Pelastustoiminnan resurssit ja toimintaedellytykset turvattava tulevassa hallitusohjelmassa

Sisäinen turvallisuus ja laadukas pelastustoiminta on varmistettava nykyistä pitkäjänteisemmällä rahoituksella ja yli hallituskauden ulottuvilla ohjelmilla, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL vaatii julkilausumassaan.

Pelastustoiminnan suorituskyvyn vaatimus on kasvanut turvallisuusympäristön muututtua ja kriisien myötä. Varautuminen ja kriisien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy sekä varsinainen pelastustoiminta on toteuduttava sekä normaali- että poikkeusoloissa.

Pelastustoimen henkilöstö- ja talousresurssit on varmistettava kaikkialla Suomessa. Osaamisen jatkuvasta kehittämisestä on huolehdittava uudistamalla alan koulutusta ja tutkintojärjestelmää. Ihmishenkiä ja omaisuutta turvaavan henkilöstön työturvallisuus ja hyvinvointi on varmistettava.

Pelastajien koulutuspaikat kaksinkertaistettava

Suomi tarvitsee 2 500 pelastajaa vuoteen 2030 mennessä. Pelastajista on pula lähes kaikilla hyvinvointialueilla. Henkilöstövaje tulee kasvamaan vielä nykyisestä, kun pelastusalan ammattilaisista eläköityy neljännes kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä. Myös palvelutasopuutosten korjaaminen pelastustoimen lähipalvelujen ja kansalaisten avunsaannin turvaamiseksi tarvitsee lisää pelastusalan ammattilaisia.

Henkilöstöpulan ratkaisemiseksi alan koulutuspaikat on kaksinkertaistettava ja tähän on osoitettava riittävä rahoitus.

Koulutusuudistus käyntiin tulevalla hallituskaudella

Toiminta- ja turvallisuusympäristön sekä työn vaatimusten muututtua alan tutkintojärjestelmä on uudistettava ja henkilöstön ammatillista kehittymistä on tuettava nykyistä vahvemmin.

Pelastusalan ammattilaisten opintopolun tulisi johtaa ammattikorkeakoulututkintoon ja aina ylempiin korkeakouluasteisiin saakka. Tämä tarjoaisi pelastusalan ammattilaisille mahdollisuuden nykyistä laajempiin ja pidempiin työuriin sekä lisäsi sisäisen turvallisuuden toimialan vetovoimaisuutta. Uudistuksen lainsäädäntöhanke on käynnistettävä pikaisesti ja valmisteltu koulutusuudistus on toteutettava vuonna 2025.

Ensihoitajien oikeusturva päivitettävä tähän päivään

Ensihoitajiin sekä ensihoitotehtäviä suorittaviin pelastajiin kohdistuva väkivalta ja sen uhka on nykyisin toistuvasti mukana hälytystehtävillä kaduilla, julkisilla paikoilla, ambulansseissa ja yksityisasunnoissa.

­Väkivaltaa ei saa hyväksyä työn ominaispiirteenä yhteiskunnassa eikä työpaikoilla. Ensihoitajien ja ensihoitotehtävillä olevien pelastajien oikeusturvaa on parannettava ja väkivaltaan ja turvallisuusuhkiin on puututtava ennaltaehkäisevästi lainsäädännöllisin keinoin.

Lue lisää: Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin hallitusohjelmatavoitteet

Lisätiedot: Kim Nikula, järjestön johtaja, p. 040 716 1805, kim.nikula@spal.fi

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue