue
12.6.2024

Suomen sijoitus työelämän oikeuksien rankingissa laskenut

Lue
12.6.2024

SuPerin Paavola: Terveydenhuollon kriisi ratkeaa vain puuttumalla vanhustenhoidon ongelmiin

Lue
11.6.2024

Puheenjohtaja Antti Palola SuomiAreena-keskusteluissa

Lue
11.6.2024

Suomen yhdennetyn energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) päivitys

Lue
11.6.2024

Tehy, SuPer ja Erto: Sovintoehdotus hyväksytty, yksityisen terveyspalvelualan lakot peruuntuvat

Lue