aluekehitys

STTK:n aluetoimikuntien tehtävänä on koordinoida ja tukea STTK:laisen ammattiyhdistysliikkeen edustajina toimivien luottamushenkilöiden työtä alueen eri toimielimissä ja luottamustehtävissä sekä välittää keskusjärjestön yleiset linjaukset ja näkemykset alueen eri toimijoille. Aluetoiminnan edunvalvontatyön kohteita ovat mm. alueen viranomaiset ja poliittiset päättäjät, maakuntaliitot, ELY- ja osaamiskeskukset, koulutuksen järjestäjät ja muut kehittämisorganisaatiot, joiden päätöksiin ja linjauksiin pyritään tuomaan palkansaaja- ja toimihenkilönäkökulmaa.

Blogi

Mitä kuuluu, Suomi?

Ulla Hyvönen | 24.10.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi (24.10.) puolivuosittaisen katsauksensa alueellisiin kehitysnäkymiin. Ne luovat meille kuvaa maakuntien nykytilasta ja lähitulevaisuudesta. Ei... Lue lisää

Lausunto

Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi – hallituksen esitys eduskunnalle   

Taina Vallander | 17.8.2022

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Yleistä STTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden... Lue lisää

Blogi

Alueet tarvitsevat toimivaa osaamisyhteistyötä

Tapio Huttula | 26.1.2022

Alueiden erilaistuminen on kiihtyvä ilmiö. On selvää, että Helsingin ja Kainuun elinvoimasta huolehditaan eri keinoin. Miten väestönkehitys vaikuttaa... Lue lisää

Blogi

Onko mitään, mitä muuttotappiokunta voi tehdä?

Ulla Hyvönen | 24.1.2022

Erityisesti pienet kunnat käyvät taistelua muuttotappioita vastaan kaikin keinoin. On veroprosentin viilaamista, muuttovillasukkia, lapsirahaa. Järvenrantatontteja, tapahtumia ja elämyksiä.... Lue lisää

Tulevaisuuden hyvinvointialueet

Elena Gorschkow | 23.1.2022

STTK:n rakennusohjeet hyvin toimiville hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden vastuulla on sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestäminen. Hyvinvointialueet ovat STTK:lle tärkeät,... Lue lisää

Blogi

Pienten kuntien tulevaisuus

Reijo Vuorento | 21.1.2022

Suomalaisella kuntajärjestelmällä on pitkät perinteet, huomattavasti pidemmät kuin Suomen valtiolla. Ensimmäiset kaupungit perustettiin lounaisrannikolle jo keskiajalla. Kaupungit perustettiin aina... Lue lisää