STTK:n hallitus: Uuden hallituksen kehitettävä työelämää yhteistyöllä

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

Eduskuntavaalien jännitysnäytelmä on ohi ja vaalitulos selvillä. Äänestysprosentti laski viime eduskuntavaaleista, ja lähes kolmannes jätti jälleen äänensä käyttämättä.
─ Demokratia tarvitsee puolustajia ja pelkistetyimmillään se merkitsee oman äänioikeuden käyttämistä vapaissa vaaleissa. Nytkin ylivoimaisesti suurin puolue on nukkuvien puolue. Tämä on surullista, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola harmittelee.

Edessä ovat hallitusneuvottelut ja uuden hallituksen ohjelmatyö. STTK korostaa, että eduskuntavaalit ovat aina myös työelämävaalit ja hallitusohjelmaan todennäköisesti kirjataan joukko työelämän kehittämiseen liittyviä asioita.
─ Ennen vaaleja kuultiin paljon esityksiä, lupauksia ja myös ehdottomuuksia, jotka toivottavasti hallitusneuvotteluissa jalostuvat kyvyksi tehdä hyvää yhteistyötä puolueiden välillä. Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Siksi tarvitaan monen tasoista ja tahoista yhteistyötä ja kompromissihalua, Palola painottaa.

STTK:n hallitus toivoo, että työelämäasioissa maan hallitus kuulee ja myös kuuntelee ammattiyhdistysliikettä.
─ Kolmikantainen valmistelu on paras tapa viedä asioita hallitusti eteenpäin ja kehittää työelämää. Meillä on paljon haasteita työelämässä, kuten uupumista ja mielenterveyden ongelmia, pienenevä työikäisten määrä ja monilla aloilla työvoimapula. Parhaiten näitä selätetään yhteistyöllä ammattiyhdistysliikkeen kanssa. On muistettava, että työntekijä on aina työelämän heikompi osapuoli, Palola toteaa.

STTK:n hallitus korostaa, että työelämän kehittäminen ei voi tarkoittaa työehtojen heikentämistä.
─ Jos uusi hallitus haluaa työelämäasioissa edetä ainoastaan erilaisten leikkausten ja heikennysten tietä, vastakkainasettelua tuskin voidaan välttää, Palola arvioi.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

Ajankohtaista

5.12.2023

Kauas karkaa koulutuksen tasa-arvo

Lue
5.12.2023

Lausunto työrauhalainsäädännön kehittämisestä

Lue
5.12.2023

SAK, AKAVA ja STTK: Muutokset työtaisteluoikeuteen horjuttavat työmarkkinoiden tasapainoa entisestään

Lue
5.12.2023

Työtaisteluoikeuksien rajoittamiselle ei ole oikeudellisesti hyväksyttäviä syitä, toteaa Ammattiliitto Jyty lausunnossaan

Lue
4.12.2023

Vammaiset ihmiset kohtaavat edelleen paljon syrjintää

Lue
4.12.2023

Tehy: Hallituksen esitysluonnos työrauhalainsäädännön muutoksista viittaa kintaalla perusoikeuksille

Lue
2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

Lue
2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue