STTK:n puheenjohtaja Eurooppa-foorumilla: Vain yhteistyö pelastaa Euroopan

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili
Antti Palola

Euroopan on pidettävä kiinni arvoistaan ja Eurooppaa on rakennettava niihin perustuen. Erityisen tärkeää se on nyt, kun maailmanpolitiinen tilanne on kiristynyt muun muassa Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan takia. Myös ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt koettelevat valtioita ja asukkaita, ja inflaatio kurittaa taloutta ja luo toimeentulo-ongelmia.

─ Demokraattiselle maailmanjärjestykselle ei yksinkertaisesti ole vaihtoehtoa, sillä vain siten Eurooppa ja Suomi sen osana voivat menestyä. Se edellyttää ihmisoikeuksien ja ympäristön kunnioittamista myös kauppasuhteissa ja globaaleissa tuotantoketjuissa. Panostukset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikkaan ovat tärkeä osa tätä kokonaisuutta, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola painottaa.

Hän osallistuu tänään Turun Eurooppa-foorumilla yhdessä muiden työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa järjestettävään paneeliin, jonka teema on Euroopan menestymisen rakennuspalikat. Paneelissa mukana on myös komissaari Jutta Urpilainen.

STTK:n mielestä Euroopassa tarvitaan enemmän valtioiden välistä yhteistyötä.
─ Suomalaisen ay-liikkeen vaikutusmahdollisuudet toimia yksin ovat pienet, ja tarvitsemme eurooppalaista yhteistyötä. Euroopalle yhteistyö on myös ainoa mahdollisuus pärjätä globaalissa kilpailussa ja suurten toimijoiden kuten Kiinan ja USA:n rinnalla. Yhdessä kannattaa tehdä asioita, joilla etsitään ratkaisuja suuriin kysymyksiin ja joita kukaan ei edes kykene ratkomaan yksin. Tällaisia ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseksi tehtävät toimet. Myös sota Ukrainassa edellyttää Euroopalta yhteistyötä jatkossakin. Sodalle kun ei loppua näy, Palola toteaa.

Jatkuvan muutoksen myllätessä maailmaa ja Eurooppaa on muistettava pitää ihmisestä huolta. Myös seuraavan komission on jatkettava Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanoa ja vähimmäislainsäädännön uudistamista.
─ Vain vahvojen hyvinvointivaltioiden yhteistyö voi myllerryksessä onnistua. Ihmisten on voitava luottaa siihen, että heistä pidetään huolta vanhemmuuden, sairauden, vanhuuden tai muun elämään vaikuttavan murroksen yhteydessä. Työelämässä tämä tarkoittaa mahdollisuutta jatkuvaan oppimiseen, työhyvinvointiin ja muutosturvaan. Sisämarkkinoille on luotava reilut pelisäännöt järjestelmiä yhteensovittaen, ei harmonisoiden.

Suomessa, missä väestö vanhenee vauhdilla, tarvitaan huoltosuhteen heiketessä työperäistä maahanmuuttoa.
─ Suomen on nyt ja jatkossa oltava kaikille ja myös tänne muuttaville hyvä maa olla, asua ja elää, Palola painottaa.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue