Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelutulos on hyväksytty – ratkaisu tuo reilut palkankorotukset työvoimapulasta kärsivälle alalle

Ammattiliitto Jytyn liittohallitus hyväksyi yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelutuloksen. Tulos on nyt hyväksytty kaikkien sopimusosapuolten hallinnoissa. Palkankorotukset kertaerineen ylittävät kokonaisuudessaan niin sanotun yleisen linjan.

Palkat nousevat vuoden 2025 loppuun päättyvän sopimuskauden aikana sosiaalipalvelutoimialalla keskimäärin 13,07 %. Edellä mainittu prosentti sisältää myös kertaerän.

– Olemme tyytyväisiä saavutettuun palkankorotustasoon. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä työskentelevät saavat nyt reilut palkankorotukset, mikä toivon mukaan helpottaa työvoimapulaa mm. yksityisissä vanhusten hoivakodeissa, lasten päiväkodeissa ja lastensuojelun toimipisteissä, Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima korostaa.

Ammattiliitto Jyty käytti sopimusneuvottelujen aikana useita työtaistelutoimia, kuten lakkoja, ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja, hakusaartoa ja keikkailukieltoa. Kaikki Jytyn julistamat työtaistelutoimet ovat päättyneet hyväksytyn neuvottelutuloksen myötä.

Ammattiliitto Jyty neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta osana Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry -nimistä neuvottelujärjestöä. Työnantajia sopimusneuvotteluissa edustaa Hyvinvointiala HALI ry.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat sosiaalialan palveluyksiköt, kuten lasten päiväkodit, vanhusten ja vammaisten palvelutalot, ensi- ja turvakodit, kotipalvelut ja päihdehuolto. Sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 70 000 työntekijää. Työehtosopimus on yleissitova, jolloin myös työnantajaliittoon kuulumaton työnantaja on velvollinen noudattamaan sitä.

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelutuloksen sisältö

Neuvottelutuloksessa on sovittu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen sopimuskaudeksi 32 kuukautta ja sopimus on voimassa 1.5.2023–31.12.2025.

Palkankorotukset sopimuskaudella

Vuoden 2023 korotukset:

– 1.9.2023: 3,6 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus

– 1.9.2023: Vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan kaikissa kuudessa vaativuusryhmässä. Vähimmäistaulukkopalkat nousevat kaikissa palveluslisäportaissa A-B palkkaryhmissä 1,9 % ja C-F palkkaryhmissä 2,2 %. Keskimäärin alarajakorotuksen palkkatasoa nostava kustannusvaikutus toimialalla on 1,56 %.

Vuoden 2024 korotukset:

– Varhaiskasvatuksessa toukokuun 2024 normaalin palkanmaksupäivän yhteydessä maksetaan työntekijälle 470 euron kertaerä.

– Muulla TES-toimialalla kuin varhaiskasvatuksessa kesäkuun 2024 normaalin palkanmaksupäivän yhteydessä maksetaan työntekijälle 470 euron kertaerä. – 1.8.2024: 2,4 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus

– 1.8.2024: Vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan kaikissa kuudessa vaativuusryhmässä.

Vähimmäistaulukkopalkat nousevat kaikissa palveluslisäportaissa A-B palkkaryhmissä 1,6 % ja C-F palkkaryhmissä 1,8 %. Keskimäärin alarajakorotuksen palkkatasoa nostava kustannusvaikutus toimialalla on 1,47 %.

Vuoden 2025 korotukset:

– Varhaiskasvatuksessa toukokuun 2025 normaalin palkanmaksupäivän yhteydessä maksetaan työntekijälle 150 euron kertaerä varhaiskasvatuksen pitovoimaeränä.

– 1.8.2025: 1,0 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus

– 1.8.2025: Vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan kaikissa kuudessa vaativuusryhmässä.

Vähimmäistaulukkopalkat nousevat kaikissa palveluslisäportaissa A-B palkkaryhmissä 1 % ja C-F palkkaryhmissä 1,2 %. Keskimäärin alarajakorotuksen palkkatasoa nostava kustannusvaikutus toimialalla on 1,04 %

– 1.8.2025: Muulla TES-toimialalla kuin varhaiskasvatuksessa jaetaan 0,7 % paikallinen ”hyvinvointialueiden vetovoimaerä” paikallisen erän jako-ohjeistuksen mukaisesti.

Muita sovittuja muutoksia:

Luottamusmiesten, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.9.2023 lukien 13 %.Hälytyskorvauksen ja kielilisän tasoja korotetaan 13 % 1.9.2023 lukien.

Lisäksi sovittiin soveltamisohjeista koskien vuosilomia, ylimääräistä työtä ja työvuoroluettelon muutoksia.

Neuvottelutulos sisältää useita työryhmiä ja laajan kehittämishankkeen liittyen yksityisen sosiaalipalvelualan pito- ja vetovoimaan.

Lue lisää neuvottelutuloksesta Jytyn sopimussivuilta:

Lisätietoja medialle:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue