Jytyn liittovaltuusto: Julkisten palvelujen rahoitus on turvattava ja työhyvinvointiin panostettava

Hallitusneuvotteluissa on esitetty julkiselle sektorille rajuja säästötoimia. Ammattiliitto Jytyn liittovaltuusto tyrmää tällaiset leikkaukset. Rahoitus ei riitä tälläkään hetkellä turvaamaan kansalaisille tärkeitä julkisia palveluja.

Jytyn liittovaltuuston mielestä leikkaukset vaarantavat toteutuessaan yhdenvertaiset julkiset palvelut, työpaikat, henkilöstön työhyvinvoinnin ja ihmisten luottamuksen suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan.

Liittovaltuusto pitää valitettavana, että julkisen sektorin laaja-alaista merkitystä ei ymmärretä, vaan se nähdään julkisessa keskustelussa herkästi vain kulueränä.

– Julkinen sektori luo edellytykset yhteiskunnan toiminnalle ja tuottaa kaikkia kansalaisia tasapuolisesti hyödyntäviä palveluja. Julkisia palveluja ei voi laskea vain euroissa, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo.

Hyvät julkiset palvelut tarvitsevat toimiakseen osaavia ja motivoituneita työntekijöitä. Leikkausten sijaan huomiota on kiinnitettävä henkilöstöresursseihin, johtamiseen, koulutukseen, henkilöstön työhyvinvointiin, työssäjaksamiseen ja oikeudenmukaiseen palkkaukseen.

– Monilla aloilla julkisia palveluita tuottava henkilöstö uupuu työtaakkansa alle. Tämä koskee myös yksityisen sektorin toimijoita, jotka tuottavat julkisia palveluita. Samalla työvoimapula vain pahenee. Sen sijaan, että mietitään leikkauksia, pitäisi huolehtia siitä, että palvelut saadaan toimimaan, Jytyn liittovaltuuston puheenjohtaja Seija Hovi-Kuikko korostaa.

– Työvoimapulasta kärsivien alojen ongelma on useimmiten työn vaativuuden ja palkkauksen välinen epäsuhta. Hyvinkin vaativaa ja raskasta työtä tehdään suhteellisen pienellä palkalla, Hovi-Kuikko jatkaa.

Työhyvinvoinnin ongelmista kertoo esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan tilanne, jossa alalle koulutetut ihmiset eivät enää jaksa tehdä koulutustaan vastaavaa työtä, koska kokevat työn liian raskaaksi.

– Ratkaisuksi työvoimapulaan on esitetty koulutusmäärien ja työperäisen maahanmuuton lisäämistä, mutta nämäkään toimet eivät auta, jos työntekijät eivät pysy alalla työn kuormittavuuden takia, puheenjohtaja Voima huomauttaa.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ongelmat koskevat monia Jytyn edustamia aloja, kuten hallinto- ja asiantuntijatyötä, maatalouslomitusta, varhaiskasvatusta, ICT-alaa, sosiaalialaa, koulunkäynninohjausta, hoivatyötä, nuorisotyötä ja kirjastoalaa.

Ammattiliitto Jytyn liittovaltuusto kokoontuu kevätkokoukseensa Helsinkiin 30.–31. toukokuuta.

Tärkein sijoitus

Jyty on mukana Tärkein sijoitus -kampanjassa, joka nostaa esiin julkisen työn merkitystä. Kampanjan toteuttavat yhteistyössä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT sekä kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt Julkisen alan unioni JAU, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ja Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

Lisätietoja:

Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Ajankohtaista

15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue
12.6.2024

Isot säästöt Kelan toimintakuluihin – Lakimuutokset tuovat lisätöitä mutta väki vähenee

Lue
12.6.2024

Suomen sijoitus työelämän oikeuksien rankingissa laskenut

Lue